U gudub macluumaadka ku jira
Terveys Espoossa

Caafimaadka Espoo

Waa la daabacay11.04.2022

Espoo waxaa adeegyada caafimaadka ee dadweynaha ka bixiya rugaha caafimaakda, rugaha daryeelka ilkaha, rugaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo isbitaallada. Waxaa kale oo jira rugo caafimaad gaar loo leeyahay oo badan.

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Fayruska Korona COVID-19

Adeegyada caafimaadka ee Espoo

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Goobaha caafimaadka

Adeegyada caafimaadka ee gaarka ah

Rugta caafimaadka ee gaarka ah waxaa aadi kara qof kasta. Rugta caafimaadka ee gaarka ahi waxay sidoo kale ku haaboon qofka aan xaq u leeyahay adeegyada caafimaadka shacabka ee Finland. Dhammaan qarashka ku baxaya rugta caafimaadka gaarka ah macaamilku waa inuu iskiis isaga bixiyaa.

Espoo waxaa ku yaal rugo caafimaadyo badan oo gaar loo leeyahay. Macluumaadka xiriirka dhaqaatiirta gaarka ah waxaad ka heleysaa tusaale ahaan internetka.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaetsilaakari.fi

Adeegyada caafimaadka ee gaarka ah

Heeganka

Habeenkii iyo maalmaha dhammaadka todobaadka rugta caafimaadku waa xiran tahay. Markaas waxaa jirooyinka degdega ah iyo shilalkaba lagu daryeelayaa heeganka (päivystys). Heegaanka dadka waaweyn waa cusbitaalka Jorvi ee Espoo.

Ka hor inta aadan imaan heeganka, wac adeegga lacag la’aanta ah ee Caawimaadda heeganka, tel. 116 117.

Heeganka cusbitaalka Jorvi
Turuntie 150
02740 Espoo

Heegaanka dadka ka yar 16 sano wuxuu ku yaal Jorvi iyo Lastenklinikka ee Helsinki.

Heeganka in ballan loo qabsado looma baahna.

Caafimaadka carruurta

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Rugaha la-talinta

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Goobaha caafimaadka

Daryeelka ilkaha

Caafimaadka dhimirka

Haddii aad u baahantahay caawimaad ama taageero la xiriirta arrimaha caafimaadka dhimirka ama maandooriyaha, la xiriir adeegyada caafimaadka dhimirka iyo maandooriyaha ee Espoo.

Ballan qabsashada maalmaha shaqada waxaa laga qabsadaa saacadda u dhexeysa 8-16 lambarka 09 816 31300.

Waxaad sidoo kale ballan la’aan imaan kartaa Kiliinikada caafimaadka dhimirka iyo maandooriyaha. Waxay furantahay Isniin-Jimco.

Cinwaanka: Barxadda adeegga ee Iso Omena, Suomenlahdentie 1.

Haddii aad degdeg ugu baahan tahay caawimaadda xasaradda, la xiriir heeganka sooshalka iyo xasaradaha ee Galbeedka Uusimaa.

Heeganka sooshaalka iyo xasaradaha ee Galbeedka Uusimaa
Vitikka 1 C
02630 Espoo
Tel. 09 816 42439
Wuu furan yahay maalin kasta afar iyo labaatanka saac.

Caafimaadka galmada

Rugaha la-talinta ka hortaga uurka (ehkäisyneuvola) ee goobaha caafimaadka waxaad ka heleysaa caawimaad dhinaca ka-hortaga uurka iyo qorsheynta qoyska. Dhalinyaradu waxay caafimaadka galmada kala sheekeysan karaan kalkaalisada caafimaadka ee iskuulkooda.

Haddii aad u baahan tahay baaritaanka caafimaadka dumarka, la xiriir rugta caafimaadka. Ballan waad ka qabsan kartaa sidoo kale dhaqtarka haddii aad u baahan tahay in laguu qoro warqada daawada ka hortaga uurka darteed ama haddii aad ka fekereyso inaad ilmo iska soo rido. Macluumaadka xiriirka rugaha caafimaadka ee Espoo waxay ku jiraan bogga shabakadda magaalada Espoo.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Goobaha caafimaadka

Cudurada ku dhaca hab-dhiska taranka ama galmada waxaa lagu daaweeyaa Kilinikada cudurada hab-dhiska taranka ee Helsinki.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Kilinikada cudurada hab-dhiska taranka

Uurka iyo dhalmada

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Rugaha la-talinta

Espoo waxaa ku yaal cusbitaalka Jorvi, kaaso o lagu umuli karo. Haddii aad dooneyso, waxaa kale oo aad ku dhali kartaa cusbitaalada Helsinki iyo degmada Uusimaa (HUS). Macluumaad dheeraad waxaad ka heleysaa bogagga HUS.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Dhalmada

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Heeganka cusbitaalaadka dhalmada

Dadka Naafada ah

Magaalada Espoo waxay dadka naafada ah u qabanqaabisaa adeegyo u gaar ah, tusaale ahaan waxqabad-maalmeed iyo gaadiid ku qaadis. Adeegyadan waxaa xaq u leh inay helaan dadka deegaanka ku ah degmada Espoo.

Shaqaalaha sooshaalka ee magaalada waxaad ka codsan kartaa adeegyo iyo kaalmooyin waxqabad.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeeyada naafada waxaad ka heleysaa adeegyada naafada ee Espoo.

Adeegyada naafada ee Espoo
Kamreerintie 2 A
02770 Espoo
Tel. 09 816 45285
Emayl: vammaispalvelut(at)espoo.fi