Asettuminen Helsinkiin

Degidda Helsinki

Korona fayraska COVID-19

linkkiHelsingin kaupunki:
Macluumaadka hadda taagan ee wakhigan uu jiro cudurka safmarka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi

Adeegyada, kuwaasoo kaa caawinaya la qabsashada wadanka

Helsinki-info

Helsinki-info waa goob talo bixineed oo aad ka heli kartid macluumaad ku saabsan adeegyada magaalada Helsinki, fursadaha deegaanka, shaqada iyo waxbarashada. Waxaad sidoo kale weydiisan kartaa caawimaad haddii aadan aqoon hay’adda ay tahay in aad la xiriirto. Waxaa intaas dheer in Helsinki-info ay bixiso talo bixin dijitaal ah iyadoona sidoo kale kaa caawineysa adiga su’aalaha la xiriira imaanshaha dalka. Helsinki-info waxey khadka telefoonka, fool ka fool ama elekterikaal ahaan ugu adeegtaa luqado badan oo kala duduwan.

Telefoonka 09 310 11111 iyo chat:ka Isniin-Khamiis saacadda 9-16, Jimco saacadda 10-15

Goobaha adeegga:

 • Maktabadda dhexe Oodi, cinwaanka: Töölönlahdenkatu 4, Isniin-Khamiis saacadda 9-18 iyo Jimco saacadda 10-18.
 • International House Helsinki, cinwaanka: Lintulahdenkuja 2D, Dabaqa 2aad, Isniin-Khamiis saacadda 9-16 iyo Jimco saacadda 10-16.
 • Waxaa sidoo kale talabixinta lagu bixiyaa aagag kala gedisan oo Helsinki ku yaal, sida maktabadaha, jardiinooyinka ciyaarta, guryaha dhaqamada iyo goobaha ururada. Goobaha adeegga iyo jadwalkoodaba waxaad ka heleysaa bogga shabakadda Helsini-info.

linkkiHelsingin kaupunki:
Talabixinta aagagga kala duwan laga heloFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Talo-bixinta Chat (Helsinki-info)Finnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Dir su'aal ama bixi aragticelinFinnish | Iswidish | Ingiriis

International House Helsinki

Haddii aad dhowaan u soo guurtay soonaha caasimadda, waxaad International House Helsinki hal booqasho uga heli kartaa talo-bixin iyo adeegyada dowladeed. Waxaad ka cadsan kartaa:

 • talo-bixin lacag la’aan ah iyo arrimo la xiriira soo guurista oo ku qoran luqado kala duduwan
 • diiwaangelinta xaqa joogitaanka dalka, haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah
 • lambarka aqoonsiga Finnishka, isu-diiwaangelinta sidii degane iyo ogeysiiska macluumaadka cinwaanka
 • kaarka canshuurta iyo lambarka canshuurta, talo-bixin ku saabsan canshuurista
 • macluumaadka macnfacyada ammaanka bulshada
 • talo-bixinta adeegyada Xafiiska Shaqada iyo billaabista shaqo-raadinta
 • talo-bixinta hawlgabka shaqada iyo macluumaadka shahaada A1
 • a talo-bixinta xiriirka shaqada
 • talo-bixin loogu talagalay ganacsatada iyo shaqaalaha
 • talabixinta ku saabsan su’aalaha la xiriira helitaana guriga iyo deegaanka

IHH Service Advisor App ee shabakadda ku habboon wuxuu kaa caawinayaa helitaanka hay’adaha dowladda ee saxda ah wuxuuna sidoo kale kaala talinayaa dokumentiyada aad u baahan tahay in aad u soo qaadato booqashada.

Adeegga waxaa qeyb ka ah Helsinki-info, Magaalada Espoo, Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, Hoggaanka socdaalka, Maamulka canshuuraha, Kelada, Xafiiska shaqada ee Uusimaa, Xarunta ammaanka hawlgabka, Rugta Ganacisga soonaha Helsinki iyo Ururka Midowga Iskaashatooyinka xirfadleyda Finland SAK.

International House Helsinki
Lintulahdenkuja 2D, Dabaqa 2aad
00530 Helsinki

linkkiInternational House Helsinki:
Goobta adeegga IHH ee dadka u soo guuraya Finland Ingiriis

linkkiInternational House Helsinki:
IHH Service Advisor App ee shabakadda ku habboonIngiriis

Sahminta hore iyo qorshaha la-qabsashada

Shaqaale ka tirsan xafiisyada shaqada (työ- ja elinkeinotoimisto) ayaa kula sameynaya sahan-horaadka (alkukartoitus) iyo qorshaha la-qabshada (kotoutumissuunnitelma), marka aad shaqo raadiye isu diwaangeliso. Xafiisyada Shaqada iyo dhaqaalaha ee Pasila iyo Itäkeskus waxey sameynayaa sahan-horaad. Haddii aad geleyso sahan-horaadka, waa inaad cinwaanka te-palveluit.fi isaga diiwaangelisaa sidii qof shaqo doon ah. Internetka ayaad isaga soo diiwaangelin kartaa haddii aad heysato aqoonsiyada bankiga ee finnishka. Sidoo kale, waxaad iska diiwaangelin kartaa Xafiiska shaqada.

Goobta shaqada ee Itäkeskus
Cinwaanka: Asiakkaankatu 3 A, dabaqa 4aad
Tel: 0295 025 500
Waqtiyada uu furanyahay: Isniin- Jimco saacadda 9.00–16.00

Goobta shaqada ee Pasila
Cinwaanka: Ratapihantie 7 (waxaa laga soo galaa dhinaca Veturitori)
Tel: 0295 025 500
Waqtiyada uu furanyahay: Isniin- Jimco saacadda 9.00–16.00

linkkiTE-palvelut :
Bandhigyo iyo fiidyoowyaal loogu talagalay dadka dalka u soo guurayFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Isbanish | Turki | Shiino | Carabi

Waaxda arrimaha dadka dal soo galeedka

Waaxda ajnabiga ee adeegyada caafimaadka iyo sooshalka magaalada Helsinki waxay ka caawisaa dadka qaxootiga ah ee dagan Helsinki la qabsiga. Adeegyada ay bixiso qaybta Soogalootigu waxay yihiin sida hagida, la talinta iyo samaynta qaybta hore ee jihaynta. Qaybta Soogalootigu waxay sidoo kale caawisaa dhibanayaashii dadka ka ganacsada dadka.

Haddii aadan shaqo raadineyn, laakiin aad dooneyso in laguu sameeyo sahan-horaad iyo qorshaha laqabsashada, la xiriir Waaxda ajnabiga ee adeegyada caafimaadka iyo sooshalka ee magaalada Helsinki.

Macluumaadyada xiririka ee Waaxda ajnabiga:

Työpajankatu 14A
00580 Helsinki
Telefoonka talobixinta hawlaha sooshaalka (09) 310 37 577 Isniin-Jimco saacadda 8.15-16

linkkiHelsingin kaupunki:
Waaxda arrimaha dadka dal soo galeedka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: La-qabsashada Finland.

Turjubaan ma u baahan tahay?

Haddii aadan finnish ama iswidhish aqoonin, waxaad isticmaali kartaa turjubaan marka aad ka danaysanayso saraakiisha dowladda. Tusaale ahaan Kelada (Kela) iyo Xafiiska dal u soo guuristu (Maahanmuuttovirasto waxay macaamiishooda u dalbaan turjubaan marka xaaladaha qaarkood lagu jiro. Uma baahnid markaas in aad adigu lacagta bixiso. Markasta horay u sii weydii sarkaalka arrinta turjumista ama talo ka codso Helsinki-info.

Haddii aad adigu dalbanaeyso turjubaan kharashkiisana aad iska bixinayso, waxaad isticmaali kartaa markasta oo aad dooneyso. Shirkado badan ayaa Helsinki ka bixiya adeegyada turjumista. Shirkadahan waxaad ka raadsan kartaa tusaale ahaan internetka. Tusaale ahaan A-tulkkaus ayaa agagaarka Helsinki ka bixiya adeegyada turjubaannada soo danaysiga ee marka aad dano ka dhammaysanayo saraakiisha dowladda.

Waxaad afnaqe ama turjubaan ka raadsan kartaa mashiinka xograadinta ee Ururka turjubaanada iyo afnaqayaasha Finland.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Ma u baahan tahay turjubaan?

linkkiSuomen kääntäjien ja tulkkien liitto:
Raadi turjubaan ama afnaqeFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiA-tulkkaus:
TurjumistaFinnish