Elämä Suomessa

Kaupungit

Perhe Rovaniemellä

Tällä sivulla on tietoa palveluista Rovaniemellä. Tarkempaa tietoa InfoFinlandin sivulta Perhe.

Avioliitto

Ennen avioliittoa täytyy pyytää kirjallisesti avioliiton esteiden tutkimista. Esteiden tutkinta tehdään maistraatissa. Tutkintapyynnön voi tehdä mihin tahansa maistraattiin. Lisätietoa löytyy maistraatin sivuilta.

Myös siviilivihkiminen tapahtuu maistraatissa.

Lue lisää:

linkkiRovaniemen kaupunki:
Avioliitto, avioliitto, -eroaminensuomi

Rekisteröity parisuhde

Parisuhde rekisteröidään maistraatissa.

Ennen parisuhteen rekisteröimistä täytyy pyytää kirjallisesti rekisteröinnin esteiden tutkimista. Esteiden tutkinta tehdään maistraatissa. Tutkintapyynnön voi tehdä mihin tahansa maistraattiin. Lisätietoa löytyy maistraatin sivuilta.

Rovaniemen maistraatti

029 553 9661

info.rovaniemi(at)maistraatti.fi

Hallituskatu 5 C, PL 8183, 96101 Rovaniemi

Lue lisää:

linkkiMaistraatti:
Rekisteröity parisuhdesuomi | ruotsi | englanti

Avioero

Nainen tai mies voi jättää avioerohakemuksen Lapin käräjäoikeuden Rovaniemen kansliaan. Avioeroa voi hakea myös yksin. Hakemuksen voi lähettää käräjäoikeuden kansliaan postissa tai sähköpostilla.

Rekisteröity parisuhde puretaan samalla tavalla kuin avioliitto.

Lue lisää:

linkkiRovaniemen kaupunki:
Avioliitto, avioliitto, -eroaminensuomi

Lapset avioerossa

Lastenvalvojan palvelut auttavat erotilanteessa neuvottelemaan lapsen edun mukaisia sopimuksia. Palveluun kuuluu apu lasten huoltoon-, asumiseen-, tapaamiseen ja elatukseen liittyvissä sopimusneuvotteluissa ja sopimusten vahvistamisessa. Palvelu tarjoaa myös ryhmämuotoisia tukipalveluja sekä mahdollisuuden tuettuun/valvottuun tapaamiseen ja unikouluun.

Lisätietoja:

linkkiRovaniemen kaupunki:
Lastenvalvojasuomi

Perhesuunnittelu

Perhesuunnittelu on kokonaisvaltaista naisen ja miehen seksuaaliterveyden edistämistä ja ylläpitämistä. Perhesuunnitteluneuvola antaa tukea perhesuunnittelua ja raskaudenehkäisyä koskevissa asioissa. Palvelu on suunnattu alle 35-vuotiaille. 35 vuotta täyttäneet voivat hakeutua oman alueensa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee ajanvarauksella.

Lue lisää:

linkkiRovaniemen kaupunki:
Neuvolapalvelutsuomi

Kun olet raskaana

Äitiysneuvolat

Äitiysneuvolaan tulee ottaa yhteyttä heti raskauden alussa. Äitiyshuollon tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheen paras mahdollinen terveys, raskausaikaisten häiriöiden ehkäiseminen, varhainen toteaminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen. Tavoitteena on tulevien vanhempien ja koko perheen terveyden hyvinvoinnin edistäminen sekä perheen tukeminen vanhemmuuteen kasvussa ja vuorovaikutuksessa.

Lue lisää:

linkkiRovaniemen kaupunki:
Neuvolapalvelutsuomi

linkkiRovaniemen kaupunki:
Neuvoloiden yhteystiedotsuomi

Tukea raskauden aikana

Jos sinulla on oikeus äitiysavustukseen, äitiysrahaan tai muihin tukiin, hae niitä Kelasta. Voit tehdä hakemuksen verkossa, lähettää sen postissa Kelaan tai käydä Kelan toimistossa.

Lue lisää:

linkkiInfoFinland:
Tukea raskaana olevalle äidillesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | persia | arabia

Lastenneuvola

Lastenneuvolatyö on terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaistoteamista sekä lapsen kokonaisvaltaista psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen seurantaa ja tukemista. Terveysneuvonnassa otetaan huomioon koko perhe, tukien erityisesti varhaista vuorovaikutusta.

Lastenneuvolatyöhön kuuluvat alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Lastenneuvolassa seurataan kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä säännöllisin terveystarkastuksin.
Rokotustoiminta on keskeinen osa lasten tartuntatautien ehkäisyä, lastenneuvola huolehtii lapsen perusrokotuksista.

Lue lisää:

linkkiRovaniemen kaupunki:
Lastenneuvolatsuomi

Lasten päivähoito

Rovaniemen kaupungin lasten päivähoito tarjoaa lapsiperheille päivähoitopalveluja lasten ja perheiden tarpeiden mukaisina toimintamuotoina ja -aikoina lasten päivähoidosta annetun lain mukaisesti.

Rovaniemellä on kaupungin omia päiväkoteja ja yksityisiä päiväkoteja. Kaupungista on mahdollista saada myös monikulttuurista päivähoitoa, perhepäivähoitoa ja erityispäivähoitoa.

Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Elokuussa alkavan toimintavuoden päivähoitopaikat haetaan maaliskuun loppuun mennessä. Päivähoitopaikasta pyritään ilmoittamaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.

Lue lisää:

linkkiRovaniemen kaupunki:
Päivähoito ja esiopetussuomi

linkkiRovaniemen kaupunki:
Päiväkoditsuomi

linkkiRovaniemen kaupunki:
Perhepäivähoitosuomi

linkkiRovaniemen kaupunki:
Hakeminen päivähoitoonsuomi

Yksityinen päivähoito ja kotihoidon tuki

Jos sinulla on oikeus kotihoidon tukeen, voit hakea sitä Kelasta. Voit tehdä hakemuksen verkossa tai lähettää sen postissa Kelaan. Voit myös käydä Kelan toimistossa. Osoite on Hallituskatu 20, 96100 Rovaniemi.

Lue lisää:

linkkiRovaniemen kaupunki:
Yksityisen ja kotihoidon tukisuomi