U gudub macluumaadka ku jira
Hätätilanteet

Xaaladaha deg degta ah

Waa la daabacay30.09.2022
Lambarka gurmadka degdegga ah ee Finland waa 112. Wac lambarka gurmadka degdegga ah marka ay jiraan xaalado degdegga ah, marka ay naftada, caafimaadka, hantida ama bey’adu ay halis ku jirto.

Marka aad xaalad degdeg ah ku jirto waxaad heleysaa daryeel haddii xitaa aadan guri degmo ku laheyn Finland. Kharashka daryeelka dib ayaa laguugu soo dalacan karaa.

Wac lambarka xaalada deg degta ah ee 112 tusaale ahaan xaaladaha:

  • markii aad gasho shil baabuur (auto-onnettomuus) ama aad aragtid shil
  • qof uu qof kale naftiisu ay ku jirto khatar (hengenvaara)
  • dareentid, in dab (tulipalo) kacay
  • dareentid, in meel la jabsaday ama loo dhacay (murto)

Hawicin lambarka xaaladaha deg degta ah, haddii arintu aysan deg deg ahayn. Lambarka xaaladaha degdegta ah ha u wicin xanuunada caadiga ah awgood. Sidoo kale ha wicin lambarka xaaladaha degdegta ah, haddii aad dooneysid inaad booliska (poliisi) weydiisid tusaale ahaan arimaha ruqsooyinka. Wicitaan macno daraan ah awgiis waxaa laga yaabaa in caawintu ay ka daahdo qof si dhab ah ugu baahan caawin oo ku jira xaalad oo khatar ah. Haddii aad lambarka xaalada deg degta ah u isticmaashid si khalad ah, waxaad mutaysan kartaa ciqaab.

Telefoonka waxaa ka jawaabaya qof tababaran oo heegan ah. Wuxuu ku weydiinayaa su’aalo, wuxuuna qiimaynayaa baahida aad u qabtid caawinta. Markaas ka dib wuxuu dalbayaa caawin. Qofka heeganka ah wuxuu ku siinayaa talooyin la xiriira waxa ay tahay inaad sameysid. Qofka heeganka ah xiriirin maayo teleefanka, sidaas awgeed su’aalaha uga jawaab si taxadar leh.

Markii aad wacdid lambarka xaalada deg degta ah, waxaad ku hadli kartaa Finnish ama Swedish. Waxaad weydiin kartaa qofka heeganka ah inuu ku hadlo luuqada Ingiriiska, hubaal ma ahan, laakiin haddii ay lagama maarmaan tahay, xarunta gargaarka deg degta ah waxay ka caawinaysaa adeega turjumaada.

Lambarka xaalada degdegta ah waxaad bilaash uga wici kartaa teleefan kasta, uma baahnid koodka aaga ee lambarka laga hor mariyo. Xitaa haddii aad haysatid khad telefoon oo laga leeyahay dalka dibadiisa waad wici kartaa lambarka xaalada degdegta ah adigoon isticmaaleyn wax eeriya kood ah. Lambarka xaalada degdegta ah 112 wuxuu ka shaqaynayaa dhammaan wadamada Midowga Yurub oo dhan.

Haddii aad nidaamka moobaylka ku habboon ee 112 Suomi oo lacagta la’aanta ah ku soo degsatay telefoonkaada uma baahnid in aad taqaano goobta aad joogto. Qofka heeganka ka ah xarunta xaaladda degdegga ah wuxuu arkayaa goobta aad joogto marka aad ka wacdo nidaamka telefoonka xaaladda degdegga ah. Waxaad nidaamkan dukaanka nidaamka uga soo degsan kartaa telefoonkaada.

Markii aad wacaysid Lambarka xaalada degdegta ah 112:

  • sheeg magacaaga
  • sheeg, waxa dhaxay
  • sheeg cinwaanka oo sax ah iyo magaalada
  • ka jawaab su’aalaha uu ku weydiinayo qofka heeganka ka ah xarunta gargaarka degdega ah
  • raac talooyinka lagu siiyo
  • ha jarin teleefanka, inta ruqso laguu siinayo ka hor

Macluumaadka dheeraadka ee la xiriira lambarka xaalada degdegta ah waxaad ka helaysaa bogga internetka ee xarunta hay'adda gargaarka degdega ah (Hätäkeskuslaitos).

Haddii aad dooneysid macluumaad la xiriira arrimaha ruqsooyinka booliska, qawaaniinta gaadiidka ama sida baaritaanka dambigii hore u socdo, kala xiriir booliska lambaradooda waqtiga shaqada.

Haddii aad qof uga shakiso inuu sumoobay, waxaad talooyin weydiin kartaa xarunta dhexe macluumaadka sumowga (Myrkytystietokeskus). Telefoonkeedu wuxuu furan yahay 24 saac. Lambarka teleefankuna waa (09) 471 977.