Tärkeitä viranomaisia

Poliisi

Poliisin tehtävät Suomessa

Poliisin tehtäviin kuuluu yhteiskunnan järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen sekä rikosten estäminen ja selvittäminen. Lisäksi poliisi myöntää passeja ja henkilökortteja.

linkkiPoliisi:
Tietoa poliisistasuomi | ruotsi | englanti

Rikosten tutkinta

Poliisi vastaa Suomessa rikosten selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta. Poliisi aloittaa tutkinnan, jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikos.

Lisätietoa rikosilmoituksesta löydät InfoFinlandin sivulta Rikokset.

linkkiPoliisi:
Tietoa rikoksistasuomi | ruotsi | englanti

Passit

Suomen kansalaiset voivat hakea passia poliisilta. Tee passihakemus internetissä tai poliisilaitoksen lupapalvelussa. Jos internetissä tehtyä hakemusta pitää täydentää, sinun pitää käydä poliisilaitoksella. Passi on maksullinen.

linkkiPoliisi:
Suomen passin hakeminensuomi | ruotsi | englanti

Henkilökortti ja ulkomaalaisen henkilökortti

Poliisi myöntää henkilöllisyystodistuksena toimivia henkilökortteja. Tee hakemus internetissä tai poliisilaitoksen lupapalvelussa. Jos internetissä tehtyä hakemusta pitää täydentää, sinun pitää käydä poliisilaitoksella. Henkilökortti on maksullinen.

Voit hakea poliisilta ulkomaalaisen henkilökorttia, jos

 • asut vakituisesti Suomessa
 • sinut on merkitty väestötietojärjestelmään
 • sinulla on voimassa oleva oleskelulupa tai oleskelukortti ja
 • voit todistaa henkilöllisyytesi.

Ulkomaalaisen henkilökortti käy Suomessa henkilöllisyystodistuksena, mutta sitä ei voi käyttää matkustusasiakirjana, kun matkustaa ulkomaille.

linkkiPoliisi:
Henkilökorttisuomi | ruotsi | englanti

Ajanvaraus ja neuvonta

Kun asioit poliisin lupapalveluissa, voit varata ajan etukäteen poliisin verkkosivujen kautta. Näin sinun ei tarvitse jonottaa.

Poliisin valtakunnallinen neuvontapalvelu neuvoo kiireettömissä asioissa puhelimessa ja chatissa. Jos asia koskee jo tehtyä rikosilmoitusta tai vireillä olevaa passin tai luvan hakua, ole yhteydessä suoraan asiaa hoitavaan poliisilaitokseen.

linkkiPoliisi:
Lupapalvelun ajanvaraussuomi | ruotsi | englanti | saame

linkkiPoliisi:
Poliisin neuvontapalvelu suomi | ruotsi

linkkiPoliisi:
Poliisilaitosten yhteystiedot ja palvelutsuomi | ruotsi | englanti

Kela

Kansaneläkelaitos eli Kela maksaa rahallista tukea eri elämäntilanteissa. Tavallisesti Kelan tukia voi saada silloin, kun muut tulot jäävät pieniksi.

Kelan tukia ovat esimerkiksi

 • toimeentulotuki
 • kansaneläke, takuueläke ja muut eläkkeellä olevien tuet
 • asumistuki
 • tuet, jotka liittyvät sairastamiseen
 • työttömän perusturva
 • opiskelijan tuet
 • tuet, jotka on tarkoitettu lapsiperheille.

InfoFinlandin sivulta Suomen sosiaaliturva löydät tietoa siitä, kuka voi saada Kelan tukia.

linkkiKela:
Tietoa Kelastasuomi | ruotsi | englanti

Työ- ja elinkeinotoimisto

TE-toimiston palveluita ovat esimerkiksi

 • työnvälitys
 • työvoimakoulutus
 • palvelut yrittäjälle
 • ammatinvalinnanohjaus

TE-toimistot myös tekevät kotoutumissuunnitelmia maahanmuuttajille, jotka ovat TE-toimiston asiakkaita. TE-toimistojen kautta on mahdollista hakea esimerkiksi suomen kielen kurssille. TE-toimistosta saa tietoa avoimista työpaikoista. Toimiston asiakkaiden on mahdollista hakea työttömyysturvaa Kelasta.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Työ- ja elinkeinotoimistotsuomi | ruotsi

Sosiaalitoimisto

Jokaisessa kunnassa on sosiaalipalvelutoimisto. Sosiaalipalvelutoimistot palvelevat kunnan asukkaita esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • palvelut vanhuksille
 • palvelut vammaisille
 • lastensuojelu
 • omaishoidon tuki
 • päihdehuolto
 • velkaneuvonta

Lähimmän sosiaalipalvelutoimiston yhteystiedot saat oman kuntasi verkkosivuilta.

Sosiaalipalvelutoimiston nimi vaihtelee eri kunnissa. Suomen kielessä se voi olla sosiaalipalvelutoimisto, sosiaalitoimisto tai sosiaaliasema.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Tietoa sosiaalipalveluistasuomi | ruotsi | englanti

Verotoimisto

Verotoimistossa voit hoitaa veroasioita. Verotoimistosta voit esimerkiksi saada verokortin, muuttaa veroprosenttiasi tai kysyä asioista, jotka liittyvät verotukseen.

OmaVero-verkkopalvelussa voit hoitaa monia veroasioita sähköisesti. Voit esimerkiksi tilata uuden verokortin, jos sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Verohallinnon verkkosivuilla on paljon tietoa verotuksesta Suomessa.

linkkiVerohallinto:
Tietoa verohallinnostasuomi | ruotsi | englanti

Maahanmuuttovirasto

Kun muutat Suomeen, sinun täytyy hakea Maahanmuuttovirastolta oleskelulupaa tai rekisteröidä oleskeluoikeutesi. Oleskeluluvan tarve riippuu siitä, minkä maan kansalainen olet sekä siitä, miksi ja miten pitkäksi ajaksi olet tulossa Suomeen. Maahanmuuttovirasto käsittelee myös turvapaikkahakemukset ja kansalaisuushakemukset.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tietoa Maahanmuuttovirastostasuomi | ruotsi | englanti

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto vastaa Suomen väestörekisteristä, johon merkitään tiedot henkilöistä, jotka asuvat Suomessa. Jos muutat ulkomailta Suomeen, Suomen sisällä tai pois Suomesta, sinun täytyy tehdä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit hakea virastosta henkilötunnusta, jos et ole saanut sitä Maahanmuuttovirastolta tai Verotoimistolta. Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikoissa hoidetaan myös muun muassa siviilivihkimiset ja julkisen notaarin palvelut. Voit asioida monissa palveluissa sähköisesti.

Digi- ja väestötietovirastolla on palvelupaikkoja eri puolilla Suomea.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Tietoa Digi- ja väestötietovirastostasuomi | ruotsi | englanti

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Digi- ja väestötietoviraston yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

Suurlähetystöt ja konsulaatit

Suurlähetystöt ja konsulaatit ovat valtion edustustoja toisessa valtiossa.

Suomen edustustot ulkomailla

Suomen edustustot ulkomailla

 • ottavat vastaan oleskelulupahakemuksia Suomeen
 • myöntävät viisumeja Suomeen
 • palvelevat ulkomailla asuvia suomalaisia, kun heidän täytyy hoitaa asioita Suomen viranomaisten kanssa, esimerkiksi hakea uutta passia
 • auttavat Suomen kansalaisia, jotka ovat joutuneet hätätilanteeseen ulkomailla

Ulkoasiainministeriön sivuilla on lista Suomen edustustoista ulkomailla.

Ulkomaiden edustustot Suomessa

Useilla mailla on edustusto Suomessa. Edustusto voi olla joko suurlähetystö tai konsulaatti. Suurlähetystöt ovat Helsingissä. Joillakin mailla on myös konsulaatteja muissa kaupungeissa. Ota yhteyttä oman maasi edustustoon, jos sinun täytyy hoitaa asioita oman maasi viranomaisten kanssa.

linkkiUlkoasiainministeriö:
Suomen edustustot ulkomaillasuomi | ruotsi | englanti

linkkiUlkoasiainministeriö:
Ulkomaalaisten maahantuloluvatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiUlkoministeriö:
Ulkomaiden edustustot Suomessasuomi | ruotsi | englanti

linkkiUlkoasiainministeriö:
Tietoa konsulipalveluistasuomi | ruotsi | englanti

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voit kääntyä esimerkiksi, jos olet itse kokenut etnistä syrjintää tai olet huomannut, että toista henkilöä syrjitään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa ohjeita, neuvoja ja suosituksia sekä auttaa löytämään sovinnon tapauksissa, jotka koskevat syrjintää.

Saat yhteyden yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon:

 • puhelimitse: 0295 666 817 ti-to klo 10-12. Puhelimitse saat palvelua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • sähköpostitse yvv(at)oikeus.fi
 • postitse Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, PL 24, 00023 Valtioneuvosto

Tapaamisista on sovittava etukäteen. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Jos et osaa suomea, ruotsia tai englantia, voit kirjoittaa sähköpostia tai kirjeen myös muulla kielellä.

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
Apua syrjinnän uhrillesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | somali | espanja | turkki | kiina | persia | arabia | kurdi | albania | saksa | thai | vietnam | portugali | tagalog | puola | bosnia | kroatia | romania | saame | serbia | nepali

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
Ilmoita syrjinnästäsuomi | ruotsi | englanti