Koulutus Rovaniemellä

Tällä sivulla on tietoa koulutuksesta Rovaniemellä. Löydät yleistä tietoa suomalaisesta koulutuksesta InfoFinland.fi sivuilta Koulutus


Esiopetus


Jos perheessäsi on 6-vuotias lapsi, hänellä on oikeus esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa. Esiopetuksessa lapsi saa taitoja, jotka valmistavat häntä peruskoulua varten. Esiopetusta on yleensä aamupäivällä, ja iltapäivällä lapsi voi olla päivähoidossa.

Elokuussa alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan tammikuussa. Asiasta tiedotetaan tuleville esikouluikäisille tarkemmin kirjeitse ja varhaiskasvatuksen sivuilla. Kaikkien esiopetuspaikkaa hakevien tulee jättää esiopetushakemus. Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakkeita voi käyttää, mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

linkkiRovaniemen kaupunki Varhaiskasvatus:
Esiopetussuomi


Perusopetus

Jos perheessäsi on kouluikäisiä lapsia ja olette vasta muuttaneet Suomeen, lapsella voi olla oikeus maahanmuuttajalasten peruskoulun valmistavaan opetuksen. Opetus kestää yleensä yhden vuoden, jonka jälkeen lapset siirtyvät suomenkieliseen luokkaan. Valmistavaa opetusta ei ole kaikissa Rovaniemen peruskouluissa vaan opetus on keskitetty tiettyihin kouluihin.

linkkiRovaniemen kaupunki:
Perusopetussuomi

Maahanmuuttajaopetus perusopetuksessa


Suomen kielen opettamisen tavoitteena on toimiva kaksikielisyys. Valmistavan vuoden jälkeen maahanmuuttajaoppilaille järjestetään Rovaniemellä kota-opetusta, joka on tehostettua kielen oppimisen tukea perusopetukseen siirtyville maahanmuuttajaoppilaille. Kota-opetus on suomi toisena kielenä-opetusta, jossa hyödynnetään eri oppiaineiden sisältöjä ja tuetaan siirtymistä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä suomen kieli ja kirjallisuus-oppimäärään. Kota-opetus on samanaikaisopetusta oppilaan kotiluokassa sekä pienryhmätyöskentelyä.

linkkiRovaniemen kaupunki:
Maahanmuuttajaopetussuomi


Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Rovaniemen aikuislukio järjestää perusopetusta maahanmuuttajille. Aikuislukio on nuorten ja aikuisten koulu. Se sopii sinulle, joka haluat suorittaa peruskouluopintoja Suomessa.

linkkiRovaniemen kaupunki:
Aikuislukio suomi

Lukio

Rovaniemen kaupungissa toimii useita lukioita, joissa voit opiskella peruskoulututkinnon jälkeen. Sinulla voi olla peruskoulututkinto omasta kotimaastasi tai Suomesta.

linkkiRovaniemen kaupunki:
Lukio-opetussuomi

Ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus


Sinulla on useita mahdollisuuksia hankkia koulutus ja ammatti, sillä Rovaniemen kaupungista löytyy useita eriasteista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia.

linkkiLapin koulutuskeskus Redu:
Lapin ammattiopistosuomi | englanti

VALMA - Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus


Valma koulutus antaa sinulle valmiuksia suorittaa ammatillinen perustutkinto. Valma on myös erinomainen vaihtoehto niille, jotka tuntevat valinneensa väärän alan ja pohtivat opintojen keskeyttämistä. Valman kautta lähes jokainen löytää oman ja kiinnostavan alan, jolle hakeutua. Samalla opiskeluun tulee uutta puhtia.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

linkkiLapin ammattiopisto:
Valma-ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutussuomi

Korkeakoulutus


Korkeakoulutus tarkoittaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Korkeakouluihin voi hakea, kun on suorittanut ylioppilas- tai ammattitutkinnon.

linkkiLapin ammattikorkeakoulu:
Lapin ammattikorkeakoulusuomi | englanti

linkkiLapin yliopisto:
Lapin yliopistosuomi | englanti

Kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille

Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumiskoulutukseen, joka antaa paremmat mahdollisuudet osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan ja opiskella suomen kieltä. Kotoutumiskoulutukseen osallistuminen edellyttää, että olet TE-toimiston asiakkaana ja sinulle on tehty alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Koulutuksen ajalta sinä voit saada Kelasta työttömyysturvaa koulutuksen ajalta. Kotoutumiskoulutukseen voidaan järjestää TE-toimiston työvoimakoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena, jonka järjestää joku muu kun TE-toimisto.

linkkiTE-palvelut:
Kotoutumiskoulutus maahanmuuttajillesuomi | ruotsi | englanti


Apua koulutukseen liittyvissä asioissa

linkkiLapin TE-palvelut:
Työvoimatoimiston koulutus ja ammattitietopalvelu suomi | ruotsi

Muita koulutusvaihtoehtoja

Kansalaisopisto

Voit opiskella suomen kieltä myös kansalaisopistossa. Kansalaisopistossa voit harrastaa lisäksi muita kieliä, taideaineita, liikuntaa ym. Rovaniemellä on kaksi kansalaisopistoa.

linkkiRovala :
Rovaniemen kaupungin kansalaisopistosuomi

linkkiRovalan Setlementti ry:
Rovaniemen kansalaisopistosuomi


MoniNet


Sinun on mahdollista osallistua suomen kielen ryhmiin myös monikulttuurisuuskeskus MoniNetissä. Ryhmissä voit harjoitella suomen kielen puhumista ja kirjoittamista.

linkkiRovalan Setlementti ry:
MoniNetin yhteystiedotsuomi | englanti | venäjä