Koulutus Tampereella

Tällä sivulla on tietoa koulutuspalveluista Tampereella. Muuta tärkeää tietoa aiheesta löydät sivulta Koulutus.

Päivähoito

Alle kouluikäisten lasten perheille on tarjolla erilaisia päivähoito- ja kerhotoimintamahdollisuuksia.

Tampereella on useita kaupungin päiväkoteja ja perhepäivähoitajia. Lisäksi on yksityisiä päiväkoteja. Perhe voi myös palkata lapselle hoitajan kotiin yksityisen hoidon tuella. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta.

Jos hoidat lasta kotona, lapsesi voi osallistua osapäiväisiin kerhoihin. Kerhopaikkaa haetaan päivähoitohakemuksella. Vanhempien ja lasten yhteisiin, avoimiin perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan mukaan voi tulla milloin perheelle sopii.

Jos haet hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, ota yhteyttä suoraan valitsemaasi päiväkotiin.

Kaupungin päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikkaa voit hakea ympäri vuoden. Tee hakemus neljä kuukautta ennen kuin toivot hoidon alkavan. Helpoimmin hoitopaikkaa voit hakea sähköisellä lomakkeella internetissä. Jos haet hoitopaikkaa paperisella lomakkeella, vie se siihen päiväkotiin, josta haet paikkaa ensisijaisesti tai Kasvatus- ja opetuspalvelujen asiakaspalveluun.

Kasvatus- ja opetuspalvelut, asiakaspalvelu
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33100 Tampere

Lapsen kulttuuritausta ja suomen kielen taito otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnassa. Oman äidinkielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan esiopetusikäisille.

Tampereen kaupunki tarjoaa ruotsin-, englannin-, saksan- ja ranskankielistä päivähoitoa. Lisätietoa löydät internetistä.

Päivähoidon neuvontapuhelin auttaa, kun haluat tietoa päivähoitopaikan hakemiseen liittyvissä asioissa: puh. 040 800 7260 (ma - pe klo 9.00 - 12.00), sähköpostiosoite on: varhaiskasvatus.asiakaspalvelu(at)tampere.fi.

Lue lisää: Lapsen hoito, Päivähoito

linkkiTampereen kaupunki:
Lasten päivähoito, hoitopaikat ja hakeminensuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Päiväkotihoitosuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Perhepäivähoitosuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Vieraskielinen päivähoitosuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Kerhot ja leikkitoimintasuomi | englanti

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille lapsille vuotta ennen kuin he menevät peruskouluun. Tampereella esiopetus järjestetään kaupungin päiväkodissa tai koulussa sekä joissakin yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen hakuaika on tammikuussa ja opetus alkaa elokuussa.

Ilmoita lapsesi esiopetukseen internetistä löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Jos et voi käyttää sähköistä lomaketta, ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu Kasvatus- ja opetuspalvelujen asiakaspalvelussa osoitteessa Frenckellinaukio 2 B.

Yksityiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan suoraan siihen yksikköön, mihin lapsi halutaan. Tämän lisäksi jokaisesta lapsesta täytyy täyttää myös kunnan sähköinen ilmoittautumislomake.

Maahanmuuttajalasten esiopetus järjestetään muun esiopetuksen yhteydessä. Opetuksessa painottuu suomi toisena kielenä (S2) -opetus ja oman kulttuuritaustan tukeminen. Oman äidinkielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan esiopetusikäisille.

Lue lisää: Esiopetus

linkkiTampereen kaupunki:
Esiopetus ja hakeminensuomi | englanti

Perusopetus

Tampereella on useita peruskouluja, joissa annetaan perusopetusta. Koulut ovat pääosin kaupungin ylläpitämiä. Suomenkielisen perusopetuksen lisäksi järjestetään myös vieraskielistä perusopetusta, monikielisten oppilaiden perusopetusta, painotettua perusopetusta (esim. kuvataide-, liikunta- ja musiikkipainotus) sekä joustavaa perusopetusta niille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea perusopetuksen suorittamisessa.

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Kouluun ilmoittaudutaan sen vuoden tammikuussa, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta ja jonka syksynä he aloittavat koulun.

Toponetti on Tampereen kaupungin perusopetuksen oppilaanohjauksen sivusto, josta löydät hyödyllistä tietoa koulutuksesta Tampereella.

Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen opintoja Tampereen aikuislukiossa.

Lue lisää: Perusopetus

linkkiTampereen kaupunki:
Perusopetussuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Perusopetuksen alueet ja koulutsuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Kouluun ilmoittautuminensuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Vieraskielinen perusopetussuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Monikieliset oppilaatsuomi | englanti

linkkiToponetti:
Tietoa, neuvoja ja ohjausta koulunkäyntiinsuomi | englanti

linkkiTampereen aikuislukio:
Aikuislukiosuomi

Valmistava opetus, suomi toisena kielenä ja oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Valmistavaa opetusta annetaan 7 - 16-vuotiaille lapsille, joiden suomen kielen taito ei ole niin hyvä, että he voisivat osallistua suomenkieliseen perusopetukseen. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden ja siinä opetellaan suomen kieltä ja muutamaa muuta oppiainetta sekä tutustutaan suomalaiseen kouluun, kulttuuriin ja opetusmenetelmiin.

Vieraskielisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielen veroinen puhumisessa, kirjoittamisessa ja lukemisessa, annetaan Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta koko perusopetuksen ajan.

Maahanmuuttajan oman äidinkielen opiskeleminen on vapaaehtoista, mutta jos sen valitsee, oppitunneille osallistuminen on pakollista. Oman äidinkielen opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa koko perusopetuksen ajan (esikoululaisille yksi tunti viikossa).

linkkiTampereen kaupunki:
Valmistava opetussuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Suomi toisena kielenä -opetussuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Oman äidinkielen opetussuomi | englanti

Ammatillinen koulutus

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tarjoaa ammatillista koulutusta Pirkanmaalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaun kautta ja aikuiskoulutuksiin erillisissä hauissa.

Tredussa järjestetään maahanmuuttajille ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Tredu järjestää myös työvoimapoliittisia kursseja maahanmuuttajille ja ns. ohjaavaa koulutusta.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) tarjoaa sekä nuoriso- että aikuiskoulutusta ja koulutusta maahanmuuttajille (kotoutumiskoulutusta, suomen kielen kursseja, työelämään valmentavaa koulutusta).

Lue lisää: Ammatillinen koulutus, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

linkkiTampereen kaupunki:
Ammatillinen koulutussuomi | englanti

linkkiTampereen seudun ammattiopisto Tredu:
Ammatillinen koulutussuomi | englanti

linkkiTampereen Aikuiskoulutuskeskus:
Ammatillinen koulutussuomi | englanti | venäjä

Lukiokoulutus

Tampereella on kuusi kaupungin ylläpitämää lukiota, yksi aikuislukio sekä viisi muiden tahojen ylläpitämää lukioita.

Lukiokoulutus antaa hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon sekä valmiudet jatko-opiskeluun.

Tampereen lyseon lukion IB-linjalla saa englanninkielistä opetusta ja siellä on mahdollista suorittaa kansainvälinen ylioppilastutkinto (International Baccalaureate Diploma). Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoissa ja korkeakouluissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Lue lisää: Lukio

linkkiTampereen kaupunki:
Lukiot Tampereellasuomi | englanti

linkkiTampereen aikuislukio:
Aikuislukiosuomi

linkkiTampereen Lyseon lukio:
IB-linjasuomi

Korkeakoulutus

Tampereella on kaksi ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa. Korkeakouluopintoja voi suorittaa myös avoimissa yliopistoissa sekä avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimen yliopiston opetus on yliopiston tai ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Tampereen ammattikorkeakoulussa voi opiskella ammatillisen koulutuksen opettajaksi tai erityisopettajaksi. Ammatillista opettajankoulutsta järjestetään myös englanniksi.

Korkeakouluissa on useita myös englanninkielisiä koulutusohjelmia. Lisätietoa löydät korkeakoulujen verkkosivuilta tai Unipoli Tampereen sivuilta.

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut, Yliopistot

linkkiTampereen yliopisto:
Korkeakouluopetussuomi | englanti

linkkiTampereen teknillinen yliopisto:
Korkeakouluopetussuomi | englanti

linkkiTampereen ammattikorkeakoulu:
Ammattikorkeakoulutussuomi | englanti

linkkiPoliisiammattikorkeakoulu:
Poliisikoulutussuomi | englanti

linkkiTampereen ammattikorkeakoulu:
Ammatillinen opettajankoulutussuomi | englanti

linkkiUnipoli Tampere:
Englanninkielisiä koulutuksiaenglanti

Muita opiskelumahdollisuuksia

Tampereella on paljon opiskelumahdollisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille. Nämä opinnot ovat yleensä maksullisia.

Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta sekä kielikursseja ympäri vuoden. Kesäyliopiston koulutukseen voivat osallistua kaikki iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta.

Tampereen seudun työväenopistossa ja Ahjolan kansalaisopistossa voit opiskella esimerkiksi kieliä, tietotekniikkaa, taideaineita ja käsitöitä. Työväenopisto ja kansalaisopisto järjestävät suomen kielen kursseja maahanmuuttajille. Kysy kursseista ja hakuajoista työväenopiston tai kansalaisopiston opintotoimistosta.

Lapsille ja nuorille on tarjolla hyvät mahdollisuudet opiskella ja harrastaa eri taidealoja. Tampereella saa tanssin, kuvataiteen, musiikin, teatterin, käsityön, sanataiteen ja sirkustaiteen perusopetusta.

Lue lisää: Opiskelu harrastuksena

linkkiTampereen yliopisto:
Tampereen kesäyliopistosuomi | englanti

linkkiTampereen seudun työväenopisto:
Työväenopistosuomi | englanti | venäjä | viro

linkkiAhjolan kansalaisopisto:
Ahjolan kansalaisopistosuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Taiteen perusopetus suomi