Koulutus Espoossa

Waxbarashada Espoo

Xannaano-maalmeedka

Espoo waxaa ku yaal xannaano-maalmeedyo ay degmadu leedahay iyo kuwa gaar loo leeyahay. Waxaa intaas dheer oo Espoo laga helaa xannaaneeyayaal qoys oo gaar ah. Xannaano-maalmeedyadu waxay ku baxayaan luqada Finnishka ama Iswidishka.

U codso cunugaada booska xannaanada ugu yaraan 4 bilood kahor bilaabashada xannaaneynta. Haddii aad tusaale ahaan degdeg u hesho shaqo ama waxbarasho, booska xannaanada dib mar dambe ayaad codsan kartaa.

Marka aad codsaneyso booska xannaanada waa inaad buuxisaa foomka codsiga. Foomka codsiga waxaad ka heleysaa xannaanooyinka, xarunta adeegyada xannaanooyinka (päivähoidon palvelukeskus) ama rugta adeegga bulshada ee Espoo (yhteispalvelupiste). Booska xannaano-maalmeedka waxaad si kale ku codsan kartaa internetka.

Qoyska deggan Espoo wuxuu cunugooda booska xannaano-maalmeedka uga codsan karaa sidoo kale Helsinki, Vantaa ama Kauniainen. Si kastoo ay ahaataba codsiga dhig markasta Espoo. Warar dheeraad ah waxaad ka heleysaa adeegga Helsinginseutu.fi.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Barbaarin-horaadka

linkkiEspoon kaupunki:
Xannaano-maalmeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Codsashada booska xannaano-maalmeedka Finnish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Goobta daneysashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Xannaanooyinka gaarka loo leeyahay ee ingiriisiga looga hadloFinnish

linkkiHelsinginseutu.fi:
Agagaarka isticmaalka wadajirka ah ee xannaano-maalmeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarasho-horaadka

Waxbarasho- horaadyada (esiopetus) Espoo waxaa lagu qabanqaabiyaa xannaano-maalmeedyada. Waxbarasho-horaadka waxaa lagu bixiyaa Finnish ama Iswidish.

Waxbarasho-horaadka waxaa lagu codsadaa bogagga internetka ee magaalada Espoo. Waxbarasho-horaadku wuxuu bilowdaa Agoosto. Sida caadiga ah waqtiga codsashadu waa Janaayo.

Haddii aad qabto su’aalo ku saabsan xannaano-maalmeedyada carruurta ama waxbarasho-horaadka, waxaad la xiriiri kartaa hogaamiyayaasha xannaanooyinka ama madaxa barbaarin-horaadka (varhaiskasvatuspäällikkö) ee magaalada.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarasho-horaad

linkkiEspoon kaupunki:
Waxbarasho-horaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Codsashada waxbarasho-horaadkaFinnish | Ingiriis

Waxbarashada aasaasiga ah

Espoo waxaa ka jira iskuul aasaasi ah (peruskoulu) oo ku baxa luqada Finnishka ama Iswidishka. Waxaa intaas dheer oo waxbarashada lagu heli karaa luqada Ingiriiska.

Iskuulku wuxuu bilowdaa sida caadiga ah sanadka uu cunuggu buuxsho todoba sano. Iskuulka waa in horay la isaga diiwaangeliyaa. Waqtiga is-diiwaangelintu waa inta bisha Janaayo. Bogagga shabakadda magaalada waxaad ka heleysaa macluumaadyada xiriirka iskuulada iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iska diiwaangelinta.

Haddii aad qabtid su’aalo ku saabsan waxbarashada aasaasiga ah, la xiriir Unugga wax ku barashada luqada Finnishka (Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö).

Unugga wax ku barashada luqada Finnishka
Kamreerintie 3 B
02770 Espoo
Tel. (09) 816 52044 ja (09) 816 52043

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarashada aasaasiga ah

linkkiEspoon kaupunki:
Waxbarashada aasaasiga ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Iska diiwaangelinta iskuulkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Iskuulka caalamiga ah ee EspooFinnish | Ingiriis

linkkiHelsinginSeutu.fi:
Iskuulada caalamiga ah ee ku yaalla caasimada iyo aga gaarkeedaFinnish

linkkiExpatFinland.fi:
Iskuulada caalamiga ah ee ku yaalla caasimada iyo aga gaarkeedaIngiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Waxqabadka gelinka dambeFinnish | Ingiriis

Waxbarashada afka-hooyo ee dadka dalka u soo guuray

Ardayda dadka dalka u soo guuray iyo carruurta qoysaska laba luqadlaha ah waxay heli karaan barashada afkooda hooyo (oman äidinkielen opetus), haddii arday ku filan oo ay isku koox-luqadeed yihiin ay isu diiwaangelshaan. Barashadu waa laba saac todobaadkii. Barashada afka hooyo waxaa la isu diiwaangelshaa sanad kasta Maarso.

Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda magaalada Espoo

linkkiEspoon kaupunki:
Waxbarashada diyaarinta ah ee iskuul-horaadleyda(pdf, 100 kb)Finnish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Soomaali | Shiino | Carabi | Kurdish | Albaniyan

linkkiEspoon kaupunki:
Waxbarashada diyaarinta ah ee iskuul-horaadleydaFinnish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Waxbarashada afka hooyoFinnish | Ingiriis

Waxbarasho xirfadeed

Omnia ayaa Espoo ka qabanqaabiya waxbarasho xirfadeedka (ammatillinen koulutus). Omnia waxaa lagu barankaraa xirafado badan oo kala duduwan. Omnia waxaa laga qabanqaabiyaa iskuulka waxbarashada diyaarinta xirfadaha ee loogu talagalay dadka dalka u soo guurey. Waxbarashada diyaarinta waxaa loogu talagalay dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee xiiseynaya in ay helaan xirfado waxbarasho, islamarkaana doonaya in ay kor u qaadaan xirfadooda luqadda finishka.

Reer Espoo waxay ka codsan sidoo kale Helsinki ama Vantaa machadyo xirfadeed.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarasho xirfadeed

linkkiOmnia Koulutus:
Waxbarasho xirfadeedFinnish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Goobaha waxbarasho xirfadeedkaFinnish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Goobaha waxbarasho xirfadeedkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiVantaan kaupunki:
Waxbarasho xirfadeedFinnish | Iswidish

Dugsi sare

Espoo waxaa ku yaal 11 Dugsi sare (lukio) oo lagu barto luqada Finnishka iyo 1 dugsi sare oo lagu barto luqada Iswidishka. Laba kamid ah dugsiyada sare e Espoo waa iskuulo lagu barto luqadda ingiriisiga ee khadka IB.

Da’yarta Espoo ku nool waxay sidoo kale codsan karaan si ay wax uga bartaan dugsiyada sare ee ku yaal magaalooyinka kale.

Espoo waxaa ku yaal dugsiga sare ee dadka waaweyn (aikuislukio), kaas oo ay dadka waaweyn ku baran karaan dugsiga sare iyo imtixaanka ardayga sare. Dugsiga sare waxaa sidoo kale sare loogu qaadi karaa dhibcaha shahaadada dhammaadka ama waxaa lagu baran karaa maadooyin kalikali ah. Intaas waxaa dheer in dhalinyarada dadka dalka u soo guuray ay ku baran karaan luqada Finnishka, sidoo kale waxay ku sameyn karaan maadooyinka waxbarashada aasaasiga ah.

Dugsga sare ee Leppävaara waxaa dadka dalka u soo guurey iyo kuwa ku hadla luqadaha qalaadba loogu diyaariyaa waxbarashada diyaarinta ee dugsiga sare. Waxbarashadaas waxaa loogu talagaley dhalinyarada dooneysa in ay dhigtaan dugsiga sare, laakiin xirfadooda luqad ahaaneed aanay ahayn mid ku filan waxbarashada dugsiga sare.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dugsiga sare

linkkiEspoon kaupunki:
Dugsiyada sareFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Dugsiga sare ee dadka waaweynFinnish

linkkiEspoon kaupunki:
Koorsooyinka u diyaariya dadka dalsoogaleetika ah dugsiyada sareFinnish | Ingiriis

linkkiEspoon aikuislukio Omnia:
Dhigista waxbarashada dugsiga dhexe ee ku socda dadka dalsoogaleetiga ahFinnish

Kaalmeyn iyo hagitaan dhalinyarada

Ohjaamo

Haddaad ka yar tahay 30-jir waxaad talo iyo hagitaanba ka heleysaa adeega-Ohjaamo Shaqaalaha Ohjaamo ayaa ku caawinaya, haddii aadan helin meel waxbarasho ama – shaqo. Waad weydiin kartaa arrimo kale, tusaale hoy ama arrimoha lacagta.

Macluumaadyada xiriirka:

Kamreerintie 3 C
02770 Espoo
Tel. 040 126 7513
Cinwaanka emaylka: ohjaamotalo(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
Ohjaamo (xafiiska hagista dhalinyarada)Finnish | Iswidish | Ingiriis

Waxbarashada sare

Espoo waxaa ku yaal saddex iskuul waxbarasheed sare:

  • Jaamacadda Aalto
  • Iskuul xirfadeedka sare Laurea
  • Iskuul xirfadeedka sare ee Metropolia.

Iskuulaadka tacliinta sare waxaa lagu baran karaa shahaadada tacliinta sare. Macluumaad dheeraad ah waxay ku jiraan bogagga shabakadda ee Jaamacadda Aalto, Laurea iyo Metropolia.

Sidoo kale waxaa Helsinki ku yaal jaamacado iyo iskuulaad tacliineed sare oo aad ka baran karto majallado badan. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga magaalada Helsinki.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Iskuul xirfadeedka sare

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Jaamacadaha

linkkiAalto-yliopisto:
Jaamacadda majaladda farsamada, farshaxanka iyo cilmiga ganacsigaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiLaurea:
Iskuul xirfadeedka tacliinta sareFinnish | Ingiriis

linkkiMetropolia:
Iskuul xirfadeedka tacliinta sareFinnish | Ingiriis

linkkiHelsingin kaupunki:
Iskuulaad tacliinta sareFinnish

Fursadaha kale ee waxbarasho

Machadka dadka shaqeeya ee Espoo (Espoon työväenopisto) waxaad ku baran kartaa tusaale ahaan luqadaha, shaqo gacmeedka iyo cunto karinta, ama waxaad kaga qeybgeli kartaa jimicsi la hagayo. Koorasyadu waa lacag. Koorsyada waxaa la qabanqaabiyaa maalinta iyo habeenka. Machadka dadka shaqeeya waxaa lagu baran karaa wax kasta.

Iskuulka farshaxan-sawireedka Espoo (Espoon kuvataidekoulu) carruurta iyo dhalinyaradu waxay ku baran karaa farshaxan-sawireed. Waxbarashadu waa lacag.

Machadka muusikada ee Espoo (Espoon musiikkiopisto) carruurta iyo dadka waaweyn waxay ku baran karaan muusikada.

Warar dheeraad ah ka sii aqri Waxbarashada hiwaayadda ah

linkkiEspoon kaupunki:
Machadka dadka shaqeeyaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon kuvataidekoulu:
Sawir-farshaxaneedka carruurta iyo dhalinyaradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon musiikkiopisto:
Barashada muusikada ee carruurta iyo dhalinyaradaFinnish | Ingiriis