Tietoa Siikajoesta

Perustietoa

Siikajoki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, lähellä Oulua. Naapurikuntia ovat Raahe, Siikalatva, Lumijoki ja Liminka. Ajomatka Ouluun kestää noin 45 minuuttia ja Raaheen 25 minuuttia. Siikajoki on tyypillistä Pohjanmaan lakeutta, jota halkoo Siikajoki. Siikajoen kunnan pinta-ala 1 653,94 km2, josta 8,93 km2 on vesistöjä. Joenrantaa on lähes 120 kilometriä sekä merenrantaa 60 kilometriä.

Kuntakeskuksena toimii Ruukki. Muita kyliä ovat Paavola, Revonlahti, Siikajoenkylä, Karinkanta, Tuomioja, Saarikoski ja Luohua. Siikajoella on noin 5306 asukasta. Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä on 1 %.

Yrityksiä Siikajoella oli vuoden 2014 lopussa 468 ja työpaikkoja 1635 kappaletta.

linkkiSiikajoen kunta:
Siikajoen kuntasuomi

Historia

Ensimmäiset asukkaat saapuivat Siikajoen suulle jo 1400-luvulla, mutta vakituisesti alue asutettiin 1500-luvun puolessa välissä, kun savolaiset uudisasukkaat asettuivat alueelle. Revonlahdelle tuli asukkaita myös rannikolta. Asutus laajeni nopeasti perustuen maatalouden ja erityisesti karjanhoidon varaan.

Siikajoki muodostui omaksi pitäjäksi vuonna 1868, Paavola kunnaksi vuonna1874 ja Revonlahti vuonna 1930. Vuonna 1973 syntyi Ruukin kunta Paavolan ja Revonlahden kuntien yhdistyessä. Kunnan nimi tuli Paavolan kunnassa sijainneen Ruukin kylän nimestä. Vuonna 2007 lakkautettiin sekä Ruukin että Siikajoen kunnat ja niiden tilalle perustettiin uusi Siikajoen kunta.

Liikenne

Kunnan halki kulkee Pohjanmaan päärata sekä valtatie 8 ja kantatie 86. Ruukissa on rautatieasema, jossa pysähtyy osa Oulu-Seinäjoki-reitin henkilöjunista. Ruukin asemalla on myös tavaraliikennettä. Linja-autolla pääsee Revonlahdelta Ouluun ja Raaheen sekä Paavolasta Ouluun ja Ylivieskaan samoin Siikajoenkylältä Ouluun ja Raaheen.

Lähin lentoasema on Oulun lentoasema.

Lue lisää: Liikenne.

linkkiMatkahuolto Oy:
Linja-autoliikenteen aikatauluhakusuomi | ruotsi | englanti

linkkiVR:
Juna-aikataulut ja liputsuomi | ruotsi | englanti | venäjä

linkkiFinnavia Oyj:
Lentoasematsuomi | ruotsi | englanti

Uskonto

Siikajoella toimii useita uskonnollisia yhteisöjä. Uskonnot Suomessa -palvelusta voit hakea kunnassa toimivat uskonnolliset yhteisöt.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnasta Siikajoella vastaa Raahen seurakunta. Revonlahdella, Paavolassa ja Siikajoenkylällä on 1700-luvulla valmistuneet puiset ristikirkot. Lisää tietoa saat Raahen seurakunnan sivuilta.

Lue lisää: Kulttuurit ja uskonnot Suomessa.

linkkiRaahen seurakunta:
Raahen seurakuntasuomi

linkkiUskonnot Suomessa :
Uskonnolliset yhteisötsuomi | englanti

Päätöksenteko ja vaikuttaminen

Siikajoella voi vaikuttaa niihin asioihin, jotka koskevat omaa elämää. Kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden kanssa on helppo asioida. Siikajoen asioista päättää valtuusto. Siinä on 27 jäsentä, jotka edustavat eri poliittisia puolueita. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi kunnallisvaaleissa. Siikajoen kunnan sivuilla voi lähettää palautetta sekä tehdä kysymyksiä kunnalle. Myös englanninkielisiin kysymyksiin vastataan. Voit tehdä myös kansalaisaloitteita.

Lue lisää: Päätöksenteko ja vaikuttaminen.

linkkiSiikajoen kunta:
Hallinto ja päätöksentekosuomi