Suomen ja ruotsin kieli Espoossa

Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee Espoo

Koorsada luuqada

Adigoo kaalmeysanaya Finnishcourses.fi waxaad kooras luqada Finnishka ah oo kugu habboon ka raadsan kartaa Helsinki, Vantaa, Espoo ama Kauniainen. Koorasyada luqadaha Finnishka iyo Isiwidishka waxaa espoo ka qabanqaabiya tusaale ahaan Omnia, machadka dadka shaqeeya ee Espoo, jaamacadda furan ee jaamacadda Aalto, dugsiga sare ee dadka waaweyn ee Espoo, Luksia iyo Axxell.

linkkiFinnishcourses.fi:
Koorasyada luqada Finnishka iyo IswidishkaFinnish | Ingiriis | Ruush

Kula sheekeyso luqadda Finishka

Maktabadaha Espoo waxaa laga qabanqaabiyaa wada-qaxweyn luqadda ah, kuwaasoo lagu tabarbar qaato ku hadalka luqadda Finishka. Wada-qaxweynta luqadda waxaa lagu wada sheekeystaa luqadda finishka, waana arin wanaagsan haddaad taqaan wax yar oo luqadda finishka ah. Wada-qaxweynta luqaddu waa lacag la’aan. Wada-qaxweynta luqadda waxaa ay ka jiraan: maktabadda Entresse, maktabadda Omena, maktabadda Kivenlahti, maktabadda Sello iyo maktabadda Tapiola.

linkkiHelmet-kirjastot:
Luqad ku barashada wada qaxweyntaFinnish | Ingiriis | Ruush

Goobta caalamiga ah ee kulanka Trapesa waxaad kaga qeybqaadan kartaa wadahadal luqadda finishka ah iyo koox wabarasho ahaan. Kooxdaasi waxaa ay u furan tahay dhammaan dadkoo dhan, waana lacag la’aan.

Cinwaanku waa Kirkkojärventie 11, asemasilta, Espoo keskus.

linkkiKansainvälinen kohtaamispaikka Trapesa:
Kooxaha wada sheekeysiga luqadda FinishkaFinnish

Wadajir aan wax u akhrino dumarka loogu tala galey

Waxaa kale oo Espoo ka jira kooxaha loo yaqaan Wadajir aan wax u Akhrino (Luetaan yhdessä), kuwaas oo ay dumarku aadi karaan si ay uga bartaan luqada Finnishka.

linkkiLuetaan yhdessä:
Finnishka dumarka loogu talagalayFinnish

Goobta deganayaasha ee Kivenkolo

Waxaa kale oo luqada Finnishka lagu leylin karaa goobta deganayaasha ee Kivenkolo. Kivenkolo waxay ku taalaa Espoonlahti . Halkaasna waxaa laga qabanqaabiyaa waxqabadyo kala duduwan oo xilliyada firaaqada ah la sameeyo.

linkkiEspoon kaupunki:
Kivenkolo Guriga deegaankaFinnish | Iswidish | Ingiriis

Haddii aad xubin ka tahay xafiiska shaqada waxaad toos u weydiin kartaa koorasyada luqada Finnishka iyo Isiwidishka xafiiska shaqada.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Barashada afka Finnishka

Luuqadda Iswidishka Finland dhexdeeda

linkkiEspoon kaupunki:
Koorasyada luqada finnishka iyo iswidishkaIngiriis

linkkiOmnia:
Machadka waxbarashada dadka waaweyn ee EspooFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiEspoon kaupunki:
Dugsiga sare ee dadka waaweynFinnish

linkkiLuksia:
Koorasyada luqada finnishka iyo iswidishkaFinnish | Ingiriis

linkkiAxxell:
Koorasyada luqada finnishka iyo iswidishkaFinnish | Iswidish

Imtixaanka guud ee luqada

Espoo waxaa ku sameyn kartaa imtixaanka guud ee luqada (yleinen kielitutkinto) Finishka ama Iswidishka. Espoo waxaa imtixaanada luqadaha ka qabanqaabiya Axxell, Luksia iyo Omnia.

Bogagga shabakadda Maamulka Waxbarashada (Opetushallitus) waxaa laga helaa mashiinka raadiya imtixaanka luqadaha. Mashiinka wax-raadinta waxaad ka hubsan kartaa meelaha aad ku geli karto iyo waqtiyada.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Shahaadada rasmiga ah ee aqoonta luqada.

linkkiOpetushallitus:
Raadinta imtixaankaFinnish

linkkiOpetushallitus:
Shahaadada Qaranka ee Aqoonta LuqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis