Tärkeitä viranomaisia

Poliisi

Poliisin tehtävät Suomessa

Poliisin tehtäviin kuuluu yhteiskunnan järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen sekä rikosten estäminen ja selvittäminen.

linkkiPoliisi:
Tietoa Suomen poliisista-esitesuomi | ruotsi | englanti

Rikosten tutkinta

Poliisi vastaa Suomessa rikosten selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta. Rikosilmoituksen voi tehdä puhelimitse, faksilla, poliisin verkkosivuilla tai poliisilaitoksella henkilökohtaisesti. Poliisi aloittaa tutkinnan, jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikos. Lisätietoa rikosilmoituksesta löydät InfoFinlandin sivulta Rikokset.

linkkiPoliisi:
Tietoa rikoksistasuomi | ruotsi | englanti

Passit

Poliisi myöntää passeja Suomen kansalaisille. Passia haetaan poliisilaitokselta. Passihakemuksen voi jättää mihin tahansa poliisin lupapalvelupisteeseen.

linkkiPoliisi:
Suomen passin hakeminensuomi | ruotsi | englanti

Henkilökortit

Poliisi myöntää henkilökortteja. Henkilökortteja haetaan poliisilaitokselta. Henkilökorttihakemuksen voi jättää mihin tahansa poliisin lupapalvelupisteeseen.

Ulkomaalaisen henkilökortti

Poliisi voi myöntää henkilökortin ulkomaalaiselle, joka

 • asuu vakinaisesti Suomessa
 • on merkitty väestötietojärjestelmään
 • voi todistaa henkilöllisyytensä luotettavasti

Ulkomaalaisen henkilökortti käy Suomessa henkilöllisyystodistuksena, mutta sitä ei voi käyttää matkustusasiakirjana, kun matkustaa ulkomaille.

linkkiPoliisi:
Henkilökorttisuomi | ruotsi | englanti

Ajanvaraus

Kun asioit poliisin lupapalveluissa, voit varata ajan etukäteen poliisin verkkosivujen kautta. Näin sinun ei tarvitse jonottaa. Huomaa, että joissakin poliisilaitoksissa ajanvaraus on pakollinen.

linkkiPoliisi:
Lupapalvelun ajanvaraussuomi | ruotsi | englanti | saame

Kela

Kansaneläkelaitos eli Kela maksaa rahallista tukea eri elämäntilanteissa. Tavallisesti Kelan tukia voi saada silloin, kun muut tulot jäävät pieniksi.

Kelan tukia ovat esimerkiksi

 • toimeentulotuki
 • kansaneläke, takuueläke ja muut eläkkeellä olevien tuet
 • asumistuki
 • tuet, jotka liittyvät sairastamiseen
 • työttömän perusturva
 • opiskelijan tuet
 • tuet, jotka on tarkoitettu lapsiperheille.

InfoFinlandin sivulta Suomen sosiaaliturva löydät tietoa siitä, kuka voi saada Kelan tukia.

linkkiKela:
Tietoa Kelastasuomi | ruotsi | englanti

Työ- ja elinkeinotoimisto

TE-toimiston palveluita ovat esimerkiksi

 • työnvälitys
 • työvoimakoulutus
 • palvelut yrittäjälle
 • ammatinvalinnanohjaus

TE-toimistot myös tekevät kotoutumissuunnitelmia maahanmuuttajille, jotka ovat TE-toimiston asiakkaita. TE-toimistojen kautta on mahdollista hakea esimerkiksi suomen kielen kurssille. TE-toimistosta saa tietoa avoimista työpaikoista. Toimiston asiakkaiden on mahdollista hakea työttömyysturvaa Kelasta.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Työ- ja elinkeinotoimistotsuomi | ruotsi

Sosiaalitoimisto

Jokaisessa kunnassa on sosiaalipalvelutoimisto. Sosiaalipalvelutoimistot palvelevat kunnan asukkaita esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • palvelut vanhuksille
 • palvelut vammaisille
 • lastensuojelu
 • omaishoidon tuki
 • päihdehuolto
 • velkaneuvonta

Lähimmän sosiaalipalvelutoimiston yhteystiedot saat oman kuntasi verkkosivuilta.

Sosiaalipalvelutoimiston nimi vaihtelee eri kunnissa. Suomen kielessä se voi olla sosiaalipalvelutoimisto, sosiaalitoimisto tai sosiaaliasema.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Tietoa sosiaalipalveluistasuomi | ruotsi | englanti

Verotoimisto

Verotoimistossa voit hoitaa veroasioita. Verotoimistosta voit esimerkiksi saada verokortin, muuttaa veroprosenttiasi tai kysyä asioista, jotka liittyvät verotukseen.

OmaVero-verkkopalvelussa voit hoitaa monia veroasioita sähköisesti. Voit esimerkiksi tilata uuden verokortin, jos sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Verohallinnon verkkosivuilla on paljon tietoa verotuksesta Suomessa.

linkkiVerohallinto:
Tietoa verohallinnostasuomi | ruotsi | englanti

Maahanmuuttovirasto

Kun muutat Suomeen, sinun täytyy hakea Maahanmuuttovirastolta oleskelulupaa tai rekisteröidä oleskeluoikeutesi. Oleskeluluvan tarve riippuu siitä, minkä maan kansalainen olet sekä siitä, miksi ja miten pitkäksi ajaksi olet tulossa Suomeen. Maahanmuuttovirasto käsittelee myös turvapaikkahakemukset ja kansalaisuushakemukset.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tietoa Maahanmuuttovirastostasuomi | ruotsi | englanti

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto vastaa Suomen väestörekisteristä, johon merkitään tiedot henkilöistä, jotka asuvat Suomessa. Jos muutat ulkomailta Suomeen, Suomen sisällä tai pois Suomesta, sinun täytyy tehdä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit hakea virastosta henkilötunnusta, jos et ole saanut sitä Maahanmuuttovirastolta tai Verotoimistolta. Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikoissa hoidetaan myös muun muassa siviilivihkimiset ja julkisen notaarin palvelut. Voit asioida monissa palveluissa sähköisesti.

Digi- ja väestötietovirastolla on palvelupaikkoja eri puolilla Suomea.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Tietoa Digi- ja väestötietovirastostasuomi | ruotsi | englanti

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Digi- ja väestötietoviraston yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

Suurlähetystöt ja konsulaatit

Suurlähetystöt ja konsulaatit ovat valtion edustustoja toisessa valtiossa.

Suomen edustustot ulkomailla

Suomen edustustot ulkomailla

 • ottavat vastaan oleskelulupahakemuksia Suomeen
 • myöntävät viisumeja Suomeen
 • palvelevat ulkomailla asuvia suomalaisia, kun heidän täytyy hoitaa asioita Suomen viranomaisten kanssa, esimerkiksi hakea uutta passia
 • auttavat Suomen kansalaisia, jotka ovat joutuneet hätätilanteeseen ulkomailla

Ulkoasiainministeriön sivuilla on lista Suomen edustustoista ulkomailla.

Ulkomaiden edustustot Suomessa

Tietoa ulkomaiden edustustoista Suomessa ja niiden palveluista löydät InfoFinlandin sivulta Suurlähetystöt Suomessa.

linkkiUlkoasiainministeriö:
Suomen edustustot ulkomaillasuomi | ruotsi | englanti

linkkiUlkoasiainministeriö:
Ulkomaalaisten maahantuloluvatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiUlkoministeriö:
Ulkomaiden edustustot Suomessasuomi | ruotsi | englanti

linkkiUlkoasiainministeriö:
Tietoa konsulipalveluistasuomi | ruotsi | englanti

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voit kääntyä esimerkiksi, jos olet itse kokenut etnistä syrjintää tai olet huomannut, että toista henkilöä syrjitään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa ohjeita, neuvoja ja suosituksia sekä auttaa löytämään sovinnon tapauksissa, jotka koskevat syrjintää.

Saat yhteyden yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon:

 • puhelimitse: 0295 666 817 ma–pe klo 10–12. Puhelimitse saat palvelua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • sähköpostitse yvv(at)oikeus.fi
 • postitse Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, PL 24, 00023 Valtioneuvosto

Tapaamisista on sovittava etukäteen. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Jos et osaa suomea, ruotsia tai englantia, voit kirjoittaa sähköpostia tai kirjeen myös muulla kielellä.

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
Apua syrjinnän uhrillesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | somali | espanja | turkki | kiina | persia | arabia | kurdi | albania | saksa | thai | vietnam | portugali | tagalog | puola | bosnia | kroatia | romania | saame | serbia | nepali

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
Ilmoita syrjinnästäsuomi | ruotsi | englanti