Rahoittajat

InfoFinlandia rahoittavat yhteistyökunnat ja valtio. Vuosina 2017–2020 valtion rahoittajia ovat työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Kela ja verohallinto.

InfoFinlandia kehitetään yhteistyössä rahoittajien kanssa. InfoFinlandin kautta Suomeen muuttoa suunnitteleva löytää helposti monikielistä tietoa elämisestä, asumisesta, työskentelystä ja opiskelusta Suomessa.

Valtio

Työ- ja elinkeino­ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamiseen liittyvien asioiden valmistelusta Suomessa. Kotouttamisen osaamiskeskus tukee maahanmuuttajien kotouttamista edistävää työtä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Maahanmuuttajien kotouttaminensuomi | ruotsi | englanti

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Verkkosivutsuomi | ruotsi | englanti

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö vastaa yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua koskevien asioiden valmistelusta.

linkkiYmpäristöministeriö:
Verkkosivutsuomi | ruotsi | englanti

Kela

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt.

linkkiKela:
Maasta- ja maahanmuuttosuomi | ruotsi | englanti

Verohallinto

Verohallinto kerää suurimman osan Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Veronmaksaja-asiakkaita ovat kaikki henkilöt sekä yritykset ja yhteisöt. Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde. Niillä ylläpidetään ja kehitetään yhteiskunnan palveluja.

linkkiVerohallinto:
Verkkosivutsuomi | ruotsi | englanti

Kunnat

Helsingin kaupunki

Julkaisee ja hallinnoi InfoFinlandia.

Kunnat, jotka ovat mukana yhteistyösopimuksessa

Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki

Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, Joensuun kaupunki, Kokkolan kaupunki, Ylivieskan seutu, Raahe-Kalajoki seutu, Raahen kaupunki, Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki ja Merijärvi, Oulun kaupunki, Rovaniemen kaupunki.

InfoFinlandin yhteistyösopimus

InfoFinlandin rahoittajat ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jolla on sovittu InfoFinland -verkkopalvelun (aiemmin Infopankki) toteuttamisen ja rahoittamisen periaatteista vuosiksi 2017–2020.

Yhteistyö mahdollistaa valtakunnallisen maahanmuuttajille ja Suomeen muuttoa suunnitteleville sekä maahanmuuttoalan viranomaisille suunnatun verkkoviestinnän tavalla, joka tukee myös kuntien viestintätarpeita. Olennainen kotoutumiseen ja Suomessa asumiseen liittyvä tieto on helposti ja luotettavasti löydettävissä yhdestä paikasta, www.infofinland.fi.

Sopimuskumppanit ylläpitävät ja kehittävät palvelua yhdessä. Lisäksi ne haluavat vahvistaa InfoFinlandin valtakunnallista asemaa, jotta uusien kuntien ja muiden yhteisöjen liittyminen palveluun on mahdollista jatkossakin. Kunnan rahoitusosuus määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan.

Sopimuksen toteutumista seuraa ohjausryhmä.

Uudet toimijat ovat tervetulleita kehittämään monikielistä tiedotusta maahanmuuttajille ja liittymään InfoFinland-yhteistyösopimukseen.

Lisätietoja sopimukseen liittymisestä antaa InfoFinlandin päätoimittaja Eija Kyllönen-Saarnio, eija.kyllonen-saarnio(at)hel.fi, puh. 050 363 3285.