Koulutus Pyhäjoella

Varhaiskasvatus

Pyhäjoella on kaksi päiväkotia, Kivitasku ja Kurrela, sekä neljä perhepäiväkotia, Ylikiiskilä, Iikkala, Vekkula ja Pikkuvekkula. Lisäksi Parhalahdella on perhepäivähoito.

Varhaiskasvatus on Pyhäjoella suomenkielistä, mutta yksiköistä löytyy myös englannin ja venäjänkielentaitoista henkilökuntaa.

Hae lapselle hoitopaikkaa vähintään 4 kuukautta ennen hoidon alkua. Hakemuslomakkeen voi tulostaa Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatuksen sivulta tai noutaa kunnantalolta.

Hakemus palautetaan kunnan varhaiskasvatusjohtajalle.

Varhaiskasvatusjohtaja
Puhelin: 040 359 6182

linkkiPyhäjoen kunta:
Varhaiskasvatussuomi | ruotsi | englanti | venäjä

Lue lisää: Varhaiskasvatus

Esiopetus

Esiopetus on 6-vuotiaille lapsille tarkoitettua opetusta. Esiopetuksessa lapsi saa taitoja, jotka valmistavat häntä peruskoulua varten.

Pyhäjoella esiopetusta järjestetään kolmella koululla, joiden osoitteet ovat:

Saaren koulu
Koulutie 7, 86100 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6118, 040 359 6119

Yppärin koulu
Vanhamaantie 38, 86170 Yppäri
Puhelin: 040 359 6152

Parhalahden koulu
Parhalahdentie 68, 86110 Parhalahti
Puhelin: 040 359 6130

Kunta lähettää kutsun esiopetukseen keväällä. Esiopetus alkaa elokuussa.

Saaren koulu vastaa äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvien lasten opetuksesta.

Lasten hoitoon ja esiopetukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä myös varhaiskasvatusjohtajaan.

Varhaiskasvatusjohtaja
Puhelin: 040 359 6182

linkkiPyhäjoen kunta:
Saaren koulusuomi

Lue lisää: Esiopetus.

Perusopetus

Lapset, jotka aloittavat peruskoulun, kutsutaan edellisenä keväänä tutustumaan kouluun. Opetus alkaa elokuussa.

Pyhäjoen kunnan sivuilta löydät koulujen yhteystiedot. Jos sinulla on kysyttävää perusopetuksesta, voit ottaa yhteyttä koulutoimistoon.

Saaren koulu vastaa äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvien lasten opetuksesta Pyhäjoella.

Yksittäisille lapsille tarjotaan tukea koulunkäynnin alkuvaiheessa ja yli kolmen peruskouluikäisen lapsen ryhmille järjestetään valmistavan opetuksen luokka. Siellä vahvistetaan lapsen suomen kielen taitoa ennen oman ikäryhmän mukaiseen opetukseen siirtymistä.

Lisäksi Saaren koululla tarjotaan suomi toisena kielenä -opetusta.

Jos olet muuttamassa paikkakunnalle kouluikäisen lapsen kanssa, ota yhteyttä Saaren koululle tai sivistysjohtajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulutoimiston yhteystiedot:

Pyhäjoen kunnantalo
Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6100
Sähköposti: kunta(at)pyhajoki.fi

Sivistystoimenjohtaja
Puhelin: 040 359 6101

linkkiPyhäjoen kunta:
Perusopetussuomi | ruotsi | englanti | venäjä

linkkiPyhäjoen kunta:
Saaren koulusuomi

Lue lisää: Perusopetus.

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Pyhäjoella oman äidinkielen opetusta järjestetään oppilaille mahdollisuuksien mukaan.

Tietoa oman äidinkielen opetuksesta saat koulutoimistosta.

Koulutoimiston yhteystiedot:

Pyhäjoen kunnantalo
Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6000 (vaihde)
Sähköposti: kunta(at)pyhajoki.fi

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta lähialueella tarjoavat Koulutuskeskus Brahen toimipisteet Raahessa ja Siikajoella, Koulutuskeskus JEDUn toimipiste Kalajoella sekä Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Näiden oppilaitosten kautta voi hankkia lähes kahden sadan eri ammatin ammattitutkinnot.

Sekä Koulutuskeskus Brahe Raahessa että Koulutuskeskus JEDU:n Kalajoella tarjoaa myös ammatilliseen tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA).

Lisätietoja löydät Raahen kaupungin opetustoimesta ja oppilaitosten omilta sivuilta.

Raahen kaupungin Opetuspalvelut / Hallinto
Rantakatu 5 D, 1 krs.
PL 62
92100 Raahe
opetustoimi(at)raahe.fi

linkkiKoulutuskeskus Brahe:
Koulutuskeskus Brahesuomi | englanti

linkkiRaahen Porvari- ja Kauppakoulu:
Raahen Porvari- ja Kauppakoulusuomi

linkkiOpetushallitus:
TUVA-koulutussuomi

Lue lisää: Ammatillinen koulutus.

Lukio

Pyhäjoen lukio painottaa opetussuunnitelmassaan itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, oppiainesisällöissä korostetaan yrittäjyyttä ja mediataitoja.

Lukiolaiset järjestävät vuosittain Pyhäjoen Messut ja toimittavat paikkakunnalla kerran viikossa ilmestyvää Pyhäjoen Kuulumiset -paikallislehteä.

Pyhäjoen lukio
Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6160 (kanslia)

linkkiPyhäjoen kunta:
Pyhäjoen lukiosuomi | englanti

Lue lisää: Lukio.

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Etsivä nuorisotyö Satelliitti etsii ja auttaa 15-29 -vuotiaita nuoria, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa.

Etsivä nuorisotyö Satelliitti
Puhelin: 040 1356919

linkkiEtsivä nuorisotyö Satelliitti:
Satelliitti.infosuomi

Korkeakoulutus

Lähin yliopisto on Oulun yliopisto. Oulun ammattikorkeakoululla on koulutusyksikkö myös Oulaisissa.

Opiskelu suomeksi on ilmaista. Englanninkielisissä tutkintokoulutuksissa on lukuvuosimaksut. Niihin voi anoa stipendiä. Monia korkeakouluopintoja voi tehdä ainakin osittain verkossa.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston lähin toimipaikka on Raahessa. Siellä voi suorittaa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Ne ovat maksullisia, mutta oikeita korkeakouluopintoja. Opiskella voi kuka tahansa.

Avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet voidaan lukea osaksi tutkintoa, jos myöhemmin hakeudut tutkinto-opiskelijaksi.

Jos mietit ulkomailla hankitun korkeakoulututkinnon tunnustamista tai uuden tutkinnon suorittamista Suomessa, ota yhteyttä SIMHE-palveluihin. Lähin SIMHE-toimipiste on Oulun ammattikorkeakoulussa.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Raahen toimipaikka
Käyntiosoite: Merikatu 2, 92100 Raahe

linkkiOulun ammattikorkeakoulu:
Oulun ammattikorkeakoulusuomi | englanti

linkkiOulun yliopisto:
Oulun yliopistosuomi | englanti

linkkiPohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistosuomi | englanti

linkkiOpetushallitus:
Korkeakoulujen SIMHE-palvelutsuomi | ruotsi | englanti

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut ja Yliopistot.

Muita opiskelumahdollisuuksia

Pyhäjoella voi opiskella Raahe-opiston järjestämillä kursseilla mm. kieliä, musiikkia tai käsitöitä sekä harrastaa ohjattua liikuntaa.

Kurssit ovat maksullisia ja niitä järjestetään sekä päivällä että illalla. Kursseilla voivat opiskella kaikki. Lisätietoa löydät Raahe-Opiston verkkosivuilta.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto tarjoaa eri instrumenttien opetusta Pyhäjoella. Opetus tapahtuu eri tiloissa Pyhäjoen kirkonkylällä. Joidenkin instrumenttien opiskelu vaatii matkustamista Kalajoelle tai Ylivieskaan.

Musiikkiopistoon pyritään pääsykokeiden kautta. Pääsykokeet järjestetään keväisin ja niistä ilmoitetaan paikallislehdessä maaliskuussa.

Pyhäjoella toimii myös musiikkileikkikouluryhmiä. Ryhmiin ilmoittaudutaan musiikkiopiston kautta. Lisätietoja saat musiikkiopiston sivuilta.

Valokuituverkko mahdollistaa intensiivistäkin etäopiskelua.

Raahe-opisto
Merikatu 1, 92100 Raahe
Puhelin: 040 135 6779, 040 135 6780
Sähköposti: raaheopisto(at)raahe.fi

Ylivieskan seudun musiikkiopisto
Koulukatu 2, 84100 Ylivieska
Puhelin: 044 4294 323
Sähköposti: musiikkiopisto(at)ylivieska.fi

linkkiRaahen kaupunki:
Raahe-opistosuomi | englanti | venäjä

linkkiYlivieskan kaupunki:
Ylivieskan seudun musiikkiopistosuomi

linkkiPyhäKuitu:
PyhäKuitusuomi | englanti | venäjä

Lue lisää: Opiskelu harrastuksena.