Koulutus Pyhäjoella

Päivähoito

Pyhäjoella on kunnan oma päiväkoti, neljä ryhmäperhepäiväkotia ja kunnallisia perhepäiväkoteja. Lisäksi Pyhäjoella on yksityisiä perhepäivähoitajia. Päivähoito on suomenkielistä.

Hae lapselle hoitopaikkaa vähintään 4 kuukautta ennen hoidon alkua. Hakemuslomake on mahdollista tulostaa Pyhäjoen kunnan sivuilta. Voit myös hakea hakemuskaavakkeen Päiväkoti Kivitaskusta.

Päiväkoti Kivitasku
Ruukintie 29, 86100 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6183

Palauta hakemus Kivitaskuun. Lisää tietoa saat Pyhäjoen kunnan sivuilta.

Lue lisää: Päivähoito.

linkkiPyhäjoen kunta:
Päivähoitosuomi

Esiopetus

Esiopetus on 6-vuotiaille lapsille tarkoitettua opetusta, jota järjestetään päiväkodeissa tai kouluissa. Esiopetuksessa lapsi saa taitoja, jotka valmistavat häntä peruskoulua varten. Esiopetukseen osallistuminen on lapsille vapaaehtoista. Esiopetusta järjestetään kahdella koululla, joiden osoitteet ovat:

Saaren koulu
Koulutie 7, 86100 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6118, 040 359 6119

Yppärin koulu
Vanhamaantie 38, 86170 Yppäri
Puhelin: 040 359 6152

Kunta lähettää kutsun esiopetukseen keväällä, esiopetus alkaa elokuussa.

Lasten hoitoon ja esiopetukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä myös päivähoidon johtajaan.

Päivähoidon johtaja
Puhelin: 040 359 6182

Lue lisää: Esiopetus.

linkkiPyhäjoen kunta:
Saaren koulusuomi

linkkiPyhäjoen kunta:
Yppärin koulusuomi

Perusopetus

Lapset, jotka aloittavat peruskoulun, kutsutaan edellisenä keväänä tutustumaan kouluun. Opetus alkaa elokuussa. Pyhäjoen kunnan sivuilta löydät koulujen yhteystiedot. Jos sinulla on kysyttävää perusopetuksesta, voit myös ottaa yhteyttä koulutoimistoon.

Koulutoimiston yhteystiedot:

Pyhäjoen kunnantalo
Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6000 (vaihde)

Lue lisää: Perusopetus.

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Tietoa oman äidinkielen opetuksesta saa kaupungin koulutoimistosta.

Koulutoimiston yhteystiedot:

Pyhäjoen kunnantalo
Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6000 (vaihde)

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat Raahen koulutuskuntayhtymän oppilaitokset sekä Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Raahen koulutuskuntayhtymään kuuluvat Raahen ammattiopisto, Lybeckerin opisto sekä Ruukin maaseutuopisto, joka sijaitsee Siikajoella.

Raahen ammattiopistossa voi opiskella sähkö-, metalli- auto-, talotekniikka-, rakennus-, ravintola-, laboratorio-, ja kauneudenhoito aloilla. Lisäksi Raahen ammattiopistossa on tarjolla valma- koulutus, esim. koulutusalaansa vielä hakeville sekä maahanmuuttajille.

Lybeckerin opisto on alallaan maamme vanhin suomenkielinen oppilaitos. Lybeckerin opetusalat ovat: kuva- ja mediataide, graafinen suunnittelu, mediatuotanto, animaatio- ja pelituotanto, sisustus- ja kalustesuunnittelu sekä sisärakentaminen.

Kaikissa Raahen koulutuskuntayhtymän opistoissa on mahdollisuus suorittaa tutkintoja sekä nuorten, että aikuisten koulutuksena, oppilaitos tai oppisopimusmuotoisesti. Lisäksi aikuisille tarjolla on ammatti ja erikoisammattitutkintoja esimerkiksi puhdistuspalvelu-, rakennus-, kiinteistöhuolto-, metalli-, luonnonvara-, kuljetus-, tietotekniikka-, liiketalous- sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloille. Raahen koulutuskuntayhtymän alla toimii myös Raahen osaamiskeskus Oy, joka järjestää mm. työvoimakoulutusta sekä muuta työelämälähtöistä täydennyskoulutusta.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa opiskellaan kaupallisen alan perustutkintoja. Oppilaitos, tarjoaa monipuolista ja käytännönläheistä koulutusta liiketalouden perustutkintoon (merkonomi), tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi) sekä lukuisiin ammatillisiin näyttötutkintoihin nuorille ja aikuisille.

Lisätietoja löytyy Raahen kaupungin opetustoimen sivuilta.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus.

linkkiRaahen ammattiopisto:
Raahen ammattiopistosuomi

linkkiRuukin maaseutuopisto:
Ruukin maaseutuopistosuomi

linkkiLybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto:
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistosuomi | englanti

linkkiRaahen Porvari- ja Kauppakoulu:
Raahen Porvari- ja Kauppakoulusuomi

Lukio

Pyhäjoen lukio painottaa opetussuunnitelmassaan itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, oppiainesisällöissä korostetaan yrittäjyyttä ja mediataitoja. Lukiolaiset järjestävät vuosittain Pyhäjoen Messut ja toimittavat paikkakunnalla kerran viikossa ilmestyvää Kuulumiset -paikallislehteä.

Pyhäjoen lukio
Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki
Puhelin: 040 359 6160 (kanslia)

Lue lisää: Lukio.

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Etsivä nuorisotyö Satelliitti etsii ja auttaa 15-29 -vuotiaita nuoria, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa.

Etsivä nuorisotyö Satelliitti
Puhelin, Pyhäjoki: 040 1356919

linkkiEtsivä nuorisotyö Satelliitti:
Satelliitti.infosuomi

Korkeakoulutus

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa koulutuspalveluja eri asiakasryhmille. Pääosa opetuksesta on avointa yliopisto-opetusta, joka on avointa kaikille. Näitä opintoja suorittaneet voivat hakea tutkintoon johtaviin opintoihin normaalissa yhteishaussa tai tiedekuntien erillisvalinnan kautta suoritettuaan vaadittavan määrän avoimia yliopisto-opintoja.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka tarjoaa myös ammatillista täydennyskoulutusta, josta osa on tilauskoulutusta. lisäksi järjestetään esimerkiksi ikääntyvien yliopistotoimintaa ja maksullisia yleisötapahtumia.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Raahen toimipaikka, käyntiosoite:
Merikatu 2, 92100 Raahe
Avoinna: ti-to klo 9-15, muulloin sopimuksen mukaan
Puhelin: 044 021 0122 tai 040 548 0558
sähköposti: kesayo(at)raahe.fi

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa ja Oulaisissa, jotka sijaitsevat noin 70 kilometrin päässä Raahesta. Oamk kouluttaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin tehtäviin ammattilaisia, joiden osaaminen vastaa alueen työelämän tarpeita ja sen kehittämistä. Erityisesti Oamkin tekniikan alan koulutuksella on pitkät perinteet Raahessa ja Oamk on laajasti tunnettu kouluttaja alueella. Oamk tarjoaa tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi mm. avoimen ammattikorkeakoulun opetusta, täydennyskoulutusta sekä opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Lisätietoja löytyy Oulun ammattikorkeakoulun internet-sivuilta.

Lähin yliopisto on Oulussa. Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta. Lisätietoa löytyy Oulun yliopiston internet-sivuilta.

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut, Yliopistot.

linkkiPohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistosuomi | englanti

linkkiOulun ammattikorkeakoulu:
Oulun ammattikorkeakoulusuomi | englanti

linkkiOulun yliopisto:
Oulun yliopistosuomi | englanti

Muita opiskelumahdollisuuksia

Pyhäjoella voi opiskella Raahe-opiston järjestämillä kursseilla mm. kieliä, käsitöitä ja harrastaa ohjattua liikuntaa. Kurssit ovat maksullisia ja niitä järjestetään sekä päivällä että illalla. Raahe-opistossa voivat opiskella kaikki. Lisätietoa löydät Raahen verkkosivuilta.

Raahe-opisto
Merikatu 1, 92100 Raahe
Puhelin: 040 135 6779, 040 135 6780
Sähköposti: raaheopisto(at)raahe.fi

Ylivieskan seudun musiikkiopisto tarjoaa musiikinopetusta Pyhäjoella. Pyhäjoen toimipisteessä voi opiskella huilun, kitaran, pianon, sellon, sähkökitaran ja viulun soittamista. Opetus tapahtuu Saaren koululla, kunnantalolla, monitoimitoimitalolla ja seurakuntatalolla. Muiden instrumenttien opiskelu vaatii yleensä matkustamista joko Kalajoelle tai Ylivieskaan.

Musiikkiopistoon pyritään pääsykokeiden kautta. Pääsykokeet järjestetään keväisin ja niistä ilmoitetaan paikallislehdessä maaliskuussa. Pyhäjoella toimii myös musiikkileikkikouluryhmiä. Ryhmiin ilmoittaudutaan musiikkiopiston kautta. Lisätietoja saat musiikkiopiston sivuilta.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto
Koulukatu 2, 84100 Ylivieska
Puhelin: 044 4294 323.

Lue lisää: Opiskelu harrastuksena.

linkkiRaahen kaupunki:
Raaheopistosuomi

linkkiYlivieskan kaupunki:
Ylivieskan seudun musiikkiopistosuomi