Perhe Helsingissä

Qoyska Helsinki jooga

Guurka

Inta aan guurka la sameynin waa in qofku uu codsadaa ama sameeyaa baaritaanka lagu ogaanayo in ay jiraan waxyaabo kaa xannibi kara ama kaa horistaagi kara guurka (avioliiton esteiden tutkinta). Waxaana arinkaas laga sameeyaa xafiiska diiwaan-gelinta (maistraatti). Codsigaasi lagu soo baarayo waxyaabaha guurka kaa xannibi kara waa in aad waqti fiican hore u sameysaa, kahor maalinka xafladda arooska.

Nikaaxa madaniga ama shacbiga ah waxaa lagu sameeyaa xafiiska diiwaangeinta. Ballan waqti ah ka qabso xafiiska diiwaangelinta

Uudenmaan maistraatti
Xafiiska Helsinki
Cinwaanka: Lintulahdenkuja 2
Tel. 029 55 39391

Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhriso qeybta: Guurka.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Isku mehrinFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Taagerada qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Furiinka

Ninka ama haweeneyduba waxaa ay codsigooda ku saabsan furiinka u gudbin karaan xogheynta maxakamadda Helsinki. Codsiga furiinka waxaa uu qofku dalban karaa kaligiis, xitaa haddii qofka kale ee nolosha uu la wadaago uusan raalli ka aheyn ama ogoleyn arinkaas. Waxaad codsiga furiinka ugu diri kartaa xogheynta maxkamadda adigoo boostada u marinaaya ama qaab iimeyl ahaan ah ugu diraaya.

Helsingin käräjäoikeus
Porkkalankatu 13
Tel. 029 56 44200

Hadii aad caawimaad uga baahan tahay arinka ku saabsan sidii aad lammaanahaaga wax isula meeldhigi laheydeen, waxaad codsan kartaa arinka ah dhexdhexaadinta arimaha qoyska (perheasioiden sovittelu).

Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhriso qeybta: Furiinka.

linkkiOikeus.fi:
Codsiga furiinka(pdf, 100 kb)Finnish | Iswidish

linkkiOikeuslaitos:
Maxkamadda degmada HelsinkiFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Heshiisiinta arrimaha qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caruurta iyo furiinka

Haddii aad adiga iyo lammaanahaagu ilmo isu leedihiin xilliga furiinka, waxaad waqti ballan ka qabsataa dhowrayaasha ama ilaaliyayaasha danaha caruurta (lastenvalvoja). Ilaaliyaha danaha caruurtu waxaa uu xaqiijinayaa heshiiska halka uu ilmihu ku noolaanaayo, daryeelkiisa, xuquuqda la kulanka caruurta iyo kaalmada masruufka ilmaha

Ballan ka qabsashada ilaaliyayaasha danaha ilmaha:
Tel. (09) 310 44999

Adeega talo siinta ee ilaaliyayaasha danaha ilmaha:
Tel. (09) 310 43447

Hadii aad caawimaad uga baahan tahay arinka ku saabsan heshiis ka gaarista arimaha ilmaha, waxaad codsan kartaa arinka ah dhexdhexaadinta arimaha qoyska.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhriso qeybta: Caruurta waalidiintoodu is-fureen.

linkkiHelsingin kaupunki:
Ilaaliyaha danaha carruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhalashada cunugga

Macluumaadka dhalashada cunugga waxaa isbitaalka looga soo dirayaa nidaamka diiwaanka dadka ee Finland. Waa in aad magacyada cunugga, afkiisa hooyo iyo macluumaadka kale ee loo baahan yahay ku soo ogeysiisaa Rajistareeshinka (Maistraatti) foom gaar ah oo guriga laguugu soo diraayo.

Diiwaangelinta dhalashada cunugga, caddeynta aabanimada iyo mas’uuliyadda warar dheeraad ah oo ku saabsan waxaad ka aqrin kartaa bogga InfoFinlandi: Finland markii uu ilmuhu dhaso.

linkkiHUS Helsingin yliopistollinen sairaala :
Cunug ayaa dhalanaya - Hagaha loogu talaygalay hooyooyin mardhow dhalayFinnish | Iswidish | Ingiriis

Daryeelka ilmaha

Bogga internetka InfoFinlandi qeybtiisa Waxbarashada Helsinki ayaad ka heleysaa warbixin la xirirta xannaano-meelmeedka Helsinki.

Daryeelka ilmaha ee ku meel-gaarka ah

Beerta ama jardiinada ilmuhu ku ciyaaraan ee degmada Helsinki waxaa ka shaqeeya daryeelayaal/xannaaneeyayaal lagu magacaabao habaryaraha ama eedooyinka goobta caruurtu ku ciyaarto (puistotäti). Waxaa daryeelayaashaas ay bixiyaan daryeel xannaano ku meelgaar ah xilliga subaxnimada. Waxaa ay ilaalinayaan oo hagayaan ilmaha ku ciyaaraya beerta ama jardiinada ciyaarta ee ilmaha. Daryeelka ilmaha ee xannaaneeyayaashaas waa mid lacag ah.

Haddii aad gurigaaga uga baahan tahay daryeele ilmaha oo ku meelgaar ah, waxaad arinkaas kala xiriiri kartaa ururka badbaadada caruurta ee Mannerheim (Mannerheimin lastensuojeluliitto) ama ururuka ka shaqeeya wadajirka qoyska ee la yiraahdo (Väestöliitto).

linkkiHelsingin kaupunki:
Goob ay habaryaruhu/eedooyinku ku kulmaanFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVäestöliitto:
Daryeelka caruurta iyo caawinta gurigaFinnish

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Cawinaada xagga daryeelka caruurta ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhriso qeybta: Daryeelka caruurta.

Kaalmada guri ku heynta

Haddii aad guriga ku daryeeshid ilmo ka yar da’da 3 sano, waxaad heli kartaa kaalmada dhaqaale ee guriheynta (kotihoidon tuki). Waxaa kaalmadaas laga dalbadaa xafiiska Kelada. Waxaa intaa dheer in degmada Helsinki ay bixiso kaalmo dheeri ah oo ku saabsan tan guri ku heynta ilmaha, taasoo ay siiso qoysaska guriga ku daryeela ilmo da’doodu ka yar tahay 2 sano.

linkkiHelsingin kaupunki:
Kaalmada guri ku xannaaneynta carruurta iyo dheeraadka HelsinkiFinnish | Iswidish | Ingiriis

Beerta ama jardiinada ciyaarta iyo naadiyada

Helsinki waxaa ku yaalla beero/jardiinooyin ciyaarta iyo guryo qoyseed, kuwaaso howlo waxqabad loogu diyaariyo caruurta iyo waalidka ilmahooda ku haaya guriga. Howlahaasi waxqabad waxaa ay tusaale ahaan noqon karaan isboorti, heeso wax isku rakibid, kuwaaso dhammaan laga hagi doono sida loo sameynaayo.

Iskuulka waxbarashada dadka waaweyn ee Stadin ayaa wuxuu ka qabanqaabiyaa koorasyo luqadda finishka ah beeraha ama jardiinooyinka ciyaarta iyo guryo qoyseedka qaarkood, kuwaasoo loogu talagalay waalidiinta ajaanibta ah ee waddankan u soo guurey. Beeraha ama jardiinooyinka ciyaarta iyo guryo qoyseedkuba waxaa ay caruurta u diyaariyaan cid daryeesha inta kooraska luqaddu uu socdo.

Xannaanooyinka, guryo qoyseedka iyo beeraha ama jardiinooyinka ciyaartaba waxaa laga qabanqaabiyaa naadiyo waqtiyada qaarkood ah oo loogu talagalay caruurta da’doodu u dhaxeyso 2-5 sano jir, kuwaasoo aan dhigan wax xannaano ah. Sidoo kale kaniisadaha Helsinki waxaa ay qabanqaabiyaan naadiyo.

linkkiHelsingin kaupunki:
Jardiinooyinka ciyaartaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Waxqabad loogu talagaley qoysasaka caruurta lehFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Fiidiyowga waxqabadka jardiinada ciyaartaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Soomaali | Bershan | Carabi

linkkiHelsingin kaupunki:
Guryo qoyseed Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Naadiyada CaruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatooyinka qoyska dhexdiisa

Bogga InfoFinlandi ee cinwaankiisu yahay Xaaladaha dhibku jiro iyo Helsinki ayaad ka heleysaa warbixin la xiriirta halka aad ka heli kartid caawimaada Helsinki ee arimaha dhibaatooyinka caruurta, dhalinyarada iyo qoysaska ka dhex taagan.

Warbixinta la xiriirta dhibaatooyinka caruurta iyo dhalinyarada ayaad sidoo kale waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dhibaatooyinka caruurta iyo dhallinyarada.

Bogga InfoFinlandi qeybtiisa Dhibaatooyinka isqabida iyo xiriirka lammaanaha, waxaad ka heleysaa warbixin la xiriirta, xaggee laga helaa caawimaadda dhibaatada ka dhex taagan xiriirka lammaanah.

Haddii qof ka mid ah reerkiina uu gacan qaad kugu sameeyo ama hanjabaad aad kala kulanto, waxaad la xiriiri kartaa guriga ammaanka (turvakoti). Guriga ammaanka Mona waa guri ammaan oo loogu talagalay dumarka ajnabiga ah iyo caruurtooda.

Turvakoti Mona
Tel. 045 639 6274 (24ka saac)

Waxaad sidoo kale aadi kartaa guryaha ammaanka ee caasimadda (Pääkaupungin Turvakoti ry).

Turvakoti Haaga
Cinwaanka: Steniuksentie 20
Tel. (09) 4777 180 (24ka saac)

Turvakoti Toukola
Cinwaanka: Hämeentie 126 F
Tel. 050 5650 636 (24h)

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
Caawimaad loogu talagalay dhibanayaasha qoyska rabshaddaFinnish

Dhalinyarada da’oodu u dhaxeyso 12–19 jir, waxaa ay la xiriiri karaan ururka laanqeyrta case ee guryaha ammaanka dhalinyarada- (Nuorten turvatalo).

Cinwaanka: Uudenmaankatu 32 A
Waxaa ay furan yihiin maalin walba inta u dhexeysa saacadaha 17–10.
Tel. (09) 622 4322. Waxaad wici kartaa guryaha ammaanka xilli walba oo habeenka iyo maalinka ah.
Iimeylka: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

linkkiSuomen Punainen Risti:
Guriga ammaanka dhalinyarada ee HelsinkiFinnish | Iswidish

Dadka da'da ah

Degmada Helsinki waxaa ay leedahay adeega la yiraahdo Seniori-info (oo ah warbixin loogu tala galay dadka waaweyn), kuwaasoo ka tala bixiya arimaha la xiriira adeegyada dadka waaweyn ee Helsinki. Dadka waayeelka ee reer Helsinki iyo ehelkooduba waa ay la xiriri karaan Seniori-info. Seniori-info waxaa ay adeegyadeeda ku bixisaa luqadaha finishka iyo iswiidishka.

Seniori-info
Tel. 09 3104 4556 (ma–pe klo 9–15)
iimeyl: seniori.info@hel.fi

linkkiHelsingin kaupunki:
Warbixinta Seniori Finnish | Iswidish | Ingiriis

Deganaanshaha kaalmada iyo adeegga leh

Dadka da’da ah iyo kuwa naafada ah ee aan awoodin in ay si madax bannaani ah u noolaadaan, waxaa ay degaan ahaan ku nolaan karaan guryaha adeegyada ama xeryaha.

Faahfaahin dheerad ah oo la xiriirta adeegyadaan waxaad weydiin kartaa xarunta sooshaalka ama arimaha bulshada ee xaafadda aad degan tahay.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Deganaanshaha kaalmada iyo adeegga leh.

Marka aad qof ehelkaaga ah guriga ku xannaaneyso

Haddii aad qof ehelkaaga oo da’ ama waayeel ah, xanuunsan, ama naafo ah aad gurigaaga ku xannaaneyso, si uu guriga kugula noolaado, waxaa suuragal ah in aad xaq u leedahay lacagta caawimaada qofka ehelkiisa xannaaneeya. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heleysaa goobta shaqada ee arimaha bulshada ee xaafaddaada ku taalla (sosiaali- ja lähityön toimipiste).

Faah-faahin dheeraad ah ka akhri qeybta: Dadka da'da ah.

linkkiHelsingin kaupunki:
Cutubyada shaqooyinka sooshaalka iyo xaafaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Lacagta cawinaada ee qaraabo daryeelidaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Fiidiyowga waxqabadka jardiinada ciyaarta