U gudub macluumaadka ku jira
Lapset

Caruurta

Waa la daabacay20.07.2022
Sida uu qabto sharciga dalka Finland qofka da'diisu ay ka yar tahay 18- sano waxaa loo arkaa inuusan qaan-gaar ahayn. Qofka da'diisu ka yar yahay 18-sano waa inuu mar walba leeyahay ugu yaraan hal mas’uul. Guud ahaan mas’uuliyiinta cunggu waa waalidkiisa.

Markii uu qofku buuxiyo 18-sano ayuu noqonayaa qof qaangaar ah.

Sida uu qabo sharciga Finland caruurta oo dhan way siman yihiin ayadoon loo eegeyn jinsiyadooda iyo da'dooda toona.

Waajibaadka iyo xuquuqda ku qoran dastuurka dalka Finland waxuu khuseeyaa dhammaan caruurta dalka Finland degen. Sida uu dastuurka qabo, caruurta waa in loola dhaqmaa si ay ku jirto sinnaan iyo cadaalad shakhsiyadeed, waana inay saameyn ku yeeshaan go’aamada iyaga khuseeya.

Sidoo kale fiiri bogga InfoFinlandi Kaalmada dhaqaale ee qoyska iyo Barbaarin-horaadka .