Ongelmatilanteet Helsingissä

Xaaladaha dhibku jiro iyo Helsinki

Korona fayraska COVID-19

Isticmaal af-shareerka

Isticmaal Af-shareerka markaad:

 • ku safrayso baska, tareenka, metrooga ama taraamka;
 • tegayso baaritaanka fayruska Korona;
 • wax ku baranayso dugsiga dhexe, dugsiga sare ama dugsiga xirfadda;
 • cunuggaada gaynayso xannaano-maalmeedka ama aad ka soo kaxaynayso;
 • goobta shaqada joogto, haddii aadan qaban karin shaqo bannaanka ah;
 • tegayso dukaanka ama bangiga;
 • tegayso maktabadda, rugta caafimaadka ama adeegyada kale ee magaalada;
 • mardhow timid Finland oo aad karaantiil u sii socota;
 • ku jirto xaalado kale oo aanay suurragal ahayn in xiriirka dhow ee dadka aad iska dhowro.

Waxa ugu muhiimsan waa in aad dadka kale u jirsado 2 mitir oo masafaada ammaanka ah gacmahana aad marar badan dhaqdo. Haddii aad leedahay calaamado cudur, joog guriga.

linkkiHelsingin kaupunki:
Tilmaamaha isticmaalka maaskaraha wajigaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

linkkiHelsingin seudun liikenne HSL:
Af-shareerku waa khasab, markaad isticmaalayso gaadiidka shaaraca Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Xadaymaha cusub ee soo gelista dalkaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Jarmal | Boolish

Wadajir uga soo horjeesashada fayruska Koronaha

 • Samee shaqada bannaanka lagu qabto, haddii ay suurragaltahay.
 • Ha qabanqaabin xaflado ama munaabsado kale.
 • Iska ilaali safridda aan muhiimka ahayn.
 • Waxaa ugu muhiimsan in dadka kale loo jirsado wax ka badan 2 mitir oo masafada ammaanka ah gacmahana marar badan la dhaqo
 • Haddii aad leedahay calaamadaha cudurka, joog guriga

linkkiHelsingin kaupunki:
Xadaymada iyo soojeedinnada Helsinki ka jiraFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Maxaad sameynaysaa haddii aad jirrayo(pdf, 181 kt)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Bershan | Carabi | Kurdish | Jarmal | Romaniyan | Bulgaariyan

linkkiHelsingin kaupunki:
Baaritaanka Koronaha kaddib(pdf, 112 kt)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Bershan | Carabi | Kurdish | Jarmal | Romaniyan | Bulgaariyan

linkkiHelsingin kaupunki:
Tilmaanbixinnada loogu talaggalay karaantiilka guriga(pdf, 167 kt)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Boolish | Romaniyan

linkkiHelsingin kaupunki:
Tilmaanbixinnada loogu talaggalay qofka gooni u haynta ku jiro(pdf, 117 kt)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Bershan | Carabi | Kurdish | Albaniyan | Boolish | Romaniyan

linkkiHelsingin kaupunki:
Macluumaadka fayruska Korona oo luqado kala duwan ku qoranFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Carabi

Tallaalka kahortagga fayruska Koronaha

La soco ogeysiisyada magaalada Helsinki ee ku saabsan, xilliga aad tallaalka heli karto, Magaalada ayaa kugu wargelinaysa, meesha laga qaadanayo iyo sida loo qaadanayo tallaalka. Marka hore waxaa tallaalka la siinayaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daryeelaya bukaannada fayruska Koronaha. Marka hore waxaa tallaalka la siinayaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daryeela bukaannada fayruska Koronaha. Waxaa ku xiga oo tallaalka la siinayaa dadka ka weyn 70 sano, marka hore dadka waaweyn kaddibna dadka halista ugu jira in ay qaadaan cudurka fayruska Koronaha. Markaas kaddib ayeey dadka kale ee qaangaarka ah helayaan tallaalka.

Bogagga magaalada Helsinki waxaa ku jira tilmaanbixinno iyo macluumaad ku saabsan goobaha tallaalka. Haddii la joogo tookadaada, qabso wakhtiga tallaalka.

Wakhtiga tallaalka waxaad ku qabsan kartaa telefoonka ama iimaylka:

 • Wakhti qabso adigoo wacaya lambarka 09 310 46300, Isniin- Jimco 8–18 saac.
 • Elegtroonig ahaan wakhti uga qabso cinwaanka koronarokotusaika.fi.

Si aad u samayso qabsashada wakhtiga elegtroonigga ah, waxaad u baahantahay aqoonsiga bangiga ama caddaynta moobaylka ee dijitaalka ah iyo macluumaadka goobtaada tallaalka.

linkkiHelsingin kaupunki:
Tallaalka Koronaha ee HelsinkiFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Carabi

linkkiKoronarokotusaika.fi:
Waqti ka qabsashada tallaalka KoronahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Macluumaad dheeraad ah oo la xiriira arrimaha tallaalka iyo Koronaha waxaa lagu uruuriyay bogga Korona fayraska COVID-19.

Xaaladaha degdegga ah iyo dembiyada

Wac lambarka xaaladaha deg degta ah 112, haddii arintu ay tahay xaalad degdeg ah. Lambarka xaaladaha deg degta ah waxaa kuugu imaanaya booliska, ambalaska ama ciidanka dab damiska. Ha wicin lambarka xaalada deg degta ah haddii arintu aysan ahayn xaalad deg deg oo dhab ah. Wargelinta dembiga waxaad ka samayn kartaa saldhigga booliska. Haddii aanay arrintu ahayn dembi culus, waxaad wargelinta dembiga qaab elegtroonig ah uga samayn kartaa bogagga shabakadda booliska.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dembiyada.

linkkiPoliisi:
Macluumaadyada xiriirka iyo adeegyada qaybaha booliskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPoliisi:
Ogeysiiska dembiga ee internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Sooshalka heeganka ah

Sooshalka heeganka ah (Sosiaalipäivystys) wuxuu caawiyaa galabihii iyo dhammaadka usbuucyada haddii aad si deg deg ah ugu baahato cawinaada shaqaala sooshalka.

Sooshalka heeganka ah
Tel. 020 696 006

Heeganka xasaradaha

Heeganka xasaradaha (Kriisipäivystys) waxaad ka heli kartaa gargaar nafsiyan ah oo

ku meelgaar ah iyo taakuleyn, haddii ay si lamafilaan ah kula soo dariristo xaalad xasaradeed. Xaaladaha xasaradaha lama filaanka ah tusaale ahaan waa shil xun, qof qaraabadaada ah oo geeriyoota ama adoo noqda dhibane jir ahaan wax loo geystay. Waqti walba waxaad ayaad wici kartaa heeganka xasaradaha. Teleefan lambarku waa (09) 310 44222.

Heeganka sooshalka iyo heeganka xasaraduhu waxay teleefanka ugu adeegaan luuqadaha Finniska, Iswidishka iyo sidoo kale haddii markaas suurtogal tahay luuqada Ingiriiska. Kulamada waxaan u isticmaali karnaa turjubaano.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Xaaladaha dhibka.

linkkiHelsingin kaupunki:
Heeganka sooshaalka iyo xasaraddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatoo​yinka ruqsada degenaanshada

Haddii dhib kaa heysto ama mugdi kaaga jiro ogolaanshaha joogitaanka ama sharciga, waxaad la xiriiri kartaa Xafiiska dal u soo guurista. Waxaad sidoo kale talo weydiin kartaa goobta adeegga Helsinki-info.

Helsinki-info

Telefoon: 09 310 11111, Isniin-Kahmiis saacadaha u dhexeeyo 9-16, Jimco saacadaha u dhexeeyo 10-15

Goobaha adeegga:

 • Maktabadda dhexe Oodi, cinwaanka: Töölönlahdenkatu 4
 • International House Helsinki, cinwaanka: Lintulahdenkuja 2

Elekterikaal ahaan:

linkkiHelsingin kaupunki:
Talo-bixinta Chat (Helsinki-info)Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Dir su'aal ama bixi aragticelinFinnish | Iswidish | Ingiriis

Qaxootiga iyo dadka magangalyodoonka ah iyo weliba ajaanibta kale waxay wixii cawinaad ama talooyin ah oo la xiriira ruqsada degenaanshda waydiisan karaan Ururka la talinta qaxootiga.

Cinwaanka ah: Pasilanraitio 9 B
Tel. 09 23139300 / 0923139325
E-mailka ah: pan(at)pakolaisneuvonta.fi

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka Ogolaansha deganaanshaha.

Ma u baaha​ntahay qareen?

Haddii aad u baahantahay cawinaad xagga sharciga ah, la xiriir xafiiska cawinaada xagga sharciyada ee Helsinki (Helsingin oikeusaputoimistoon).

Helsingin oikeusaputoimisto
Cinwaanka ah: Porkkalankatu 13 G, 2. krs.
Tel. 029 56 60120
E-mailka ah: helsinki.oikapu(at)oikeus.fi

Waxaad sidoo kale adigu qareen gooni ah ka raadsan kartaa bogga internetka ee Ururka qareenada Finland.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Ma u baahan tahay qareen?

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
QareenadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Qalalaa​se

Cawinaad dumarka oo luqado badan ah

Haddii aad la kulantay qalalaase ama wax hanjabaad, waxaad cawinaad iyo kaalmo ka heleysaa Xarunta xasaradda ee Monika. Horay ayaad ballan uga sii qabsan kartaa adigoo soo wacaya telefoonka caawimaadda ama adigoo goobta yimaada. Adeeggu waa mid gebi ahaanba kalsooni ah, mana u baahnid in xittaa aad magacaada sheegto. Waxaad cawinaad ku heli kartaa dhawr luuqadood oo kala duwan.

Telefoonla caawimaadda 0800 05058, Isniin-Jimco saacadaha u dhexeeyo 9-16

Xarunta xasaradda ee Monika (Kriisikeskus Monika)
Cinwaanka ah: Hermannin Rantatie 12 A, 4. krs.
Saacadaha furnaanshada: isniin-jimce 9-17

Aqalada badbaadada

Haddii ruux kamid ah qoyskaagu adiga kuu geysto jirdil ama uu kuugu hanjabo jirdil, waxaad aadi kartaa aqalka badbaadada (turvakoti). Aqalka badbaadada ee la yiraahdo Mona waa aqal badbaado oo loogu talogalay dumarka iyo carruurtooda. Cinwaanka aqalka badbaadadu waa sir.

Turvakoti Mona
Tel. 045 639 6274

Waxaad sidoo kale aadi kartaa aqalada badbaadada ee Caasimada.

Pääkaupungin Turvakoti
Cinwaanka ah: Steniuksentie 20
Tel. (09) 4777 180

Cawinaada ragga

Lyömätön Linja waa adeega caawiya ragga xaasaskooda u xoogsheegta. Tel. 044 751 1334.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dagaalka.

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Gargaar iyo taageerid la siiyo haweenada soo haajirey(pdf, 212kt)Finnish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Soomaali | Carabi | Kurdish | Tayland

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
Caawimaad loogu talagalay dhibanayaasha qoyska rabshaddaFinnish

linkkiMiessakit ry:
Kaalmooyinka joojinta rabshadda ee loogu talagalay raggaFinnish | Ingiriis

Dhibaatooyinka guurka iyo wada noolaanshada

Familia waxay afka finnishka iyo ingiriiska talabixin iyo taageero lacag la’aan ah ugu qabanqaabisaa lamaanaha iyo qoysaska labada dhaqan ka soo kala jeeda. Ururka isbahaysiga dad dhigidu wuxuu luuqadaha Finnishka iyo Ingiriiska ku bixiyaa la talin xagga xiriirka qoyska ah iyo terapia.

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka isqabida iyo xiriirka lammaanaha.

linkkiFamilia ry:
La-talinta xiriirka lamaanaha laba dhaqan ka soo kala jeedaFinnish | Ingiriis

linkkiVäestöliitto:
Raadinta adeegyada la-talinta xiriirka lamaanahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatooyinka carruurta i​yo dhalinyarada

Dhibaatooyinka carruurta

Kalkaalisada caafimaadka ee xarunta hooyada iyo dhallaanku waxay la talin ka bixisaa suaalaha la xiriira caafimaadka ama koritaanka iyo horumarka ilmaha yar.

Haddii aad doonaysid inaad wax talo ka weydiiso arimaha la xiriira koritaanka ama horumarka ilmaha, waxaad waqti ka qabsan kartaa xarunta hooyada iyo dhallaanka (perheneuvolasta). Xarunta hooyada iyo dhallaanku waxay u adeegtaa ilmaha da’doodu ay ka yar tahay 18 sano iyo waalidiintooda.

Ururka isbahaysiga dad dhigidu wuxuu qoysaka dadka dalka u soo guuray kala taliyaa arrimaha la xiriira barbaarinka carruurta iyo wanaag ku noolaanshada qoyska.

La talin luuqado kala duwan ah:

Tel. 09-228 05 245 ama 050 325 6450 (Sorani, Dari, Persia)
Tel. 09-228 05141, gsm 050 325 7173 (Ruush, Ingiriis)

Dhibaatooyinka dhalinyarada

Saldhiga dhalinyada ee Helsinki (Helsingin nuorisoasema) wuxuu cawinaad siiyaa dhalinyarada reer Helsinki ee da’doodu u dhaxayso 13–23 sano. Cawinaada laga heli karo waxay tusaale ahaan noqon kartaa mid xagga dhibaatooyinka dhimirka ah la xiriirta ama joojinta isticmaalka maandooriyaha ama ciyaaraha. Sidoo kale waalidiinta dhalinyaradu waxay la soo xiriiri karaan saldhiga dhalinyarada.

Gabdhuhu waxay cawinaad iyo la talin ka heli karaan aqalka gabdhaha (Tyttöjen talo) sidoo kale wiilashuna aqalka wiilasha (Poikien talo)

Hay’adda istilaabta cas waxay leedahay aqal badbaado oo loogu talogalay dhalinyarada da’doodu u dhaxayso 12–19 sano. Aqalka badbaadada dhalinyarada waxaa laga heli karaa cawinaad wada sheekeysi iyo hoy kumeel gaar ah. Macluumaadka aqalka badbaadada dhalinyarada:

Uudenmaankatu 32 A
Furan yahay: maalin walba saacadaha u dhexeeya 17.00–10.00
Tel. (09) 622 4322
E-mail: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka carruurta iyo dhalinyarada.

linkkiHelsingin kaupunki:
Taagerada qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Rugta la-talinta qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSuomen Punainen Risti:
Guriga ammaanka dhalinyarada ee HelsinkiFinnish | Iswidish

linkkiTyttöjen talo Helsinki:
Kaalmada iyo waxqabadka gabdhaha loogu talagalayFinnish

linkkiPoikien Talo:
Guriga wiilashaFinnish

Dhibaatooyinka dhaqaalaha

Haddii aad qabto dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ah waxaad talo weydiin kartaa shaqaalaha sooshaalka ee degmadaada ama Kelada. Marxaladaha qaarkood marka aad ku jirto waxaad xaq u leedahay inaad codsato kaalmada nolosha (toimeentulotuki). Lacagta kaalmada nolosha waxaad ka codsan kartaa Kelada.

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan kaalmada nolosha(pdf, 595kt)Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan

Talobixinta dhaqaalaha iyo deynta

Haddii aad qabto dhibaatooyin dhinaca deymha ah, la xiriir la talinta xagga dhaqaalaha iyo deymaha ee xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga. Adeeggu waa lacag la’aan.

Xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga
La talinta xagga dhaqaalaha iyo deymaha
Porkkalankatu 13
Tel. 029 56 60123 isniin- jimco saacadda 8–16.15

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka dhaqaale.

linkkiOikeusaputoimisto:
La-talinta dhaqaalaha iyo deyntaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Guri la’aanta

Haddii guri la’aan kugu dhacdo, waxaad la xiriirtaa xafiiska adeegga sooshaalka ee xaafadaada. Shaqaalaha sooshaalka ayaa kaa caawin karaya sidii aad guri ku heli laheyd.

Xarunta adeegga ee dadka guryo la’aanta ah oo ku taalla wadada Hietaniemenkatu waxaa ay furan tahay maalin walba afar iyo labaatanka saacadood. Haddii aad uga baahato halkaas habeen joog waad ku tagi kartaa. Xaruntaas degaanku waxaa ay habeenkii boos siisaa, dadka dhibaatada maandooriyaha ama mukhaadaraadku heysato ee reer Helsinki, waa haddii aanay heysan meel kale oo ay habeenkaa aadaan.

Hietaniemenkadun palvelukeskus
Hietaniemenkatu 5 B
Tel. (09) 310 466 28

Ururka guryaha joogtada ah ee (Vailla vakinaista asuntoa ry). Waa urur caawiya dadka guryo la’aanta ah. Ururuka guryaha joogtada ah ee Vailla waxaa uu leeyahay xarun habeenkii la joogo oo la yiraahdo Kalkkers, taasoo ah goob habeenkii siisa degaaan diiran dadka guryo la’aanta ah laga bilaabo deyrta illaa iyo gu’ga. Kalkkers waxaa ay furan tahay inta u dhaxeysa saacadaha 22.6. Kallkkers waad imaan kartaa xitaa haddii aanad laheyn ciqaamad ama sharciga dgenaanshaha dalka (oleskelulupa).

Ratamestarinkatu 6, Itä-Pasila
Tel. 050 443 1068.
Emayl: kalkkers(at)vvary.fi

Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhriso qeybta: Guri la’aanta.

linkkiHelsingin kaupunki:
Macluumaad loogu talagalay dadka guri la'aanta ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVailla vakinaista asuntoa ry.:
Ururka guri laawayaashaFinnish | Ingiriis

linkkiSininauhasäätiö:
Hagaha adeegga dadka aan guryaha laheyn ee Helsinki(pdf, 3,7 MB)Finnish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Bershan | Carabi | Bulgaariyan

​Dhibaatooyinka maandooriyaha

Haddii aad dooneysid cawinaad xagga dhibaatooyin maandooriyaha awgood ah (sida khamriga ama isticmaalka daroogada) la xiriir rugtaada caafimaadka. Waxaad kaloo la xiriiri kartaa A-klinikada.

13–23 dhalinyarada da’doodu tahay, oo ay haystaan dhibaatooyin xagga maandooriyaha ah, waxay cawinaad ka heli karaan saldhiga dhalinyarada.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka mukhaadaraadka.

linkkiHelsingin kaupunki:
Daryeelka maandooriyahaFinnish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Xarunaha dhalinaradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Geeri

Xaafiisyada duugitaanku waxay kaa caawinaayaan isku dubaridka qaabka duugitaanka. Xafiisyada duugitaanka waxaad ka raadin kartaa tusaale ahaan bogga internetka ee ururka isbahaysiga xafiisyada duugitaanka ee Finland.

Helsinki waxaa ku yaal dhaw qabuuro. Kaniisada Evankelisluterianka ayaa qabuuraha inta badan maamusha. Intaas waxaa dheer qabuuraha Hietaniemi oo ay ku yaalaan qabuuraha ortodoksiga ee Helsinki, qabuuraha yuhuuda ee Helsinki iyo qabuuraha islaamka ee tataarta Helsinki.

Muslimiinta Helsinki waxay qabuuro ku leeyihiin qabuuraha Honkanummi ee ku yaala Vantaa.

Qabuuraha hokanummi waxay leeyihiin qayb aan astaan lahay oo lagu duugi karo maydadka aan diimaha jira midna ka tirsanayn.

Haddii qof qaraabadaada ahi uu geeriyoodo oo aad u baahato ciwinaad nafsiyan ah, waxaa wici kartaa heeganka xasaradaha (kriisipäivystys). Waxaad wici kartaa waqti walba. Teleefan lambarku waa (09) 310 44222.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dhimashada.

linkkiSuomen Hautaustoimistojen liitto:
Shirkadaha aaskaFinnish | Ingiriis

linkkiHelsingin seurakuntayhtymä:
Dhul xabaaleedyadaFinnish | Iswidish

linkkiHelsingin seurakuntayhtymä:
Baloogga qabriga ee MuslimiintaFinnish | Carabi

linkkiHelsingin seurakuntayhtymä:
Dhul xabaaleedka dadka aan diinta heysanFinnish