Perhe Helsingissä

Qoyska Helsinki jooga

Qoysaska meelaha kale ka soo guuray waxay ku raaxaystaan Helsinki. Magaaladu waxay adeegyo iyo waxqabad siisaa lammaanaha dhallinyarada ah, qoysaska carruurta leh iyo dadka da’da ah.

Ku guursashada Helsinki

Waxaa guurka ka hor la sameeyaa baaritaanka waxyaabaha guurka xannibi kara. Ka codso wakhti hore oo ka horreeya maalinka xafladda arooska baaritaanka xannibka guurka Hay’adda djitaalka iyo macluumaadka dadka. Codsigaasi lagu soo baarayo waxyaabaha guurka kaa xannibi kara waa in aad waqti fiican hore u sameysaa, ka hor maalinta xafladda arooska. Nikaaxa madaniga ah waxaa lagu sameeyaa xafiiska Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, halkaas oo ay tahay in laga qabsado wakhtiga nikaaxa.

Digi- ja väestötietovirasto, Helsinki
Lintulahdenkuja 2D, dabaqa 2aad
Tel. 0295 536 244

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan guurka, shuruudda guurka iyo arrimaha kale ee qoyska ka aqri bogga InfoFinland Guurka Finland.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Isku mehrinFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Taagerada qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhalashada cunugga

Macluumaadka dhalashada cunugga waxaa isbitaalka looga soo dirayaa nidaamka diiwaanka dadka ee Finland. Waa in aad magacyada cunugga, afkiisa hooyo iyo macluumaadka kale ee loo baahan yahay ku soo ogeysiisaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka foom gaar ah oo guriga laguugu soo diraayo.

Diiwaangelinta dhalashada cunugga, caddeynta aabanimada, hooyonimada iyo mas’uuliyadda warar dheeraad ah oo ku saabsan waxaad ka aqrin kartaa bogga InfoFinlandi Finland markii uu ilmuhu dhaso.

linkkiHUS Helsingin yliopistollinen sairaala:
DhalmadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Daryeelka ilmaha iyo barbaarin-horaadka

Helsinki waxay bixisaa adeegyo iyo taageero la xiriirta xannaanaynta iyo barbaarinta carruurta. Rugta daryeelka dhallaanka iyo hooyada ee Helsinki ayaad ka heleysaa talooyin iyo caawimaad la xiriira daryeelka ilmaha dhowaan dhashay. Haddii aad u baahan tahay caawimaad la xiriira xaaladaha nolol maalmeedka, weydii adeega caawimaadda guriga.

Kaalmada guri ku heynta

Haddii aad guriga ku daryeeshid ilmo ka yar da’da 3 sano, waxaad heli kartaa kaalmada dhaqaale ee guriheynta (kotihoidon tuki). Waxaa kaalmadaas laga dalbadaa Kelada. Waxaa intaa dheer in degmada Helsinki ay bixiso kaalmo dheeri ah oo ku saabsan tan guri ku heynta ilmaha, taas oo ay siiso qoysaska guriga ku daryeela ilmo da’doodu ka yar tahay 2 sano.

Daryeelka iyo barbaarinta carruurta ee ka dacay meel aan guriga ahayn, waxaad ka aqrin kartaa bogagga InfoFinland Barbaarin-horaadka iyo Waxbarashada Helsinki.

linkkiHelsingin kaupunki:
Kaalmada guri ku xannaaneynta carruurta iyo dheeraadka HelsinkiFinnish | Iswidish | Ingiriis

Talo-bixinta iyo adeegga guriga ee qoysaska carruurta leh ee Helsinki

Miyaad u baahan tahay in guriga lagaaga caawiyo xanananaynta carruurta ama culaysyada nololmaalmeedka? Waxaad wici kartaa talabixinta sooshalka ee qoysaska carruurta leh ee magaalada Helsinki. Waxaa kale oo aad talo weydiin kartaa adeegga guriga ama waxaad ka codsan kartaa in qof xirfadle ah oo ka socda adeegga gurigu uu guriga kugu soo booqdo. Adeegga guriga waxaa loogu talaggalay in qoyska ka caawiyo hawlaha nolol maalmeedka.

Tel. 09 3101 54 54. Adeeggu wuxuu furan yahay maalmaha shaqada saacadda u dhexeysa 7.00-13.00, talo-bixintu waxay furan tahay saacadda u dhexeysa 9.00-12.00.

Adeegga guriga ee qoysaska carruurta leh waa mid lacag ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qiimaha halkii saac iyo adeegga guriga ka aqri boggaga magaalada Helsinki.

Jardiinooyinka ciyaarta iyo naadiyada

Helsinki waxaa ku yaalla jardiinooyin ciyaarta iyo guryo qoyseed, kuwaas oo howlo waxqabad loogu diyaariyo caruurta iyo waalidka ilmahooda ku haaya guriga. Howlahaasi waxqabad waxaa ay tusaale ahaan noqon karaan isboorti, heeso wax isku rakibid, kuwaaso dhammaan laga hagi doono sida loo sameynaayo.

Jardiinooyinka ciyaarta iyo guryaha qoysaska qaarkood ayaa waxaa waalidiinta loogu qabanqaabiyaa koorasyo luqadda Finnishka ah. Inta kooraska lagu jiro waxaa cunuggaada kuu haynaya qof carruurta daryeela.

Xannaanooyinka, guryo qoyseedka iyo beeraha ama jardiinooyinka ciyaartaba waxaa laga qabanqaabiyaa naadiyo waqtiyada qaarkood ah oo loogu talagalay caruurta da’doodu u dhaxeyso 2-5 sano jir, kuwaasoo aan dhigan wax xannaano ah. Kaniisadaha Helsinki iyo ururo kala duwan ayaa iyaguna qabanqaabiya naadiyo noocaas oo kale ah.

linkkiHelsingin kaupunki:
Jardiinooyinka ciyaartaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Waxqabad loogu talagaley qoysasaka caruurta lehFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Fiidiyowga waxqabadka jardiinada ciyaartaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Soomaali | Bershan | Carabi

linkkiHelsingin kaupunki:
Guryo qoyseed Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Naadiyada CaruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Daryeelka ilmaha ee ku meel-gaarka ah

Beerta ama jardiinada ilmuhu ku ciyaaraan ee magaalada Helsinki waxaa ka shaqeeya habaryaraha ama eedooyinka goobta caruurtu ku ciyaarto (puistotäti). Habaryaraha ama eedooyinka goobta waxay bixiyaan daryeel xannaano ku meel gaar ah xilliga barqadii ah. Habaryaraha ama eedooyinka goobta ciyaartu waxaa ay ilaalinayaan oo hagayaan ilmaha ku ciyaaraya beerta ama jardiinada ciyaarta ee ilmaha. Daryeelka ilmaha ee habaryaraha ama eedooyinka goobta ciyaartu waa mid lacag ah.

Haddii aad gurigaaga uga baahan tahay daryeele ilmaha oo ku meel gaar ah, waxaad arinkaas kala xiriiri kartaa ururka badbaadada caruurta ee Mannerheim (Mannerheimin lastensuojeluliitto) ama ururuka ka shaqeeya wadajirka qoyska ee la yiraahdo (Väestöliitto).

Helsinki waxay sidoo kale qoysaska carruurta u fidisaa adeegga daryeelka guriga, kaas oo ah lacag ku salaysan dakhliga qoyska soo gala bishii.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Daryeelka caruurta.

linkkiHelsingin kaupunki:
Goob ay habaryaruhu/eedooyinku ku kulmaanFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVäestöliitto:
Daryeelka caruurta iyo caawinta gurigaFinnish

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Cawinaada xagga daryeelka caruurta ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dadka da'da ah

Degmada Helsinki waxaa ay leedahay adeegga la yiraahdo Seniori-info, kaas oo ka talo-bixiya arrimaha la xiriira adeegyada dadka waaweyn ee Helsinki. Dadka waayeelka ee reer Helsinki iyo ehelkooduba waxay la xiriri karaan Seniori-info. Seniori-info waxay adeegyadeeda ku bixisaa luqadaha Finishka iyo Iswiidishka iyo Ingiriiska.

Seniori-info
Tel. 09 3104 4556 (Isniin–Jimco klo 9–15)
iimeyl: seniori.info@hel.fi

linkkiHelsingin kaupunki:
Warbixinta Seniori Finnish | Iswidish | Ingiriis

Guriyeynta caawinta iyo adeegga

Dadka qaar tusaale ahaan dadka naafada ah iyo kuwa waayeelka ah waxaa ku adag in ay caawimaad la’aan qabsadaan arrimaha la xiriira nolol maalmeedka maalinlaha ah. Magalaadu waxay dadkaas u qabanqaabisaa adeegyo ka caawiya in ay si xor u deganaadaan guryahooda.

Dadka da’da ah iyo kuwa naafada ah ee aan awoodin in ay si madax bannaani ah u noolaadaan, waxaa ay degaan ahaan ku nolaan karaan guryaha adeegyada ama xeryaha. Faahfaahin dheerad ah oo la xiriirta adeegyadaan waxaad weydiin kartaa xarunta sooshaalka ama arimaha bulshada ee xaafadda aad degan tahay.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri InfoFinland: Guriyeynta caawinta iyo adeegga.

Marka aad qof ehelkaaga guriga xannaaneyso

Haddii aad qof ehelkaaga ah oo da’ ama waayeel ah, xanuunsan, ama naafo ah aad gurigaaga ku xannaaneyso, si uu guriga kugula noolaado, waxaa suuragal ah in aad xaq u leedahay lacagta caawimaada qofka ehelkiisa xannaaneeya. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heleysaa goobta shaqada ee arrimaha bulshada ee xaafaddaada ku taalla.

Faahfaahin dheeraad ah ka aqri: Dadka da'da ah.

linkkiHelsingin kaupunki:
Cutubyada shaqooyinka sooshaalka iyo xaafaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Lacagta cawinaada ee qaraabo daryeelidaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatooyinka qoyska dhexdiisa

Haddii qof ka mid ah reerkiina uu gacan qaad kugu sameeyo ama hanjabaad aad kala kulanto, waxaad la xiriiri kartaa guriga ammaanka (turvakoti). Guriga ammaanka Mona waa guri ammaan oo loogu talagalay dumarka iyo carruurtooda, kaas oo ku shaqeeya luqada badan.

Turvakoti Mona
Tel. 045 639 6274 (24h)

Haddii ay xaaladdu halis tahay, waxaad aadi kartaa guriga ammaanka (Pääkaupungin Turvakoti ry).

Turvakoti Haaga
Steniuksentie 20
Tel. (09) 4777 180 (24h)

Turvakoti Toukola
Hämeentie 126 F
Tel. 050 5650 636 (24h)

Dhalinyarada da’oodu u dhaxeyso 12–19 jir, waxaa ay la xiriiri karaan ururka laanqeyrta case ee guryaha ammaanka dhalinyarada- (Nuorten turvatalo).

Uudenmaankatu 32 A
Waxaa ay furan yihiin maalin walba inta u dhexeysa saacadaha 17–10.
Tel. (09) 622 4322. Waxaad wici kartaa guryaha ammaanka xilli walba oo habeenka iyo maalinka ah.
Iimeylka: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

Bogga InfoFinland Xaaladaha dhibku jiro iyo Helsinki waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan, meesha aad Helsinki caawimaad uga heleyso dhibaatooyinka carruurta iyo qoryaha.

Macluumaad ku saabsan dhibaatooyinka carruurta iyo dhallinyarada ayaa ku jira bogga InfoFinland Dhibaatooyinka caruurta iyo dhallinyarada.

Bogga InfoFinland Dhibaatooyinka isqabida iyo xiriirka lammaanaha waxaa ku jira macluumaad ku saabsan halka caawimaad looga helo dhibaatooyinka xiriirka lammaanaha.

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
Caawimaad loogu talagalay dhibanayaasha qoyska rabshaddaFinnish

linkkiSuomen Punainen Risti:
Guriga ammaanka dhalinyarada ee HelsinkiFinnish | Iswidish

Furiinka

Ninka ama haweeneyduba waxaa ay codsigooda ku saabsan furiinka u gudbin karaan xogheynta maxakamadda Helsinki. Codsiga furiinka waxaa uu qofku dalban karaa kaligiis, xitaa haddii qofka kale ee nolosha uu la wadaago uusan raalli ka aheyn ama ogoleyn arinkaas. Waxaad codsiga furiinka ugu diri kartaa xogheynta maxkamadda adigoo boostada u marinaaya ama qaab iimeyl ahaan ah ugu diraaya.

Helsingin käräjäoikeus
Porkkalankatu 13
Tel. 029 56 44200

Cinwaanka boostada: PL 650, 00181 Helsinki

Haddii aad caawimaad uga baahan tahay arrinka ku saabsan sidii aad lammaanahaaga wax isula meeldhigi laheydeen, waxaad codsan kartaa arrinka ah dhexdhexaadinta arrimaha qoyska. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan habsami-socodka iyo dukumentiyada furiinka ka aqri bogga InfoFinland: Furiinka.

linkkiOikeus.fi:
Codsiga furiinka(pdf, 100 kb)Finnish | Iswidish

linkkiOikeuslaitos:
Maxkamadda degmada HelsinkiFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Heshiisiinta arrimaha qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Caruurta waalidiintoodu is-fureen

Haddii aad adiga iyo lammaanahaagu ilmo isu leedihiin xilliga furiinka, waxaad waqti ballan ka qabsataa dhowrayaasha ama ilaaliyayaasha danaha caruurta (lastenvalvoja). Ilaaliyaha danaha caruurtu waxaa uu xaqiijinayaa heshiiska halka uu ilmihu ku noolaanaayo, daryeelkiisa, xuquuqda la kulanka caruurta iyo kaalmada masruufka ilmaha

Ballan ka qabsashada ilaaliyayaasha danaha ilmaha:
Tel. (09) 310 44999

Adeega talo siinta ee ilaaliyayaasha danaha ilmaha:
Tel. (09) 310 43447

Haddii aad caawimaad uga baahan tahay arrinka ku saabsan heshiis ka gaarista arimaha ilmaha, waxaad codsan kartaa arrinka ah dhexdhexaadinta arrimaha qoyska.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan deegaanka, daryeelka, xuquuqda la kulamka iyo caawimaadda masruufka ka aqri bogga Caruurta waalidiintoodu is-fureen.

linkkiHelsingin kaupunki:
Ilaaliyaha danaha carruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Fiidiyowga waxqabadka jardiinada ciyaarta