Koulutus Helsingissä

Waxbarashada Helsinki

Helsinki waxaa laga helaa waxbarasho noocyo badan oo loogu talaggalay dadka oo dhan da’ kastaba ha jiraane. Inta badan carruurta reer Helsinki ee ka yar da’da dugsiga waxay ka qaybgalaan barbaarin-horaadka, sababtoo ah waa mid tayo leh qiimaheeduna uu macquul yahay. Dugsi-horaadka lacag la’aanta ah waa in la billaabaa sannadka uu cunuggu lix sano buuxiyay. Inta badan carruurta reer Helsinki waxay 7 sano jirka ku aadaan dugsiga hoose-dhexe ee Helsinki. Helsinki waxaa dugsiga sare ama dugsiga xirfadda kaddib laga sii wadan karaa waxbarashada lacag la’aanta ah ee dugsiga tacliinta sare ee xirfadaha ama jaamacadda.

Barbaarin-horaadka

Helsinki waxaa jira xannaanoyin badan oo ay magaaladdu leedahay iyo kuwo shaqsiya. Xannaano-maalmeedyada magaaladda waxaa looga hadlaa afka finnishka ama iswidhishka. Intooda badan waxa lagaga hadlaa afka finnishka.

Haddii aad booska xannaanada ka codsaneyso xannaano-maalmeedka magaalada, Codsiga sameyso ugu yaraan afar bilood kahor billaabashada xannaaneynta. Magaalada waad ka codsan kartaa boos xannaano-maalmeed haddii qoysku uu cinwaanka ku leeyahay Helsinki.

Booska xannaanada ku codso internetka. Marka aad isticmaaleyso foomka elekterikaalka ah waxaad u baahan aqoonsiyada bankiga ee Finnishka. Haddii aadan isticmaali karin foomamka elekterikaalka ah ka daabaco foomka codsiga bogagga shabakadda magaalada. Gee ama boostada ugu dir xannaano-maalmeedka aad ugu horey codsaneysid. Macluumaadyada xiriirka ee xannaano-maalmeedyada waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda magaalada.

Codsashada barbaarin-horaadka iyo booska xannaano-maalmeedka waxaad weydiin kartaa Adeegga talo-bixinta barbaarinta iyo waxbarashada.

Waxaa sidoo kale Helsinki ku yaala xannaano-maalmeedyo gaar loo leeyahay oo luqadahoodu ay kala yihiin ingiriis, ruush, jarmal, faransiis ama isbaanish. Helsinki waxaa sidoo kale ku yaal hal xannaano-maalmeedyo oo Islaami ah afka carabiga ku shaqeysa.

Haddii aad codsanayso xannaano shaqsiyadeedka, si toos ah ula xidhidh xannaanada, hadii aad karabto boos.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Barbaarin-horaadka.

linkkiHelsingin kaupunki:
Xannaano-maalmeedka HelsinkiFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Barbaarin-horaadka gaarka loo leeyahay oo luqado kala duwan ku qoranFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Codsashada booska xannaanadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Kharashka xannaano maalmeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarasho-horaadka

Cunuggaadu waa in uu waxbarasho-horaadka uga qaybqaataa xannaano-maalmeedka degmada ama tan gaarka loo leeyahay. Dhowr dugsi ayaa sidoo kale Helsinki ka bixiya waxbarasho-horaadka.Waxbarasho-horaadku waa lacag la’aan waxayna billaabataa Agoosto.

Boos uga codso cunuggaada waxbarasho-horaadka bisha Janaayo ee sannadka uu cunuggu buuxiyo lix sano. Ku codso booska dan-qabsashada elegtroonigga ah ee magaalada. Waxaa halkaas ugu baahan tahay aqoonsiga bangiga shabakadda, cunuggaadu waa in uu heystaa lambarka aqoonsiga qofka ee Finnishka. Haddii aadan waxbarasho-horaadka ku codsan karin dan-qabsashada elegtroonigga ah, ku buuxi kaddibna ka daabaco foomka codsiga bogga magaalada ama foomka ka soo qaado xannaano-maalmeedyada magaalada midkood. Foomka aad buuxisay si shakhsi ah ugu gee xannaano-maalmeedka aad rajaynayso.

Haddii uu cunuggaado u baahan yahay xannaano waxbarasho-horaadka kaddib, xusuusnow in aad calaamayso, in cunuggu uu ka qaybqaadanayo barbaarin-horaadka.

Ka sii akhri qaba-nqaabinta waxbarasho-horaadka Finland bogga InfoFinland Waxbarasho-horaadka. Bogagga shabakadda magaalada Helsinki ayaad ka heleysaa liiska xannaano-maalmeedyada iyo macluumaad dheeraad ah. Maamulaha xannaano-maalmeedka ayaad sidoo kale weydiin kartaa macluumaad dheeraad ah.

linkkiHelsingin kaupunki:
Xannaano-maalmeedyada waxbarasho-horaadka bixiyaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Podnošenje zahtjeva za predškolsko obrazovanjeFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Waxbarasho-horaadka HelsinkiFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

Waxbarashada aasaasiga ah

Helsinki waxaa ku yaal iskuulaad aasaasi ah (peruskoulu) oo badan. Iskuulaadka ay magaaladu leedahay ka sokoow Helsinki waxaa ku yaal iskuulaad gaar loo leeyahay iyo iskuulaad ay dowladdu leedahay. Waxbarashada iskuulaadka gaarka loo leeyahay waxay ahaan kartaa lacag.

Iskuulada magaalada luqada wax lagu bartaa waa finnish iyo iswidhish, Helsinki waxa kale oo ay leedahay iskuulo shaqsiyadeed, kuwaasoo luqada waxlagu barto ay kamid yihiin ingiriis, jarmal ama ruush.

Waxbarashada aasaasiga waxaa lawargalinkaraa bilawga sanadka, waad kawargalinkartaa ilmaha adigoo umarinaaya intarnetka ama waad booqankarta iskuulka malinta ay wargalintu bilaabmato, Malinta diwaangalinta iskuulada waxaad ka ogaankartaa boga shabakadda ee magaladda Helsinki.

Haddii aqoonta luqada finnishka ee cunuggu aysan si fiican ugu filneyn waxbarashada dugsiga hoose dhexe, wuxuu heli karaa waxbarasho diyaarin ah. Waxbarashada diyaarinta ah waxey cunugga u diyaarisaa waxbarashada hoose dhexe. Waxbarashada diyaarinta ah waxaa lagu baraa luqada finnishka iyo maadooyinka dugsiga hoose dhexe.

Waxbarashada aasaasiga ah iyo dugsiyada Helsinki waxaad weydiinta kartaa Adeegga talo-bixinta barbaarinta iyo waxbarashada.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dugsiyada hoose-dhexe ee Helsinki ka aqri hagaha Barashada dugsiga.

linkkiHelsingin kaupunki:
Hagaha Baro dugsigaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

Waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn

Dugsiga sare ee dadka da’da ka baxay ee Helsinki (Helsingin Aikuislukio) waxa laga heli karaa qayb ku habboon dadka dal soo galeedka ah ee 17 sano gaadhay. Waxad ku baran kartaa iskuulkaas dugsiga waxbarashada dugsiga dhexe oo dhamaystiran ama qaybo kamid ah. Macluumaad faahfaahsan waxad ka heli kartaa bogga internetka ee Helsingin Aikuislukio.

Dugsiyada sare ee dadka waaweyn oo kale waxaa sidoo kale laga helaa waxbarashada aasaasiga ah. Macluumaadyada xiriirka ee dugsiyada sare ee dadka waaweyn waxaa laga helaa bogagga shabakadda ee magaalada Helsinki.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarashada aasaasiga ah.

linkkiHelsingin kaupunki:
Kanaalka war isgaarsiinta dugsiyada magaalada HelsinkiFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Macluumaadyada xiriirka ee iskuulaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan is-qoristaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsinginSeutu.fi:
Iskuulada caalamiga ah ee ku yaalla caasimada iyo aga gaarkeedaFinnish

linkkiExpatFinland.fi:
Iskuulada caalamiga ah ee ku yaalla caasimada iyo aga gaarkeedaIngiriis

linkkiHelsingin Aikuislukio:
Waxbarashada hoosaadka aasaasiga ah ee loogu talagalay dadka waaweynFinnish

linkkiHelsingin aikuisopisto:
Waxbarashada hoosaadka aasaasiga ah ee loogu talagalay dadka waaweynFinnish | Ingiriis

Waxqabadka galabti ee dugsileyda

Magaalada Helsinki waxey dugsiga ka dib waxqabad gelinka dambe ah dugsiyada iyo jardiinooyinka ciyaarta ugu qabanqaabisaa ardayda fasallada 1aad iyo 2aad. Waxqabadka galabti waxaa inta lagu jiro waqtiga sanad-dugsiyeedka la qabanqaabiyaa maalmaha shaqada ugu badnaan illaa iyo 5ta galabnimo. Waxqabadka jardiinooyinka ciyaartu waa lacag la’aan waxeyna u furan yihiin dadka oo dhan. Waxaad cunuggaada foomka diiwaangelinta uga diiwaangelin kartaa waxqabadka galabti ee jardiinooyinka ciyaarta. Geeya foomka jardiinada ciyaarta ee ugu horeyn aad dooneysaan aad iska diiwaangelisaan.

linkkiHelsingin kaupunki:
Waxqabadka subaxdi iyo galabki ee dugsileydaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Tilmaanbixinno ku qoran luqado kala duwanFinnish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

Barashada afka hooyo ee dadka dalka u soo guuray

Carruurta afkooda hooyo uu yahay wax ka duwan finnish ama iswidish waxey heli karaan barashada afkooda hooyo. Helsinki waxaa dadka dalka u soo guuray loogu fidiyaa barashada afkooda hooyo in ka badan 40 luqadood.

Macluumaadka ku saabsan barashada afkaada hooyo waxaad weydiin kartaa Adeegga talo-bixinta barbaarinta iyo waxbarashada.

linkkiHelsingin kaupunki:
Barashadda afkaaga hooyoFinnish | Iswidish | Ingiriis

Adeegga talo-bixinta barbaarinta iyo waxbarashada

Haddii aad qabtso su’aalo ku saabsan nidaamka xannaano-maalmeedka iyo dugsiyada ee Finnishka, waxqabadka jardiinada ciyaarta ama naadiga, waxaad la xiriir kartaa adeegga talo-bixinta barbaarinta iyo waxbarashada. Rugta talo-bixinta waxaad wax ka weydiin kartaa codsashada xannaano-maalmeedka ama dugsiga. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad ku saabsan adeegyada waxbarashada heerka labaad iyo waddooyinka waxbarashada.

  • Xiriirinta telefoonnada 09 310 8600, Isniin-Jimco 8-16
  • Adeegga talo-bixinta: +358 9310 44986, maalmaha shaqada, saacadda u dhexeysa 10-12 iyo 13-15 (wuxuu sidoo kale ku adeegaa afka ingiriiska)
  • Talo-bixinta xannaano-maalmeedka iyo dugsiga ee loogu talaggalay qoysaska ku hadla afafka qalaad oo ku baxaya luqadda Finnishka iyo Ingiriiska: +358 9310 33444, Isniin iyo Arbaca kasta, saacadda u dhexeysa 14–17. Iimayl: eduguidance(at)hel.fi
  • Waxaa kale oo talo-bixintan lagu bixiyaa jardiinooyinka ciyaarta, guryaha dhaqanka iyo goobaha ururada oo dhinacyo kale duwan Helsinki uga yaal. Goobaha adeegga iyo jadwalkoodaba waxaad ka heleysaa bogga shabakadda magaalada.

linkkiHelsingin kaupunki:
Adeegga talo-bixinta barbaarinta iyo waxbarashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Talo-bixinta xannaano-maalmeedka iyo dugsiga ee loogu talaggalay qoysaska ku hadla afafka qalaad Finnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarasho xirfadeed

Machadka xirfadda iyo dadka waaweyn ee Stadi waxaa ku taal qeyb waxbarasho xirfadeeda oo ugu weyn Finland, taas oo lagu baran karo majalado kala duduwan. Helsinki waxaa sidoo kale ku yaal qeybo xirfadeedyo kale. Waxbarashada xirfadda waxaa lagu codsadaa codsiga wadajirka ah. Macluumaadyada xiriirka ee qeybta waxbarashada xirfadda Helsinki ee hagista codsashada waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda hogaanka waxbarashada.

Qeybta waxbarashada xirfadda ee magaalada Helsinki waxaa dadka dalka u soo guuray loogu qabanqaabiyaa waxbarasho diyaarin ah oo lagu baranayo maadooyinka xirfadda. Waxbarashada diyaarinta ah waxay qaadataa hal sanad dugsiyeed ama hal cutub waxbarasheed. Macluumaad dheeraad ah iyo hagista codsashada waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda hogaanka waxbarashada.

Machadka xirfadda iyo dadka waaweyn ee Stadi waxaa dadka dalka u soo guuray loogu qabanqaabiyaa waxbarashada diyaarinta barashada xirfadda. Waxbarashada diyaarinta ah waxaa loogu talagalay dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee xiiseynaya waxbarashooyinka xirfadeed islamarkaasna doonaya inay sare u qaadaan aqoontooda luqada finnishka. Waxbarashada diyaarinta ah waxey qaadataa hal xilli-dugsiyeed ama hal sanad-dugisyeed. Macluumaadka waxbarashada diyaarinta ah waxaa laga heli karaa Machadka xirfadda iyo dadka waaweyn ee Stadi.

Macluumaadka xiriirka:

Hattulantie 2
00550 Helsinki
Tel. (09) 310 8415

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Waxbaarsho xirfadeed, Waxbarashada diyaarinta ah ee barashada xrifadda.

linkkiStadin ammatti- ja aikuisopisto :
Waxbarashada farsamadaFinnish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Goobaha waxbarasho xirfadeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Waxbarashada diyaarinta waxbarashada xirfaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dugsi sare

Helsinki waxaa ku yaal dugsi sare oo badan. Helsinki waxaa kale oo ku yaal dugsi sare oo luqadaha wax looga bartaa ay yihiin wax ka bedelan Finnish ama Iswidish. Dugsiyade sare ee dhalinyarada loogu talagalay ee maalintii la dhigto ka sokoow waxaa ku yaal saddex dugsi sare oo dadka waaweyn (aikuislukio).

Helsingi waxa lagu bixiyaa tacliin ku socota dadka dal soo galeedka ah oo qofka loogu diyaarinayo dugsi sare. Waxbarashadaas diyaarinta ah waa mid soconaysa muddo sanad ah waxayna qofka u diyaarinaysaa in uu dhigan karo waxbarashada dugsiga sare.

Waxbarashada diyaarinta waxa loogu talo galay dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee raba inay wax ka bartaan dugsi sare, laakiin aynan ku filnayn aqoontooda luqaddu. Waxbarashada waxa lagu qabanqaabinayaa dugsiyada sare ee Vuosaari iyo Alppila. Waxbarista ku socota dadka waaweyn ee da’da ka baxay waxa lagu qabanqaabiyaa dugsiga sare ee dadka da’da ka baxay ee Helsinki.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Dugsi sare.

linkkiHelsingin kaupunki:
Dugsiyada sare ee Helsinki ku yaalFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Codsashada dugsiga sareFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Waxbarashada diyaarinta dugsiga sareFinnish | Ingiriis

Kaalmeyn iyo hagitaan dhalinyarada

Ohjaamo

Haddaad ka yar tahay 30-jir waxaad talo iyo hagitaanba ka heleysaa adeega-Ohjaamo Shaqaalaha Ohjaamo ayaa ku caawinaya, haddii aadan helin meel waxbarasho ama – shaqo. Waad weydiin kartaa arrimo kale, tusaale hoy ama arrimoha lacagta.

Macluumaadyada xiriirka:

Fredrikinkatu 48
Tel. 040 70 46 818
Cinwaanka emaylka: ohjaamo(at)hel.fi

linkkiOhjaamo Helsinki:
Latalin dadka dhalinyarada ah (Ohjaamo)Finnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarashada sare

Helsinki waxaad majalado badan uga baran kartaa tacliinta iskuulaadka tacliinta sare. Helsinki waxaay leedahay jaamacad iyo iskuul xirfadeedka tacliinta sare.

Inta badan waxbarashada iskuulaadka tacliinta sare waxay ku baxdaa luqada Finnishka. Ku dhowaad gebi ahaan iskuulaadka tacliinta waxaa kale oo laga bixiyaa waxbarasho ku baxeysa Ingiriis. Helsinki waxaa ku taal hal jaamacad oo luqada Iswidishka ku baxda iyo hal iskuul xirfadeedka tacliinta sare lagu barto oo ku baxa luqada Iswidishka.

Macluumaadyada xiriirka ee iskuulaadka tacliinta sare waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda magaalada Helsinki. Hagista codsashada iyo macluumaadyada rasmiga ah ee barnaamijyada waxbarashada waxaa laga helaa bogagga shabakadda ee iskuulaadka tacliinta sare.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Jaamacadaha, Iskuul xirfadeedka sare.

linkkiHelsingin kaupunki:
Iskuullada xirfadeedka sareFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
JaamacadahaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Fursadaha kale ee waxbarasho

Helsinki waxaa ka jira fursado badan oo waxbarasho, kuwaas oo dadka oo dhan u furan. Waxbarashooyinkan inta badan waa lacag.

Jaamacadaha cidkasta ufuran iyo iskuulaadka xirfadaha tacliinta sare ee cidkasta ufuran waxaad ku dhigankartaa maadooyinka tacliinta sare, kuwaasoo aad ku dhigankarto waxkasta oo aad rabtid. Jaamacadaha cidkasta ufuran iyo iskuulaadka xirfadaha tacliinta sare ee cidkasta ufuran waxaad ka helikartaa maadooyin badan sidoo kale ingiriisiya.

Magaalada Helsini waxay leedahay xarun waxbarashada dadka waawayn oo lagu barto finishka iyo iswidhishkaba.

Xarunta waxbarashada dadka waawayn waxa lagu bartaa tusaale ahaan luuqadaha, farsamadda gacanta iyo muusiga. Waxaad ka helikartaa waxbarashooyin kale oo tayo leh, Inta badan xarunta waxbarashada dadka waaway madadaha waxa lagu bixinayaa afka finishka iyo iswidhishka. Xarunta dadka waawayn waxaa kaloo lagu diyaariyaa madado ku baxa afafka sida ingiriisi iyo ruushka.

Machadka aqoon kororsiga dadka waaweyn ee Helsinki
Telefoonka adeegga macaamiisha 09 310 88610
Iimayl: tyovaenopisto(at)edu.hel.fi
Machadka Arbis ee aqoon kororsiga dadka waaweyn ee luqada Iswiidhishka
Telefoon 09 310 49494
Iimayl: kanslie(at)arbis.hel.fi

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarashada hiwaayadda ah.

linkkiHelsingin kaupunki:
Machadda dadka shaqeeya ee ku baxa luqada finnishkaFinnish | Ingiriis | Ruush

linkkiHelsingin kaupunki:
Machadka Arbis ee aqoon kororsiga dadka waaweyn ee Finnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush

linkkiHelsingin työväenopisto:
Koorsooyinka ajaaniibtaFinnish | Ingiriis | Ruush

linkkiOpintopolku.fi:
Macluumaadka jaamacadda furanFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiOpintopolku.fi:
Macluumaadka iskuul xirfadeedka furan ee sareFinnish | Iswidish | Ingiriis