U gudub macluumaadka ku jira
Lasten ja nuorten ongelmat

Dhibaatooyinka carruurta iyo dhallinyarada

Waa la daabacay14.06.2022

Dhibaatooyinka dugsiga ama waxbarashada

Haddii uu cunuggu ama da’yarku dhib ku qabo dugsiga ama waxbarashada, waa in lagala hadlaa arrinta hagaha waxbarashada ee dugsiga ama machadka. Waxaa sidoo kale dugsiga ka shaqeeya cilmu-naqsiyaqaan ama sooshalka dugsiga. Wuxuu caawiyaa ardayda uu dhibaato ku qaba dugsiga.

Haddii cunugga ama da’yarka lagu dhibo dugsiga , waxaa dugsiga saaran waajib ah in uu wax ka qabtaan. U sheeg dhibitaanka macaliimadda ama maamulaha dugsiga. Mararka qaar dhibistu waxey noqon kartaa sida sharcigu qabo dembi, kaas oo booliska lagu wargelin karo. Tusaale ahaan dagaalka jir ahaaneed ama xatooyadu waa dembi.

Isticmaalka maandooriyaha

Haddii uu da’yarku qabo dhibaatooyinka aakolada, mukhaadaraadka ama ciyaarista, wuxuu caawimaad ka heli karaa xarunta dhallinyarada. Magaalooyin badan ayeey xarumaha dhallinyaradu ku yaalaan. Xarunta dhallinyarada wuxuu da’yarku imaan karaa kaligiis ama isagoo ay waalidkiis la socdaan.

Ismaandhaafka dhaqamada u dhexeeya ee qoyska

Ismaandhaafyada dhaqameed ee qoyska dhexdiisa ka jira waxey mararka qaar dhibaato ka dhex-dhaliyaan carruurta iyo waalidka. Dhibaatooyinku waxey ka dhalan karaan shukaansiga ama labisashada. Waxaa dhici karta in waalidku ay gabdhaha ka filanayaa habdhaqan ka duwan kan wiilasha.

Waa muhiim in ismaandhaafka looga hadli karo qoyska dhexdiisa. Da’yarku wuxuu xaq u leeyahay in uu su’aalo sababta ay waalidku u doonayaan in uu u dhaqmo qaab gaar ah. ma jiro dhaqan ama diin xadeyn karta xuquuqda aasaasiga ah ee carruurta iyo dhallinyarada. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda aasaasiga ah ka aqri bogga InfoFinland Xuquuqda iyo waajibaadka caruurta iyo dhalinyarada.

Dhibaatooyinka waxaa loo codsan karaa caawimaad. Gabdhaha dhallinyarada ah waxey caawimaad ka raadsan karaa Guryaha gabdhaha, kuwaas oo degmooyin badan ku yaal. Helsinki iyo Oulu waxaa dhallinyarada ugu yaal Guri wiilasha, halkaas oo ay wiilasho caawimaad raadsan karaan.

Helsinki waxaa ka shaqeeya Shaqada Sopu Tampere:na Didar. Waxey dhallinyarada iyo waalidiintaba ka caawiyaan khilaafka la xiriira sharafta.

Dagaalka qoyska dhexdiisa ah

Ciqaabista jireed ee carruurtu Finland waxey ka tahay dembi. Waxaa loola jeedaa in aan tusaale ahaan aan cunugga la garaaci karin ama aan timaha laga jiidi karin, marka ay dhega-adkaadaan.

Haddii ay waalidku dagaal u geystaan cunugga ama da’yarka, cunugga ama da’yarku wuxuu tusaale ahaan caawimaad ka raadsan karaa kalkaalisada caafimaadka ee dugsigiisa, rugta talosiinta qoyska ama guriga ammaanka dhallinyarada ee Laanqeyrta Cas ee Finland.

Bogga InfoFinland Barbaarinta ilmaha dalka Finland gudihiisa waxaa ku jira macluumaad ku saabsan sida carruurta Finland loogu barbaariyo. Bogga InfoFinland Dagaalka waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan waxa aad sameyn karto haddii uu qoyska dhexdiisa dagaal ka jiro.

Dembiyada

Dadka kayar 15 sano waxay sameynta dembiga ku mutaysanayaan cawaaqib. Waxaa waajib ku ah in uu magdhabo khasaaraha uu isagu geystay. Boolsiku wuxuu waalidka iyo ha’yadda badbaadada carruurta ku wargeliyaa dembiyada ay geystaan kuwa kayar 18 sano.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan badbaadada carruurta waxey ku jiraa bogga InfoFinland Badbaadada carruurta.

Caawimaadda barbaarinta carruurta

Rugta talosiinta qoyska/xarunta qoyska

Rugta talosiinta qoyska waxey carruurtu, dhallinyaradu iyo qosaskuba caawimaad uga helayaan dhibaatooyinka la xiriira barbaarinta iyo horumarinta carruurta. Waxaad iskaa ula xiriiri kartaa islamarkaasna ballan ka qabsan kartaa rugta talosiinta qoyska. Rugaha talosiinta qoysku ama xarumaha qoysasku waxey ku yaalaan degmooyin badan. Rugta talosiinta qoysku waa adeeg ay degmadu bixiso. Macluumaadyadooda xiriirka waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda degmadaada.

Ururka badbaadada carruurta ee Mannerheim MLL

Ururka badbaadada carruurta ee Mannerheim wuxuu qoysaska carruurta leh deegaano kala duduwan oo Finland ku yaal ugu qabanqaabiyaa kafeteeriyada qoysaska iyo naadiyada carruurta. Ururku wuxuu sidoo kale waaldiinta siiyaa talooyin ku saabsan barbaarinta.

Ururka dadweynaha

Ururka dadweynaha waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan waalidnimada. Waad la xiriir kartaa haddii aad ka fekereyso dhibaato ku saabsan xiriirka lamaanaha, barbaarinta carruurta ama furiin. Xarunta shaqada dhaqamada kala duduwan ee Ururka dadweynuhu waxey taageertaa qoysaska wadanka u soo guuray. Ururka dadweynaha waxaad sidoo kale emaylka ama telefoonka uga heleysaa talobixin, haddii aad u baahan tahay in lagaala taliyo barbaarinta carruurta ama xiriirka dadka ee qoyska. Ururka dadweynaha waxaad u soo qori kartaa qoraal ku qoran dari, kurdi (sorani), beershiyaan, finnish, ruush, ingriis ama iswidhish. Macluumaadka xiriirka waxaad ka heleysaa bogagga internetka ee Ururka dadweynaha.