Perhe Espoossa

Qoyska Espoo jooga

Bogga Qoyska Espoo jooga waxaad ka heleysaa tilmaamaha waxqabadka haddii aad guursanayso, cunug guriga ku hayso ama aad adeed u rabto ehelkaada oo waayeel ah.

Guurka

Kahor guurka waa inaad codsataa baaritaanka waxyaabaha guurka hor-istaaga (avioliiton esteiden tutkiminen). Baritaanka xannibka waxaa lagu sameeyaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto). Codsiga baaritaanka waxaad ka sameyn kartaa goob adeegeed kasta. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Nikaaxa ama guurka shacabku wuxuu sidoo kale ka dhacaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.

Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 Helsinki

Tel. xarunta 029 55 36244
vihkiminen(at)dvv.fi

Warar dheeraad ah ka sii aqri Guurka.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Isku mehrinFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Codsiga baaritaan caqabaha guurkaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dhalashada cunugga

Macluumaadka dhalashada cunugga waxaa isbitaalka looga soo dirayaa nidaamka diiwaanka dadka ee Finland. Waa in aad magacyada cunugga, afkiisa hooyo iyo macluumaadka kale ee loo baahan yahay ku soo ogeysiisaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka foom gaar ah oo guriga laguugu soo diraayo.

Diiwaangelinta dhalashada cunugga, caddeynta aabanimada iyo mas’uuliyadda warar dheeraad ah oo ku saabsan waxaad ka aqrin kartaa bogga InfoFinlandi: Finland markii uu ilmuhu dhaso.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka Espoo

linkkiHUS Helsingin yliopistollinen sairaala:
DhalmadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Daryeelka cunugga

Warbixin ku saabsan daryeelka caruurta ee degmada Espoo waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee InfoFinland Waxbarashada Espoo.

Daryeelka caruurta ee ku meelgaarka ah

Haddii aad gurigaaga uga baahan tahay daryeelka caruurta ee ku meelgaarka ah, waxaad kala xiriiri kartaa ururka Mannerheim ee badbaadada caruurta iyo ururka Väestoliitto.

linkkiVäestöliitto:
Daryeelka caruurta iyo caawinta gurigaFinnish

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Cawinaada xagga daryeelka caruurta ahFinnish | Iswidish | Ingiriis

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Xannaano-maalmeed

Kaalmada guri ku xannaaneynta ilmaha

Haddii cunugga ugu yar qoysku uu ka yar yahay 3 sano, waalidku wuxuu heli karaa kaalmada guri ku heynta (kotihoidon tuki) marka uu cunugga ku hayo guriga. Haddii aad xaq u leedahay kaalmada guriga ku heynta Kelada ayaad ka codsan kartaa. Codsiga waxaad ka sameynsan kartaa shabakadda ama waxaad Kelada ugu diri kartaa boostada ama waxaad tegi kartaa xafiiska Kelada.

Magaalada Espoo ayaa siineysa dheeraadka ay Espoo ku darto qoyskasaska ilmaha ka yar 3 sano ku xannaaneeya guriga. Dheeraad Espoo waa la codan karaa haddii waalidku uu guriga ku hayo dhammaan carruurta qoyska ee ka yar da’da iskuulka.

linkkiEspoon kaupunki:
Guri ku xannaaneynta cunuggaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaadka kaalmada guri ku xannaaneyntaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Arrimo ka sameysashada shabakaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiKela:
Macluumaadyada xiriirka ee KeladaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Beeraha ama jardiinooyinka degaanka iyo naadiyo

Magaalada Espoo waxay waalidiinta carruurtooda guriga ku xannaaneeya u qabanqaabisaa waxqabadyo badan. Waxyaabaha loo fidiyo waxaa kamid ah tusaale ahaan jardiinooyinka deegaanka, xannaano-maalmeedyo furan iyo naadiyo.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha

linkkiEspoon kaupunki:
Jardiinooyinka deegaanka iyo naadiyadaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Dadka da’da ah

Dadka da’da ah waxay isticmaali karaan adeegyada rugaha caafimaadka ee caadiga ah. Intaas waxaa sii dheer oo dadka da’da ah ee Espoo loo fidiyaa adeegyo u gaar ah, tusaale ahaan adeegyada daryeelka guriga. Haddii aad dooneyso macluumaad ku saabsan adeegyada dadka da’ada ah, la xiriir rugta la-talinta dadka da’da ah (seniorineuvonta).

Tel. (09) 816 33333
nestori(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
La-talinta dadka waaweyn ee EspooFinnish | Iswidish | Ingiriis

Markii aad guriga ku daryeeleysid qof ehelkaaga ah

Haddii aad guriga ku daryeeleysid qof ehelkaaga ah waayeelnimo, xanuun ama naafanimo awgeed, si uu qofkaasi guriga ugu noolaado, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay kaalmada daryeelka ehelka.

linkkiEspoon kaupunki:
Kaalmada guri ku daryeelka ehelkaFinnish | Iswidish

Ka sii aqri warar dheeraad ah: Dadka da'da ah

Dhibaatooyinka qoyska dhexdiisa

Bogga internetka InfoFinlandi ee Xaaladaha dhibku jiro iyo Espoo waxaad ka heli kartaa warbixinta ku saabsan, halka aad degmada Espoo ka heli karto caawimaada la xiriirta dhibaatooyinka qoysaska, caruurta iyo dhalinyarada.

Sidoo kale dhibaatooyinka caruurta iyo dhalinyarada warbxin ku saabsan ayaad ka heli kartaa bogga internetka InfoFinlandi ee ah dhibaatooyinka caruurta iyo dhalinyarada.

Furiin​ka

Furiinka waxaa codsan karta labada lamaan midkood ama wadajir ayeey lamaanuhu u codsan karaan. Furiinka kaligaa ayaad codsan kartaa, xittaa haddii aanu lamaanuhu doonayn in aad isfurtaan. Codsiga furiinka waxaa Espoo laga xaraystaa maxkamadda Galbeedka Uusimaa.

Maxkamadda degmada Espoo (Espoon käräjäoikeus)
Vitikka 1 B 2
02630 Espoo
Tel. 029 564 4000
Emayl: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Wararka codsashada furiinka ka sii aqri: Furiinka.

linkkiLänsi-Uudenmaan käräjäoikeus:
Macluumaadka xiriirkaFinnish | Iswidish

Caruurta iyo furiinka

Haddii adiga iyo lammaanahaada aad carruur leedihiin islamarkaasna aad qorsheynaysaan furriin, ballan ka qabsada dano-ilaaliyaha carruurta. Dano-ilaaliyaha carruurtu wuxuu xoojin karaa heshiis ku saabsan deegaanka carruurta, daryeelka, xuquuqda la kulanka iyo caawimaadda masruufka.

Wakhti ballansashada dano-ilaaliyaha carruurta
Isniin- Jimco saacadda 10-11
tel. 09 816 27711

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Carruurta iyo furiinka.

linkkiEspoon kaupunki:
Macluumaadka xiriirka ilaaliyayaasha danaha carruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Furiinka qoyska carruurta lehFinnish | Iswidish | Ingiriis