Magaalooyin

Waa xagee xafiiska dad dhigida ee ugu dhaw, rugta caafimaadka ama maktabada? Bogga InfoFinland ee magaaalada ayaad ka heleysaa macluumaad la xiriira adeegyada maxaliga ah InfoFinland degmooyinka xubinta ka ah.