Koulutus Turussa

Tällä sivulla on lapsen kouluun liittyvää tietoa sekä tietoa aikuisten koulutuksesta Turussa. Muuta tärkeää tietoa löydät sivulta Koulutus.

Esiopetus

Turussa järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielistä esiopetusta. Esiopetus on tarkoitettu kaikille lapsille vuotta ennen lapsen koulun alkamista. Esiopetusryhmiä toimii sekä päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetus alkaa elokuussa, hakuaika on tammikuussa. Esiopetukseen ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai palauttamalla ilmoittautumislomake siihen päiväkotiin, jonne lapsen toivotaan menevän.

Lisätietoa esiopetuksesta löydät kaupungin verkkosivuilta. Voit kysyä lisätietoja myös päiväkotien johtajilta.

Lue lisää:

Esiopetus

linkkiTurun kaupunki:
Esiopetussuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi Turussasuomi | ruotsi | englanti

Perusopetus

Turun kaupungin kouluissa perusopetusta annetaan suomenkielisenä 32 koulussa, ruotsinkielisenä 4 koulussa ja englanninkielisenä Turun kansainvälisessä koulussa. Kaupungin koulujen lisäksi Turussa sijaitsevat Turun normaalikoulu ja Turun Steiner-koulu. Turussa on myös kouluja, joissa lapset voivat saada osan opetuksesta venäjän, saksan, ranskan ja englannin kielellä.

Oppilaan oma koulu määräytyy oppilaan kotiosoitteen perusteella, ja lapsi menee yleensä siihen kouluun, joka on lähellä kotia.

Lapsen voi ilmoittaa peruskoulun ensimmäiselle luokalle sähköisellä lomakkeella. Hakuaika alkaa jokaisen vuoden tammikuussa. Samalla lapsen voi ilmoittaa oman äidinkielen opetukseen. Muille luokille ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun rehtorille tai johtajalle.

Kun lapsi muuttaa ulkomailta Suomeen eikä osaa suomea, hän opiskelee ensin valmistavassa opetuksessa. Perusopetukseen valmistava opetus kestää noin kymmenen kuukautta. Lapsi voi aloittaa valmistavan opetuksen heti kun hän on muuttanut Turkuun.

Vieraskieliset oppilaat opiskelevat peruskoulussa suomen tai ruotsin kieltä toisena kielenä. Sen lisäksi he voivat opiskella kaksi tuntia viikossa omaa äidinkieltään. Turussa oman äidinkielen opetusta tarjotaan yli 20 kielellä.

Kouluissa voi saada myös omankielistä opetusta ja monenlaista tukiopetusta suomeksi ja/tai omalla äidinkielellään.

linkkiTurun kaupunki:
Koulut Turussasuomi | ruotsi | englanti

Maahanmuuttajille suunnattu opetus ja opetuksen tuki:

linkkiTurun kaupunki:
Globaalikasvatus ja monikulttuurisuussuomi | englanti

Lisätietoa ja apua saat suoraan kaikista peruskouluista.

Perheet, jotka muuttavat Suomeen ja joiden lapset eivät osaa vielä suomea, voivat ottaa suoraan yhteyttä kasvatus- ja opetusvirastoon monikulttuurisen opetuksen suunnittelijaan:
Puh. (02) 262 9344

Perusopetus nuorille ja aikuisille

Jos nuori tai aikuinen ei ole käynyt koulua tai hänen peruskoulunsa on kesken, hän voi suorittaa koulun perusopetuksena. Jos nuori muuttaa Suomeen 14–16 -vuotiaana, hän voi osallistua perusopetuksen valmistavaan opetukseen ryhmään. Oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret ja aikuiset voivat hakea aikuisten perusopetuksen alku- tai päättövaiheen opetukseen tai suorittaa osan opinnoista. Perusopetus voi sisältää myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Lue lisää:

Perusopetus

linkkiTurun kaupunki:
Koulut Turussasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Turun iltalukiosuomi

Ammattiopintoihin valmistava opetus ja oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Jos alle 17-vuotias lapsi tai nuori ei osaa suomea, hän menee ensin valmistavaan opetukseen. Valmistavassa opetuksessa hän opiskelee suomea ja muita aineita pienessä ryhmässä noin vuoden ajan. Valmistavan opetuksen ryhmiä on muutamissa kouluissa Turussa.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten opetuksesta lisätietoa saat Turun ammatti-instituutista.

Turun ammatti-instituutin yhteystiedot:

Lemminkäisenkatu 14–18 C
20520 Turku
Puh. 02 2633 4777

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Ammatillista peruskoulutusta voi edeltää ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Koulutukseen haetaan opintopolun kautta. Koulutuksen kesto on 0,5-1 vuotta ja sen laajuus on 30- 60 osaamispistettä. Valmentavan koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan mahdollisuuksia päästä jatko-opintoihin. Koulutuksen aikana voi parantaa opiskelu- ja elämäntaitoja, kielitaitoa, miettiä omaa alaa ja tutustua eri ammatteihin. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Koulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja normaaliin opintotukeen ja koulumatkatukeen.

Turussa valmentavaa koulutusta järjestävät Turun ammatti-instituutti sekä Turun Aikuiskoulutuskeskus. Lisätietoa Turun seudulla järjestettävästä ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta löydät Nivelvaiheoppaasta.

Lue lisää:

Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus

linkkiTurun ammatti-instituutti:
Nuorten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutussuomi

Ammatillinen koulutus

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnot ovat yleensä peruskoulupohjaisia, mutta myös lukiopohjaisia perustutkintoja on jonkin verran. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana oppilas työskentelee oikealla työpaikalla ja tutustuu työelämän arkeen.

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp ja sen suorittaminen kestää tavallisesti kolme vuotta. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Aikaisempi osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa, jolloin opintoaika lyhenee. Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen.

Turussa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta antaa yhteensä seitsemän eri oppilaitosta.

Lue lisää:

Ammatillinen koulutus

linkkiTurun kaupunki:
Ammatilliset oppilaitoksetsuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Turun ammatti-instituuttisuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | persia | arabia | kurdi

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskus (AKK) on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuskeskus, jossa voi opiskella ammatillisia opintoja eri aloille. Turun AKK:ssa voi suorittaa myös työelämän lupakortteja. AKK:ssa on myös suomenkielenopetusta ja erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia.

Turun AKK toimii kahdessa toimipaikassa, Artukaisissa ja Kärsämäessä.

linkkiTurun aikuiskoulutuskeskus:
Turun Akksuomi

Lukio

Turussa on 10 päivälukiota ja yksi pääasiassa iltaisin toimiva aikuislukio. Iltalukiossa järjestetään myös maahanmuuttajille räätälöityä opetusta.

Lukion voi suorittaa myös englanniksi käymällä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon Turun Normaalikoulun lukiossa tai Turun kansainvälisen koulun lukiossa.

Lue lisää:

Lukio

linkkiTurun kaupunki:
Lukiot Turussasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Opiskelu lukiossasuomi | ruotsi | englanti

Korkeakoulutus

Turussa voi suorittaa korkeakouluopintoja monella alalla. Turussa on yliopisto, ruotsinkielinen Åbo Akademi sekä neljä ammattikorkeakoulua, joista yksi on ruotsinkielinen. Suurin osa korkeakouluopetuksesta on suomenkielistä. Lähes kaikissa korkeakouluissa on kuitenkin tarjolla myös englanninkielistä opetusta.

Turun yliopistossa on maahanmuuttajien ohjauspalvelu, joka tarjoaa neuvontaa maahanmuuttajien korkeakoulukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä.

linkkiTurun yliopisto:
Turun yliopiston maahanmuuttajien ohjauspalvelusuomi | englanti

linkkiTurun kaupunki:
Opiskelijakaupunkisuomi | ruotsi | englanti

Muita opiskelumahdollisuuksia

Turussa on paljon opiskelumahdollisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille. Nämä opinnot ovat yleensä maksullisia.

Avoimessa yliopistossa ja avoimessa korkeakoulussa voi suorittaa korkeakouluopintoja.

Turun suomenkielinen työväenopisto, Åbo svenska Arbetarinstitut ja Auralan kansalaisopisto järjestävät suomen ja ruotsin kielen opetusta, mutta myös mahdollisuuden opiskella ja harrastaa taide- ja taitoaineita, tanssia ja liikuntaa, kulttuuria ja historiaa sekä tietotekniikkaa.

Turun työväenopisto järjestää myös nuorisotakuukoulutusta maahanmuuttajanuorille, jotka ovat 16–29-vuotiaita ja joilla ei ole Suomessa suoritettua toisen asteen koulutusta.

linkkiAvoin Yliopisto:
Avoin yliopisto Turussasuomi | ruotsi | englanti

linkkiAvoinamk.fi:
Avoin ammattikorkeakoulu Turussasuomi | englanti

linkkiTurun suomenkielinen työväenopisto:
Turun suomenkielinen työväenopistosuomi | englanti