Nolosha Finland

Perhe Espoossa

Qoyska Espoo jooga

Guurka

Kahor guurka waa inaad codsataa baaritaanka waxyaabaha guurka hor-istaaga (avioliiton esteiden tutkiminen). Baritaanka xannibka waxaa lagu sameeyaa rajistareeshinka (maistraatti). Codsiga baaritaanka waxaad ka sameyn kartaa rejistareeshin kasta.

Xafiiska diiwaangelinta Uudenmaaga, waaxda Espoo
Miestentie 3
02150 Espoo
Tel. 029 553 9391
info.uusimaa(at)maistraatti.fi

Warar dheeraad ah ka sii aqri Guurka.

linkkiMaistraatti:
Isku mehrinFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiMaistraatti:
Codsiga baaritaan caqabaha guurkaFinnish | Iswidish

Furiinka

Naagta ama ninku waxay codsiga furiinka geysan karaan xafiiska maxkamada Galbeedka Uusimaa. Furiinka waxaa sidoo kale codsan kara qof kali ah ogolaanshiyo la’aanta lamaanaha. Waxaad sidoo kale codsigaaga ugu diri kartaa xafiiska maxkamadda degmada qaab boosto, fakis ama emayl ah.

Maxkamadda degmada Espoo (Espoon käräjäoikeus)
Vitikka 1 B 2
02630 Espoo
Tel. 029 564 4000
Emayl: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Furiinka.

linkkiLänsi-Uudenmaan käräjäoikeus:
Macluumaadka xiriirkaFinnish | Iswidish

Caruurta iyo furiinka

Haddii aad leedahay carruur ka yar 13 sano islamarkaasna aad qorsheyneyso furiin, la xiriir rugta la-talinta qoyska (perheneuvola). Rugta la-talinta qoyska shaqaalaha jooga waxaad kala sheekeysan kartaa xaaladda qoyska. Macluumaadka xiriirka rugaha la-talinta qoyska waxay ku jiraan bogagga magaalada Espoo.

Haddii aad qorsheyneyso furiin waxaad la xiriiri kartaa sidoo kale sarkaalka danaha carruurta (lastenvalvoja) ee qeybta arrimaha qoyska. Sarkaalka ilaaliya danaha carruurta waa suurtagal in laga sheekeysto furiinka iyo mustaqbalka carruurta. Deegaanka carruurta, xuquuqda la kulanta iyo kaalmada nolosha waa in lagu sameeyaa wadajireed lamaanaha u dhexeeya. Ilaaliyahaasha danaha carruurtu waxay xoojiyaan heshiiska. Macluumaadyada xiriirka ilaaliyayaasha danaha carruurtu waxay ku jiraan bogagga magaalada Espoo.

Magaalada Espoo waxay leedahay telefoon la-talinta oo aad su’aali karto talooyin la xiriira arrimaha carruurta marka ay waalidku is-furaan.
Tel. 046 877 3267

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Carruurta iyo furiinka.

linkkiEspoon kaupunki:
Macluumaadka xiriirka ilaaliyayaasha danaha carruurtaFinnish | Iswidish

linkkiEspoon kaupunki:
Furiinka qoyska carruurta lehFinnish | Iswidish

Daryeelka cunugga

Warbixin ku saabsan daryeelka caruurta ee degmada Espoo waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee InfoFinland Waxbarashada Espoo.

Daryeelka caruurta ee ku meelgaarka ah

Caruurta waxaad geyn kartaa daryeel ku meelgaar ah ee beerta ama jardiinada ciyaarta oo ay joogaan daryeelayaal. Waxaana loola jeedaa waqti gaaban oo caruurta yar-yar ah (2-3 saacadood markiiba) oo daryeel, taasoo ka dhici doonta bannaanka beerta ama jardiinada ciyaarta. Faahfaahin dheeraad ah oo dhinaca telefoonka ah waxaad ka heleysaaa daryeelayaasha goobta jooga. Lambarada telefoonada waxaad ke heleysaa bogga internetka ee degmada Espoo.

linkkiEspoon kaupunki:
Daryeelayaal ama xannaaneeyayaal jooga beerta ama jardiinada ay caruurtu ku ciyaaraanFinnish

Haddii aad gurigaaga uga baahan tahay daryeelka caruurta ee ku meelgaarka ah, waxaad kala xiriiri kartaa ururka Mannerheim ee badbaadada caruurta iyo ururka Väestoliitto.

linkkiVäestöliitto:
Daryeelka caruurta iyo caawinta gurigaFinnish

linkkiMannerheimin Lastensuojeluliitto:
Daryeelka caruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Xannaano-maalmeed

Kaalmada guri ku xannaaneynta ilmaha

Haddii cunugga ugu yar qoysku uu ka yar yahay 3 sano, waalidku wuxuu heli karaa kaalmada guri ku heynta (kotihoidon tuki) marka uu cunugga ku hayo guriga. Haddii aad xaq u leedahay kaalmada guriga ku heynta Kelada ayaad ka codsan kartaa. Codsiga waxaad ka sameynsan kartaa shabakadda ama waxaad Kelada ugu diri kartaa boostada ama waxaad tegi kartaa xafiiska Kelada.

Magaalada Espoo ayaa siineysa dheeraadka ay Espoo ku darto qoyskasaska ilmaha ka yar 3 sano ku xannaaneeya guriga. Dheeraad Espoo waa la codan karaa haddii waalidku uu guriga ku hayo dhammaan carruurta qoyska ee ka yar da’da iskuulka.

linkkiEspoon kaupunki:
Guri ku xannaaneynta cunuggaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaadka kaalmada guri ku xannaaneyntaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Arrimo ka sameysashada shabakaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaadyada xiriirka ee KeladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Beeraha ama jardiinooyinka degaanka iyo naadiyo

Magaalada Espoo waxay waalidiinta carruurtooda guriga ku xannaaneeya u qabanqaabisaa waxqabadyo badan. Waxyaabaha loo fidiyo waxaa kamid ah tusaale ahaan jardiinooyinka deegaanka, xannaano-maalmeedyo furan iyo naadiyo.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha

linkkiEspoon kaupunki:
Jardiinooyinka deegaanka iyo naadiyadaFinnish | Ingiriis

Dadka da’da ah

Dadka da’da ah waxay isticmaali karaan adeegyada rugaha caafimaadka ee caadiga ah. Intaas waxaa sii dheer oo dadka da’da ah ee Espoo loo fidiyaa adeegyo u gaar ah, tusaale ahaan adeegyada daryeelka guriga. Haddii aad dooneyso macluumaad ku saabsan adeegyada dadka da’ada ah, la xiriir rugta la-talinta dadka da’da ah (seniorineuvonta).

Tel. (09) 816 33333
nestori(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
La-talinta dadka waaweyn ee EspooFinnish | Iswidish | Ingiriis

Markii aad guriga ku daryeeleysid qof ehelkaaga ah

Haddii aad guriga ku daryeeleysid qof ehelkaaga ah waayeelnimo, xanuun ama naafanimo awgeed, si uu qofkaasi guriga ugu noolaado, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay kaalmada daryeelka ehelka.

linkkiEspoon kaupunki:
Kaalmada guri ku daryeelka ehelkaFinnish | Iswidish

Ka sii aqri warar dheeraad ah: Dadka da'da ah

Dhibaatooyinka qoyska dhexdiisa

Bogga internetka InfoFinlandi ee Xaaladaha dhibku jiro iyo Espoo waxaad ka heli kartaa warbixinta ku saabsan, halka aad degmada Espoo ka heli karto caawimaada la xiriirta dhibaatooyinka qoysaska, caruurta iyo dhalinyarada.

Sidoo kale dhibaatooyinka caruurta iyo dhalinyarada warbxin ku saabsan ayaad ka heli kartaa bogga internetka InfoFinlandi ee ah dhibaatooyinka caruurta iyo dhalinyarada iyo Xaggee caawimaad looga helaa dhibaatooyinka caruurta iyo dhalinyarada?

Bogga internetka InfoFinlandi ee Dhibaatooyinka isqabidda iyo xiriirka lammaanaha, Waxaad ka heleysaa warbixin la xiriirta halka aad ka hei karto caawimaad la xiriirta dhibaatooyinka xiriirka lammaanaha.