U gudub macluumaadka ku jira
Lapsilisä

Lacagta carruurta

Waa la daabacay14.06.2022

Kelada waxay ku bixisaa ilmo walba lacagta caruurta, kaasoo ku nool Finland kuna jira Caeyminta bulshada Finland. Lacagta carruurta waxaa la helaa ilaa ilmuhu buuxiyo 17 jir.

Waad ka codsan kartaa Kelada lacagta carruurta boga shabagada Kelada ama foomka warqada ah afafkana waa finnish iyo iswiidhish. Sidoo kale waad la codsan kartaa lacagta dheeriga carruurta marka aad dalbaneyso lacagta hooyada. Codso waqti hore oo munaasib ah lacagta carruurta, waxaana laguu soo celin ugu badnaan ilaa 6 bilood oo lasoo dhaafey.

Lacagta carruurta cadaddeedu waa ilmaha ugu horeeya 100 euro bishii. Ilma labaadna xogaa ayaa ku kordhaya lacagta carruurta kii koowaad.

Waalidka, kaasoo keli la nool ilmaha ama carruurta, wuxuu heli karaa lacagta carruurta la kordiyey.

Lacagta carruurta waxaa la soo shubaa bishii mar waxaana lagu soo shubaa akoonka hooyada ama aabaha ama daryeelaha kale.

Lacagta carruurta lagama bixiyo canshuur.

Lacagta carruurta mararka qaar waa suurogal in loo shubo sidoo kale ilmihii oo wadanka dibadiisa jira, haddii uu ku jiro lamaanuhu midkood Caeyminta bulshada Finland. Ka aqriso xog dheeri ah boga shabakada Kelada, kaalmo sidee ah ayaa la siinayaa reerka wadanka dibadiisa.