Nolosha Finland

Ongelmatilanteet Espoossa

Xaaladaha dhibku jiro iyo Espoo

Xaaladaha deg degta ah

Wac lambarka xaaladaha deg degta ah 112, haddii arintu ay tahay xaalad degdeg ah. Lambarka xaaladaha deg degta ah waxaa kuugu imaanaya booliska, ambalaska ama ciidanka dab damiska. Ha wicin lambarka xaalada deg degta ah haddii arintu aysan ahayn xaalad deg deg oo dhab ah.

Wixii dheeraad ah ka akhriso:Xaaladaha deg degta ah

linkkiEspoon kaupunki:
Goobaha heegankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Heeganka sooshalka iyo xasaradaha

Heeganka sooshalka iyo saradaha (Sosiaali- ja kriisipäivystys) Sooshalka heeganka ah

Sooshalka heeganka ah (Sosiaalipäivystys) wuxuu wax caawiyaa afar iyo labaatanka saac, haddii adiga ama xubin qoyskaaga ka mid ahi aad u baahataan cawinaad dhaqso ah xaalad deg deg ah oo idin soo foodsaartay awgeed. Xaaladda deg degta ahi waxay la xiriiri kartaa dagaal, guurka iyo wada deganaanshada ama dhibaatooyinka carruurta. Waxaad la xiriiri kartaa sidoo kale heeganka sooshalka iyo xasaradaha, haddii ay ku haysato dhibaato xagga dhimirka ah, dhibaatooyin maandooriye ama haddii noloshaada ay ku timaado arin murugo leh.

Heeganka sooshalka iyo xasaradaha
Jorvin sairaala
Turuntie 150
Tel. (09) 816 42439
Wuxuu furan yahay sannadka oo dhan maalin walba.

linkkiEspoon kaupunki:
Heeganka sooshaalka iyo xasaraddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Naadiga caafimaadka dhimirka ee Finland (Suomen Mielenterveysseura) wuxuu dadka wadanka u soo guurey u sameeyaa qaabilaad xasaradeed. Xafiisku wuxuu ku yaalaa Pasila Helsinki. Qaabilaada xasaradaha waxaad ka heleysaa cawinaad iyo kaalmo markii ay ku haystaan xaalado qalafsan. Telefoonka waqti uga qabso (09) 4135 0501.

linkkiSuomen Mielenterveysseura:
Kaalmada xasaradaha ee ajaanibtaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Carabi | Kurdish

Dhibaatooyinka ogolaanshaha deganaanshaha

Haddii ay ku haystaan dhibaatooyin ama khaladaad la xiriira ogolaanshada degenaashaha, waxaad la xiriiri kartaa hay’adda dadka wadanka u soo guuray.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka Ogolaansha deganaanshaha

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Barta adeegga ee hay'adda dadka waddanka u soo guureyFinnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii aad tahay qaxooti, magangalyo doon ama sababo kale aad Filand ku joogtid, waxaad cawinaad xagga sharciga iyo la talin ah weydiisan kartaa ururka la talinta qaxootiga (Pakolaisneuvonta ry). Xafiisku wuxuu ku yaalaa Helsinki.

Cinwaanka: Kaisaniemenkatu 4 A
Tel. 09 2313 9325
E-mail: neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Cawinaad xagga sharciga ah ee la siiyo qaxootigaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dembiyada

Haddii aad noqotid dhibane fal dembiyeed qabsaday, booliska ogeysii fal dembiyeedka. Ogeysiiska fal dembiyeedka waxaad ka sameyn kartaa internetka. Sidoo kale waxaad buuxin kartaa foomka, waxaadna u geyn kartaa saldhiga weyn ee Espoo.

Espoon pääpoliisiasema
Nihtisillankuja 4
02631 Espoo

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dembiyada.

linkkiLänsi-Uudenmaan poliisilaitos:
Macluumaadka xiriirkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiPoliisi:
Ogeysiiska dembiga ee internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ma u baahan tahy qareen?

Haddii aad u baahan tahay cawinaad xagga sharciga ah, la xiriir xafiiska cawinaadda xagga sharciyada ee Galbeedha-Uusimaa.

Piispansilta 9 B
02230 Espoo
Tel. 029 56 61820
E-mail: lansi-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Ma u baahan tahay qareen?

linkkiLänsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto:
Kaalmada sharcigaFinnish

Dagaalka

Booskaaga (Omatila) ayaa ku caawinaya, haddii aad xiriirkaaga dhaw kala kulantid dagaal ama qoyskaaga dhexdiisa dagaal ama jirdil. Haddii loo baahdo Omatila wuxuu adiga iyo carruurtaada u qaban qaabinyaa hoy. Waxaad soo wici kartaa adeegga Omatila waqti walba afar iyo labaatanka saac. Uma baahnid inaad magacaaga sheegto markii aad soo wacaysid. Sidoo kale waxaad u tegi kartaa xaaladadaadana waad kala sheekaysan kartaa adigoon wax waqti ah qabsan. Isniin–Jimco saacadaha u dhexeeya 9–11 iyo Arbaco saacadaha u dhexeeya 16–20.

Omatila
Perheasioiden yksikkö
Kamreerintie 6 A
Tel. 043 825 0535
E-mail: omatila(at)espoo.fi

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dagaalka.

linkkiEspoon kaupunki:
Caawimaad loogu talagalay dhibanayaasha qoyska rabshaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Khadka ninka (Miehen Linja) wuxuu caawiyaa ragga qoyskooda xubno ka mid ah jirdilka u geysta. Adeegga waxaa loogu talogalay ragga jaanibta ah.

Miehen linja
Maalarinkuja 3 B
02650 Espoo
Tel. (09) 276 62899
E-mail: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

linkkiMiehen linja:
Caawimaadda ragga dalka u soo guurayFinnish | Ingiriis

Dhibaatooyinka isqabida iyo xiriirka lammaanaha

Haddii dhibaato ay kaa haysato xagga guurka ama wada-noolaanshada, waxaad la xiriiri kartaa la talinta qoyska. La talinta qoyska waxaa si khaas ah loogu talogalay qoysaska carruurta leh.

linkkiEspoon kaupunki:
Rugaha la-talinta qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ururka isbahaysiga dad dhigidu wuxuu luuqadaha Finnishka iyo Ingiriiska ku bixiyaa la talin xagga xiriirka qoyska iyo terabia ah.

linkkiVäestöliitto:
La talinta dadka wadanka u soo guurey ee ah xagga telefanka iyo e-mailkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Mashruuca Duo ee Naadiga qoysku wuxuu la talin xagga xiriirka ah u sameeyaa lammaanaha labada dhaqan kala wata, waxaana la isticmaalaa luuqadaha Finnishka iyo Ingiriiska. La talintu waa lacag.

linkkiFamilia Club:
La-talinta xiriirka lamaanaha laba dhaqan ka soo kala jeedaFinnish | Ingiriis

Sidoo kale kaniisada xarunteeda wada xaajoodka qoyska, ayaa qoysaska siisa la talin, haddii ay dhibaato soo food saarto wada noolaanshada lammaanaha.

linkkiEspoon seurakunnat:
La-talinta qoyska ee kaniisaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka isqabida iyo xiriirka lammaanaha.

Dhibaatooyinka carruurta iyo dhalinyarada

Dhibaatooyinka carruurta

Kalkaalisada caafimaadka ee xarunta hooyada iyo dhallaanka ayaa talo kaa siinaysa su'aalaha la xiriira caafimaadka iyo horumarka ilmaha da'da iskuulka ka hooseeya.

Espoo dhacaladeeda oo dhan waxaa ku yaal dhawr xarumood oo xagga la tinta hooyada iyo dhallaanka ah.

Waqti ka qabsashada xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyo la talinta
Tel. (09) 816 22800

linkkiEspoon kaupunki:
Macluumaadyada xiriirka rugaha la-talintaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhibaatooyinka ilmaha da'da iskuulka gaaray waxaa caawiya tusaale ahaan kalkaalisada caafimaadka iskuulka.

linkkiEspoon kaupunki:
Macluumaad ku saabsan daryeelka caafimaadka ciyaal iskuulkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii aad dooneysid inaad talo ka weydiiso arimo, la xiriira xagga koritaanka maskaxda ilamaha, waxaad waqti ka qabsan kartaa la talinta qoyska.

linkkiEspoon kaupunki:
Rugaha la-talinta qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Ururka isbahaysiga dad dhigidu wuxuu qoysaka dadka wadanka u soo guuray kala taliyaa arrimaha la xiriira barbaarinka carruurta iyo wanaag ku noolaanshada qoyska.

Tel. 050 325 6450 (Sorani, Dari, Bersia)
Tel. 050 325 7173 (Ruush, Ingiriis)

Dhibaatooyinka dhallinyarada

Dhallinyaradu waxay dhibaatada kala hadli karaan iskuulkooda ama kalkaalisada caafimaadka ee goobta iskuulka. Sidoo kale cawinaad waxaa laga heli karaa meelo kale.

Qofka dhallinyarada ah ee da'diisu u dhaxayso 13–22 wuxuu cawinaad ka heli karaa Poliklinikada dhallinyarada ee Nupoli (Nuorisopoliklinikka Nupoli), haddii ay haystaan dhibaatooyin ah tusaale ahaan xagga caafimaadka dhimirka, isticmaalka maandooriyaha, ciyaarida geymamka ama isticmaalka waqtiga firaaqada. Nupoli waa la wici karaa ama waa la tegi karaaa. Tegitaanka Nupoli waa bilaash, waana sir aan la faafin karin.

Tel. 09 816 31300

linkkiEspoon kaupunki:
Nupoli - caawimaadda dhalinyaradaFinnish | Iswidish

Haddii qofka dhallinyarada ah uusan gurigiisa ku ahayn ammaan, wuxuu la xiriiri karaa Aqalka badbaada dhallinyarada (turvatalo) ee hay'adda laan qayrta cas ee Finland (Suomen Punainen Risti). Aqalka badbaadadu wuxuu ku yaalaa Leppävaara.

Nuorten turvatalo
Läkkisepänkuja 2 A 14
02650 Espoo

Tel. (09) 8195 5360
E-mail: turvatalo.espoo(at)redcross.fi

linkkiSuomen Punainen Risti :
Guriga ammaanka ee dhalinyaradaFinnish

La talin luuqado ka gedisan ah: Dhibaatooyinka carruurta iyo dhalinyarada

Dhibaatooyinka dhaqaalaha

Haddii dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ahi ku haystaan, waxaad talo weydiin kartaa shaqaalaha sooshalka ee degmada. Hadii dakhliga ama hantida adiga iyo qoyskaagu aysan ku filnayn daboolida kharashaadka nolol maalmeedka nolosha ee daruuriga ah, waxaad Kelada ka dalban kartaa lacagta kaalmada nolosha ee aasaasiga ah.

linkkiKela:
Macluumaad ku saabsan kaalmada noloshaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan

Haddii aad qabto dhibaatooyin dhinaca deymha ah, la xiriir la talinta xagga dhaqaalaha iyo deymaha ee xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga. Adeeggu waa lacag la’aan.

linkkiOikeusaputoimisto:
La-talinta dhaqaalaha iyo deyntaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka dhaqaale.

Dhibaatooyinka maandooriyaha

Klinikada caafimaadka dhimirka iyo maandooriyaha (Mielenterveys- ja päihdeklinikka) oo marka la soo gaabsho la yiraahdo MTP-klinikka waxay dadka waaweyn ee reer espoo cawinaad iyo daryeel ka siisaa dhibaatooyinka la xiriira xagga caafimaadka dhimirka iyo maandooriyaha.

Suomenlahdentie 1
Ison Omenan palvelutori
Kauppakeskus Iso Omena
02230 Espoo
tel: 09 816 31300

linkkiEspoon kaupunki:
Macluumaad ku saabsan adeegyada daryeelka caafimaadka dhimirkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhallinyarada ah ee da'doodu u dhaxayso 13–22 oo ay haystaan dhibaatooyin xagga maandooriyaha ah waxay cawinaad ka heli karaan Poliklinikada dhalinyarada ee Nupoli

Nuorisopoliklinikka Nupoli
Suomenlahdentie 1
Tel. 09 816 31300

linkkiEspoon kaupunki:
Nupoli - caawimaadda dhalinyaradaFinnish | Iswidish

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka mukhaadaraadka.

Dhimashada

Xaafiisyada duugitaanka ayaa kaa caawinaaya isku dubaridka qaabka duugitaanka. Xafiisyada duugitaanka waxaad ka raadin kartaa tusaale ahaan bogga internetka ee ururka isbahaysiga xafiisyada duugitaanka ee Finland.

linkkiSuomen Hautaustoimistojen liitto:
Shirkadaha aaskaFinnish

Espoo waxaa ku yaal shan qabuurood oo dadka Krishtaanka ah lagu duugo. Qabuuraha Kellonummi waxaa ku yaal aag aan calaamad diineed lahayn. Halkaas waxaa lagu duugi karaa dadka diimaha kale ka soo jeeda ama aan wax diin ah haysan.

linkkiEspoon seurakunnat:
Dhul-xabaaleedyoFinnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii qof xigtadaada ahi uu si lama filaan ah u geeriyoodo oo aad u baahato cawinaad, la xiriir heeganka xafiiska sooshalka iyo xasaradaha ee Espoo, telefoon (09) 816 42439.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dhimashada.