Perhe Rovaniemellä

Perhe Rovaniemellä

Tällä sivulla on tietoa palveluista Rovaniemellä. Lisää tietoa löydät InfoFinlandin sivulta Perhe

Lapsen syntymä


Lapsen rekisteröinti väestötietojärjestelmään

Kun lapsi syntyy Suomessa, tiedot lapsesta lähetetään sairaalasta suoraan Suomen väestötietojärjestelmään. Sinun tulee ilmoittaa lapsen nimet, äidinkieli, vanhempien nimet ja muut tarvittavat tiedot maistraattiin erillisellä lomakkeella, joka lähetetään sinulle kotiin.

Lapin maistraatti
Rovaniemen yksikkö
Lähteentie 2
PL 8183
96101 Rovaniemi
Puh. 029 553 9208
Sähköpostiosoite: info.rovaniemi(at)maistraatti.fi

Lue lisää: Kun lapsi syntyy Suomessa

Isyyden selvittäminen

Kun sinulle syntyy lapsi avioliiton ulkopuolella, lapsen isyys tulee vahvistaa. Isä
voi tunnustaa lapsen jo raskauden aikana äitiysneuvolassa, jossa äiti on asiakkaana. Lapsen syntymän jälkeen isyyden selvittäminen tapahtuu lastenvalvojan luona. Lastenvalvojan luona asioimista varten tulee varata aika etukäteen.

Perhepalvelukeskus
Lastenvalvoja
Korkalonkatu 4 (3. kerros)
96101 Rovaniemi
Puh. 016 322 6986.


linkkiRovaniemen kaupunki:
Lastenvalvojasuomi

Avioliitto

Jos suunnittelet meneväsi naimisiin, sinun tulee pyytää kirjallisesti avioliiton esteiden tutkimista. Esteiden tutkinta tehdään maistraatissa, ja voit jättää tutkintapyynnön mihin tahansa maistraattiin Suomessa. Myös siviilivihkiminen tapahtuu maistraatissa.

Lapin maistraatti
Rovaniemen yksikkö
Lähteentie 2
96101 Rovaniemi
Puh. 029 553 9208.
Sähköpostiosoite: info.rovaniemi(at)maistraatti.fi

Maistraatti
Avioliiton esteiden tutkinta

Lue lisää *Avioliitto.

Lapsen päivähoito

Alle kouluikäinen lapsi voi saada päivähoitopaikan. Päivähoitoa tarjoavat Rovaniemen kaupungin päiväkodit, yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat.
Lapsi voi olla hoidossa koko päivän tai osan päivää. Päivähoito on maksullista. Maksu määräytyy perheesi tulojen perusteella.

Hae päivähoitopaikkaa 4 kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Jos päivähoidon tarve johtuu nopeasta vanhempien työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, tulee päivähoitopaikkaa hakea mahdollisimman pian. Hae paikkaa viimeistään 2 viikkoa ennen tarpeen alkamista. Hakemus on voimassa vuoden.

Jos perheesi tulot ovat pienet, voitte saada päivähoitomaksusta vapautuksen. Päivähoitomaksun suuruus tarkistetaan vuosittain, jota varten vanhempien tulee ilmoittaa tulotiedot.


Rovaniemen kaupunki
linkkiRovaniemen kaupunki:
Päivähoito Rovaniemelläsuomi


Rovaniemen kaupunki
linkkiRovaniemi:
Sähköinen varhaiskasvatushakemussuomi

Lue lisää * Lapsen hoito


Avoin päiväkoti

Jos hoidat lasta kotona, lapsellasi on oikeus osallistua Rovaniemen kaupungin avoimen päiväkodin toimintaan. Avoimia päiväkoteja on kaksi. Toiminta on perheelle ilmaista, siihen voi osallistua ilman etukäteen ilmoittautumista. Vanhemman pitää osallistua toimintaan.

Perhepalvelukeskuksen avoin päiväkoti
Korkalonkatu 4

Kairatien avoin päiväkoti
Kairatie 75D

Rovaniemen kaupunki
Avoin päiväkotitoiminta


Varhaiskasvatuskerhot


Jos hoidat kotona yli 3-vuotiasta lasta, on lapsella oikeus osallistua myös Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuskerhoon. Kerhoja järjestetään eri puolilla Rovaniemen kaupunkia ja ne on tarkoitettu yli 3-vuotiaille lapsille. Kerhoja pidetään muutamia kertoja viikossa ja ne ovat perheelle ilmaisia. Varhaiskasvatuskerhoon tulee ilmoittautua etukäteen.

Rovaniemen kaupunki
Varhaiskasvatuskerhot

Rovaniemen kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelun sähköinen asiointi

Lapsen hoitaminen kotona

Lasten kotihoidon tuki

Voit hoitaa omaa lastasi myös kotona. Jos hoidat lasta kotona, sinulla on hyvä selvittää Kelasta, voitko saada lasten kotihoidon tukea. Tukea voi saada alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon kotona.

Kela
Lasten kotihoidon tuki

Avioero

Avioerohakemus tulee toimittaa Rovaniemen alueella toimivan käräjäoikeuden kansliaan. Jos tarvitset oikeusapua, voit ottaa yhteyttä julkiseen oikeusaputoimistoon.

Lapin käräjäoikeus
Rovaniemen kanslia
Oikeustalo
Valtakatu 17
96200 Rovaniemi
Puh: 029 565 0106
Sähköpostiosoite: lappi.ko(at)oikeus.fi

Oikeuslaitos
Lapin käräjäoikeus

Lue lisää *Avioero

Lapset avioerossa

Jos sinulla on lapsia ja päädyt avioeroon, ota yhteyttä Rovaniemen kaupungin lastenvalvojaan. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen lapsen asumisesta,
huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta. Aika lastenvalvojalle tulee varata etukäteen.

Perhepalvelukeskus
Lastenvalvoja
Korkalonkatu 4 (3. kerros)
96101 Rovaniemi
Puh. 016 322 6986

Rovaniemen kaupunki
Lastenvalvojan palvelut

Lue lisää * Lapset avioerossa

Perheiden sosiaalipalvelut

Perheneuvola

Jos sinulla on huolia liittyen lapsen kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen tai parisuhteeseen, ja haluat keskustella asioista jonkun ulkopuolisen henkilön kanssa, voit ottaa yhteyttä Rovaniemen kaupungin perheneuvolaan. Perheneuvolassa palvellaan lapsiperheitä, joissa on alle 15-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Perheneuvola
Korkalonkatu 4 (4. kerros)
96101 Rovaniemi
Puh. 040 187 9742

Sähköpostiosoite: pene.toimisto(at)rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki
Perheneuvola

Perheasiain neuvottelukeskus

Voit saada perhettä ja parisuhdetta koskevissa ongelmissa tukea ja apua myös Rovaniemen seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Apu on maksutonta.

Rovaniemen seurakunta
Perheasian neuvottelukeskus
Maakuntakatu 7
96100 Rovaniemi
Puh. 040 0575 65

Rovaniemen seurakunta
Perheasian neuvottelukeskus

Perhesosiaalityö

Sinulla on mahdollisuus saada perheellesi apua ja tukea, jos perheessäsi on alle 18-vuotias lapsi ja perheelläsi on vaikeuksia selvitä arjessa olevista haasteista. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi lapsen kasvatukseen ja päivärytmiin liittyvät
asiat, vanhempien uupumus, perheen sisäiset ristiriidat ja elämäntilanteen kuormittavuus.

Perhesosiaalityö tarjoaa perheille kotipalvelua, perhetyötä ja lapsiperheiden sosiaalityön palveluita kuten sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, tukihenkilön, tukiperheen ja vertaisryhmätoimintaa. Perhesosiaalityön työntekijät selvittävät myös lastensuojelun tarpeen, jos lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus.

Perhesosiaalityö
Sosiaalipalvelukeskus
Rovakatu 1
96101 Rovaniemi
Puh. 0400 695 005. Soita perhetyön ja kotipalvelun palvelupyynnöt.
Puh. 040 723 5709. Soita perhesosiaalityön ja lastensuojelutarpeen arviointi.

Rovaniemen kaupunki
Perhesosiaalityö