U gudub macluumaadka ku jira
Mikä on perhe?

Waa maxey qoys?

Waa la daabacay13.07.2022
Aragtida macnaha qoyska ee Finland waa mid baaxad ahaan yar marka loo eego wadamo kale oo badan. Qoysku wuxuu ka samaysmaa waalid iyo carruur, laakiin lammaanaha aan carruurta lahayn xittaa waxaa Finland looga arkaa qoys. Waxaa kale oo uu qoysku ka samaysmaa waalidka kaligiis mas’uulka ah iyo carruurtiisa.

Qeexitaanka qoyska

Dalka Finland qoys waxaa noqonaya

  • labada is qabta
  • labo wada daganaan ku wada nool
  • Ilmo aan guursan oo ka yar 18 sano ama caruur iyo qofka mas’uul ka ah oo degen Finland ama labada qof oo mas’uul ka ah

Finland qoys waxaa loo arkaa sida badan waalidka iyo caruurta. Tusaale ahaan haddii ayeeyada, awoowaha iyo waalidiinta caruurtu ay hal guri wada dagan yihiin, sida rasmiga ah waxaa qoyska uga mid ah waalidiinta iyo caruurta oo kaliya. Ayeeyada iyo awoowuhu si gooni ah ayey qoys u noqonayaan.

Qoysku wuxuu lahaan karaa carruur, ama lammaane aan carrur lahayn ayaa noqon kara qoys. Dadka waaweyn ee qoysku waxay noqon karaan kuwo kala jinsi ah ama isku jinsi ah. Qoys waxaa sidoo kale noqonaya hooyada ama aabaha oo kali ah iyo mas’uulka ka ah cunugeeda/cunugiisa.

Qoys cusub waa lamaane ay la deggan yihiin hal cunug ama wax ka badan oo lamaanaha guurkiisi/guurkeedi hore ka dhashay. Waxaa intaas dheer in qoyska cusub ay ku jiri karaan carruur ay lamaanuhu isu dhaleen.

Haddii lagu furay, adigoo aan fasax ka qaadan lamaanahaadi hore ayaad guur cusub geli kartaa. Sida uu sharciga Finland qabo, laamanahaadi hore ugama baahnid fasax aad guur cusub ku gasho, haddii xittaa ay carruur idinka ka dhexeyso adiga iyo lamaanahaadi hore.

Qoysaska qaanso-roobeedka

Qoysaska qaanso-roobeedku waa qoysaska waalidiinta qaniiska, qaniisadda iyo labeebka iyo weliba carruurtooda. Kuwaan waa tusaale ahaan qoysaska lamaanaha ragga ah iyo lamaanaha dumarka ah iyo weliba qoysaska leh wax labo waalid ka badan.

Haddii lamaane isku jinsi ah ay isqabaan waxey xaq u leeyihiin in ay korsadaan cunug ama in ay sameeyaan korsasho qoyska dhexdiisa ah. Korsashada qoyska dhexdiisa ah waxaa loola jeedaa in lamaanahu uu korsanayo cunugga lamaanaha kale islamarkaasna uu noqonayo waalidka labaad ee cunugga oo rasmi ah. Dalka Finland cunuggu wuxuu lahaan karaa oo kaliya ugu badnaan labo waalid oo sharci ah.

Haddii aad qorsheyneyso korsasho qoyska dhexdiisa ah, la xiriir xafiiska sooshaalka ee degmadaada.

Ururka qoysaska qaanso-roobeedku waa urur kaalmeeya, la taliya islamarkaasna waxqabadyo u qabanqaabiya qoysaska qaanso-roobeedka ah. Macluumaadyada xiriirka waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda ururka.

Waajibaadka bixinta lacagta korinta caruurta

Sida uu qabo sharciga Finnishku waalidiinta waxaa waajib ku ah inay dhaqaale ahaan ka maareeyaan nolosha caruurtooda aan qaangaarin iyo labada is-qabta midba, midka kale. Waajibaadka ka taxadarida nolosha xubnaha qoyska kuma jiraan qaraabada kale, tusaale ahaan walaalaha qaan gaarka ah ama ayeeyada iyo awoowaha. Dalaka Finland looma haysto in dadka caadiga ah inay dhaqaale ahaan maareeyaan nolosha qaraabadooda dhaqaale ahaan liita. Cawinaadu waxay ka imaanaysaa bulshada sida xagga lacagaha badbaada bulshada.

Labada wada degen

Labada qof waxay kala dooran karaan inay ku wada noolaanayaan si wada noolaan ah ama guur ah. Waxaa haboon in la ogaado, qaabka ay labada qof u wada nool yihiin inuu saamayn ku yeelanayo xuquuqda iyo waajibaadka labada wada degen, hantida iyo dhaxalka, daryeelka caruurta, bixinta lacagta korinta caruurta iyo waliba korsashada caruurta aanay iyagu dhalin.

La talin xagga arimaha qoyska ah

Ururka guud dadweynahu wuxuu bixiyaa cawinaad wada sheekaysi ah oo ah xagga telefoonka iyo e-mailka haddii aad doonaysid inaad kala sheekaysato su’aalo la xiriira xaga arrimaha barbaarinta caruurta ama xiriirka qoyska. Telefoonada waxaa looga jawaabayaa luuqadahaan soo socda:

kurdi (sorani), dari, persia tel. 050 325 6450
ruush iyo ingiriis tel. 050 325 7173

Wixii warar dheeraad ah ka akhriso bogga internetka InfoFinlandi: Barbaarinta carruurta ee dalka Finland.