U gudub macluumaadka ku jira
Lapset avioerossa

Caruurta waalidiintoodu is-fureen

Waa la daabacay14.06.2022
Furriinku wuxuu sidoo kale saameeyaa carruurta. Cunuggu waa in uu leeyahay mas’uul iyo cinwaan guri. Waxaa kale oo uu cunuggu xaq u leeyahay in uu la kulmo labadiisa waalid.

Haddii uu qoyska ku jiro cunug ka yar 18 sano guurkuna uu dhamaado waa in furiinka looga heshiiyaa arrimaha soo socda:

  • halkaa uu cunuggu degayo
  • qofka ah mas'uulka cunugga
  • sidee xuquuqda kulamada loo qabanqaabinayaa
  • caawimaadda masruufka

Marka ay waalidku ka heshiiyaan deegaanka, daryeelka, xuquuqda la kulanka iyo kaalmada masruufka ee cunugga, xafiiska sooshaalka deegaanka ayaa xaqiijin kara heshiiska. Marka uu sooshaalku xaqiijiyo heshiiska wuxuu rasmi u yahay sida go'aan maxkamadeed.

Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa xafiiska sooshaalka ee degaankaada.

Haddii aadan heshiin karin

Haddii aadan ka heshiin karin degista, daryeelka, xuquuqda kulamada iyo kaalmada masruufka cunugga waxaad caawimaad ka raadsan kartaan heshiisiinta arrimaha qoyska (perheasioiden sovittelu). Haddii heshiisiinta aan heshiis lagu gaarin waa inaad xalka ka raadsataan maxkamadda. Maxkamaddu waxay xisaabta ku daraneysaa danta iyo waxyaabaha uu cunuggu rajeynayo. Maxkamaddu waxaa ay sidoo kale baaritaan ama cadeyn weydiisan kartaa sooshaalka degmada.

Sooshaalka degmadaada weydii heshiisiinta arrimaha qoyska.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada sharciyaqaanada iyo caawimaadda sharciga waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Ma u bahaan tahay qareen?

Degista

Marwalba maanka ku haya danta ilmaha marka aad go'aan ka gaareysaan degsita cunugga.

Si rasmi ah cunuggu wuxuu u deganaan karaa hal meel. Xaaladda furiinka marka lagu jiro waxaa laga heshiinayaa labada waalidka midka uu cinwaanka rasmiga ah ee cunuggu uu noqonayo.

Sida dhacda cunuggu wuxuu qeyb kamid ah waqtiga la deganaan karaa waalidka kale.

Dheeraadka ilmaha waxaa la siinayaa waalidka uu cunuggu sida rasmiga ah ula deggan yahay. Cinwaanka rasmiga ah ee cunuggu wuxuu sidoo kale saameyn ku yeelan karaa kaalmada kirada ee ay Keladu bixiso.

Mas'uulnimada

Mas'uuliyadda cunugga waxaa loola jeedaa

  • daryeelka cunugga
  • barbaarinta
  • qabashada arrimaha cunugga iyo go'aansashadooda

Mas'uulka cunuggu wuxuu sidoo kale xaq u leeyahay in uu saraakiisha dowladda ka helo macluumaadka arrimaha cunugga.

Marka uu guurku dhamaado waalidiinta ayaa go'aan ka gaaraya sida mas'uulnimada loo qabanqaabinayo. Waalidku waxay ku heshiin karaa mas'uulnimo wadajir ah ama mas'uuliyad kali ah ee waalidka kale. Mas'uulinimadu kuma xirna qofka uu cunuggu la deggan yahay. Ka sii aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mas'uulinimada kali iyo wadajirka ah bogga InfoFinlandi Qoyska halka waliid leh .

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaYhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Daryeel wadaag ah iyo daryeelka kali ah

Xaqa la kulanka

Cunuggu wuxuu xaq u leeyahay in uu la xiriiro labada waalid furiinka kadib. Wuxuu sidoo kale xaq u leeyahay in uu lakulmo waalidka uusan la deganayn.

Xaqa lakulanka waxay noqon kartaa tusaale ahaan cunugga oo la deggan hal waalid balse la kulmaya waalidka kale labadii todobaad mar dhamaadyada todobaadka iyo weliba waqtiyo cayiman oo xilliyada fasaxa ah. Haddii uu cunuggu aad u yaryahay kulamadu waxay noqon karaa kulamo maalmeedyo.

Xaqa lakulanku wuxuu noqon karaa sidoo kale mid ballaaran oo uu cunuggu labada waalid la degayo waqti isla siman. Rasmiyan cunuggu wuxuu yeelan karaa oo kali ah hal cinwaan. Marwalba oo aad go'aan gareysaan maanka ku haya danta cunugga.

Marka aad isfuraysaan waxaad horay ugu sii heshiin kartaan inta jeer ee uu cunuggu la kulmayo waalidka meel kaledeggan. Haddii aad dooneysaan waxaad heshiis qoraal ah ka sameyn kartaa nidaamka kulamada. Waxaad sidoo kale go'aansan kartaa in aad kulamada marwalba si gaar ah uga heshiinaysaan.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaYhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Sidee loo qabanqaabinayaa kulamada

Haddii kulamada uu dhib la xiriiro

Haddii heshiis ka gaarteen lakulmista, laakiin waalidka cunugga la deggan uusan dhowrin heshiiska, waalidka meel kale deggan wuxuu la xiriiri karaa ilaaliyaha danaha ilmaha ee deegaanka cunugga. Ilaaliyaha danaha ilmuhu wuxuu qabanqaabinayaa kulan u dhexeeya labada waalid.

Haddii aad ka shakiso in amaanka ama caafimaadka cunugga ay halis ku jiraan marka uu la kulmayo waalidka kale, u sheeg arrinta saraakiisha sooshaalka. Haddii shakigu uu sababo la cadeeyay uu leeyahay waxaa la amri karaa in kulamada ay goobjoog ka ahaadaan saraakiisha sooshaalku.

Caawimaadda masruufka cunugga

Labada waalid waxay mas'uul ka yihiin masruufka cunugga kayar 18 sano haddii aysan xitaa wada deganayn. Waalidka aan la deganayn cunugga ayaa siinaya caawimaadda masruufka waalidka uu cunuggu la deggan yahay.

Faahfaahin dheeraad ka sii aqri bogga InfoFinlandi Qoyska halka waliid leh .

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaElatusvelvollisten liitto ry

Macluumaad ku socda waalidiinta ay ku waajibtay quudinta

Magaca qoyska ee cunugga marka uu furiin dhaco

Magaca qoyska cunuggu sidiisi ayuu ahaanayaa, marka ay waalidku is furaan. Magaca qoyska xittaa waa la beddeli karaa. Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka u dir codsiga magac beddelista. Haddii uu cunuggu ka weyn yahay 12 sano, waa in isaga beddelista magaca qoyska loo weydiiyaa ogolaansho qoraal ah. Waxaa sidoo kale wanaagsan in marka hore cunugga 12 sano jirka ah lagala hadlo beddelista magaca qoyska.

Qafaalashada carruurta (lapsikaappaus)

Qafaalasho carruur waxaa la yiraahdaa marka

  • cunug 16 sano kayar oo deggan Finland dibadda loo kaxeeyo ayadoo fasax laga heysan qofka mas’uul ka ah
  • cunuga dibadda loo kaxeeyay oo aan loo soo celin Finland marki lagu balamay in la soo celiyo.

Dalka Finland qafaalashada carruurtu waa ka dembi. La xiriir booliska degmadaada. Macluumaad dheeraad ah iyo talooyin waxaad ka heleysaa ururka Carruurta la afduubtay (Kaapatut Lapset ry).