Asuminen Tampereella

Tällä sivulla on tietoa asumisesta Tampereella. Muuta tärkeää tietoa aiheesta löydät sivulta Asuminen.

Asumisneuvonta

Maahanmuuttajien asumisneuvonta palvelee ensisijaisesti uusia kuntaan muuttajia. Asumisneuvoja toimii Sarviksen sosiaaliaseman maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluissa.

Asumisen opas maahanmuuttajalle -sivuilta löytyy tietoa Suomessa asumisen erityispiirteistä. Oppaan vinkit koskevat pääasiassa vuokra-asumista, mutta sivuilta löytyy myös yleistä tietoa viihtyisään asumiseen ja kodin kunnossapitoon.

Lue lisää: Asumisen ongelmat, Asukkaan oikeudet ja velvollisuudet

linkkiTampereen kaupunki:
Asumisneuvontasuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Asumisen opas maahanmuuttajallesuomi | englanti | venäjä | ranska | somali | arabia | kurdi

Vuokra-asunto

Asuntotorilta saat tietoa Tampereella sijaitsevista vuokra- ja asumisoikeusasunnoista. Tietoa löytyy myös opiskelijoille ja ikäihmisille tarkoitetuista asunnoista. Jos olet opiskelija, voit hakea vuokra-asuntoa opiskelija-asuntoloista.

Asuntotori
Puutarhakatu 8
33210 Tampere
Puh. 020 127 7215

Sähköinen asunnonhaku
Asuntotorin internet-sivulta löydät Tampereen seudun vuokra-asuntoja tarjoavat yhteisöt ja niiden yhteystiedot. Voit hakea vuokra-asuntoa näiden yhteisöjen omilta internet-sivuilta löytyvillä lomakkeilla.

Vuokra-asunnot
Vuokra-asuntoja voit etsiä myös erilaisten yrityssivujen kautta, esim. Vuokraovi.com, Oikotie ja Forenom.

Lue lisää: Vuokra-asunto, Opiskelijan asuminen

linkkiAsuntotori:
Asunnon hankintasuomi

linkkiVuokraovi.com:
Vuokra-asuntojasuomi | englanti

linkkiOikotie:
Vuokra-asuntojasuomi

linkkiForenom:
Vuokra-asuntojasuomi | englanti | venäjä

Asumisoikeusasunto

Voit hakea asumisoikeusasuntoa, jos

  • olet vähintään 18-vuotias
  • sinulla ei ole omistusasuntoa, eikä varoja hankkia sellaista (jos olet 55-vuotias tai vanhempi, varallisuusrajat eivät koske sinua)

Asumisoikeusasunnon hakua varten tarvitset järjestysnumeron, jonka saat Tampereella sijaitsevien asuntojen osalta Tampereen kaupungin asuntotoimesta. Voit hakea järjestysnumeron verkossa. Voit myös tulostaa hakemuslomakkeen ja täyttää sen käsin. Postita täytetty hakemus osoitteeseen:

Asuntotoimi
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 TAMPERE

Kun olet saanut järjestysnumeron, tiedustele vapaita asuntoja omistajilta ja rakennuttajilta. Yhteystiedot löydät Tampereen kaupungin sivuilta. Voit hakea asuntoa samaan aikaan monelta eri alueelta.

Lue lisää: Asumisoikeusasunto

linkkiTampereen kaupunki:
Asumisoikeusasunnot ja niiden hakeminensuomi

Omistusasunto

Internetistä löydät paljon kiinteistönvälittäjiä, jotka myyvät asuntoja. Omistusasunnot ovat melko kalliita. Pankit ja muut rahoituslaitokset myöntävät lainaa yksityishenkilöille oman asunnon hankintaan.

Lue lisää: Oma asunto

linkkiYmparisto.fi Ympäristöhallinnon verkkopalvelu:
Asuminensuomi | englanti

Tuki- ja palveluasuminen

Kotitori on ikäihmisten palvelu- ja neuvontapiste, josta saat tietoa erilaisista ikäihmisille tarkoitetuista asumismuodoista.

Senioriasunnot
Senioritalojen asunnot on suunniteltu ikäihmisille, jotka tulevat toimeen ilman ulkopuolista apua tai vähäisen avun turvin. Asunnot ovat vuokra- tai omistusasuntoja, jotka on pääsääntöisesti tarkoitettu hyväkuntoisille yli 55- tai yli 60-vuotiaille asukkaille.

Palvelutalot
Palvelutalot tarjoavat sopivan asunnon ja tarpeelliset palvelut niille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan, mutta jotka eivät ole vanhainkodin tai sairaalahoidon tarpeessa.

Kotitori
Frenckellinaukio 2 B
33100 Tampere
Puh. 03 5656 5700

linkkiKotitori:
Ikäihmisten palvelu- ja neuvontapistesuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Ikäihmisten asumispalvelutsuomi | englanti

Vammaisten asumispalvelut
Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluista voi tiedustella Tampereen kaupungin Vammaispalvelutoimistosta.

Vammaispalvelutoimisto
Hatanpäänkatu 3 B (2. krs)
Kanta-Sarvis 3
33900 Tampere
Puh. 040 159 8379, neuvonta ma, ti ja to klo 9 - 10 ja klo 13 - 14, ke klo 15 - 17 ja pe klo 9 - 10.

Lue lisää: Tuki- ja palveluasuminen

linkkiTampereen kaupunki:
Vammaispalvelutoimistosuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Vammaisten asumispalvelutsuomi

Asuminen kriisitilanteessa

Jos perheesi jäsen käyttää väkivaltaa sinua kohtaan tai uhkaa sillä, voit ottaa yhteyttä turvakotiin. Voit soittaa turvakotiin kaikkina vuorokauden aikoina, puhelinnumero on 050 309 9313.

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot on tarkoitettu 12-19-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Tarvittaessa siellä voi myös yöpyä. Nuorten turvatalon palvelut ovat ilmaisia.

Lue lisää: Asuminen kriisitilanteessa

Tampereen Ensi- ja Turvakoti
Mutkakatu 38
33500 Tampere
Puh. 050 309 9313 (päivystys 24 h)

Nuorten turvatalo
Hämeenkatu 22 C
33200 Tampere
Puh. 040 556 6661

linkkiTampereen Ensi- ja Turvakoti:
Apua perheväkivallan uhreillesuomi

linkkiPirkanmaan Suojakoti ry.:
Apua perheväkivallan uhreille suomi

linkkiSuomen Punainen Risti:
Tampereen nuorten turvatalosuomi | ruotsi | englanti

Asunnottomuus

Jos jäät ilman asuntoa tai sinulla on ongelmia asumisessa, ota yhteyttä Sosiaalipalvelujen neuvontaan.

Sosiaalipalvelujen neuvonta
Sosiaaliasema Sarvis
Hatanpäänkatu 3 J
Puh. 03 5657 0200

linkkiTampereen kaupunki:
Asunnottomuussuomi | englanti

linkkiTampereen kaupunki:
Sosiaalipalvelujen neuvontasuomi | englanti

Asumistuki

Asumistukea voit hakea Kelasta. Monia Kelan tukia voit hakea myös internetissä.

Kela
Kuninkaankatu 21
33210 Tampere

Lue lisää: Asumistuki

linkkiKela:
Toimistojen yhteystiedotsuomi | englanti

linkkiKela:
Asumisen tuetsuomi | englanti

Asunnon jätehuolto ja kierrätys

Lajittele kodissa syntyvät jätteet kuten biojäte, lasi, metalli, kartonki ja paperi, ja vie ne oman talon roska-astioihin tai keräyspisteisiin. Roska-astioihin ei saa laittaa vaarallisia tai myrkyllisiä jätteitä, kuten kemikaaleja. Vie vaaralliset jätteet lähimpään kierrätyspisteeseen. Oman talon jäteastiat ovat tarkoitettu vain kodin päivittäiselle jätteelle.

Huonekalut, kodinkoneromut ja muut isot jätteet tulee itse viedä jäteasemalle tai jätteenkäsittelykeskukseen. Jos et itse voi kuljettaa isoja jätteitä, voit tilata maksullisen Repsikka-noutopalvelun.

WC-pönttöön ja viemäriin ei saa heittää kiinteitä jätteitä tai roskia eikä ruoantähteitä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Naulakatu 2
33100 Tampere
Puh. 03 240 5110, asiakaspalvelu avoinna klo 8.30 - 15.45

Lue lisää: Jätehuolto ja kierrätys

linkkiPirkanmaan Jätehuolto Oy:
Jäteasiat ja -neuvontasuomi

linkkiPirkanmaan Jätehuolto Oy:
Kodin jätteiden lajitteluopassuomi | englanti | venäjä

linkkiEkokumppanit Oy:
Maahanmuuttajan ympäristöopassuomi

linkkiTampereen Vesi:
Vesi- ja viemäriasiatsuomi | englanti