Perhe Oulussa

Tällä sivulla on tietoa palveluista Oulussa. Muuta tärkeää tietoa aiheesta löydät sivulta Perhe

Kun odotat lasta

Ota yhteyttä neuvolaan kun huomaat olevasi raskaana. Omaan neuvolan työntekijään saat yhteyttä myös Omahoitopalvelun kautta. Molempien vanhempien on hyvä olla mukana alkuraskauden aikaisissa neuvolakäynnissä.

Neuvolan ajanvaraus
Puhelin: 08 558 44356

Lue lisää: Raskaus ja synnytys

linkkiOulun kaupunki:
Palveluja perheillesuomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Äitiysneuvolasuomi | englanti

Taloudellista tukea perheelle

Jos sinulla on oikeus äitiysavustukseen, äitiys- tai isyysrahaan tai muihin tukiin, voit hakea niitä Kelasta. Voit tehdä hakemuksen verkossa tai postittaa sen Kelaan. Voit myös käydä Kelan toimistossa.

KELA
Sepänkatu 18
PL 221
90101 Oulu

Lue lisää: Taloudellista tukea perheille

linkkiKela:
Kelasuomi | ruotsi | englanti | venäjä | arabia

Lapsen hoito

Oulussa on kaupungin omia päiväkoteja ja yksityisiä päiväkoteja. Joissakin päiväkodeissa järjestetään ryhmäperhepäivähoitoa. Lisäksi Oulussa on yksityisiä perhepäivähoitajia.

Hae lapselle hoitopaikkaa vähintään 4 kuukautta ennen hoidon alkua.

Voit hakea hoitopaikkaa sähköisesti, tai hakea hakemuskaavakkeen päiväkodista tai Oulu10:stä. Palauta hakemus päiväkotiin tai opetustoimistolle.

Lue lisää: Lapsen hoito

linkkiOulun Kaupunki:
Päivähoito ja esiopetussuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Päiväkoditsuomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Perhepäivähoito suomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Perhepäivähoito suomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Hakeminen päivähoitoonsuomi | englanti

Lapsen hoitaminen kotona

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä. Lisäksi perhe voi saada kuntalisää. Oulussa kuntalisää kutsutaan Oulu-lisäksi. Oulu -lisää ei makseta 1.3.2021 alkaen. Lue lisää lapsen kotihoidon tuesta.

Tukea voi saada silloin, kun perheessä on vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi ja lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Myös perheen yli 3-vuotiaista lapsista voidaan maksaa kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea.

Jos sinulla on oikeus kotihoidon tukeen, voit hakea sitä Kelasta. Voit tehdä hakemuksen verkossa tai lähettää sen postissa Kelaan. Voit myös käydä Kelan toimistossa.

Kela
Sepänkatu 18
90101 Oulu

Oulun kaupunki järjestää maksuttomia perhekerhoja kotihoidossa oleville 0–5-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Perhekerhoissa tarjotaan lapsille leikkiseuraa ja monipuolista toimintaa arjen keskellä sekä vanhemmille mahdollisuus vertaistukeen toisten vanhempien kanssa.

linkkiOulun kaupunki:
Avoin varhaiskasvatussuomi | englanti

linkkiKela:
Kelasuomi | ruotsi | englanti | venäjä | arabia

Avioliitto

Ennen avioliittoa teidän täytyy pyytää kirjallisesti avioliiton esteiden tutkimista. Esteiden tutkinta tehdään maistraatissa. Voitte tehdä tutkintapyynnön mihin tahansa maistraattiin. Voitte hakea tietoa maistraatin sivuilta. Myös siviilivihkiminen tapahtuu maistraatissa.

Digi- ja väestötietovirasto
Isokatu 4, PL 78, 90101 OULU
Puhelin: 029 553 9641

Lue lisää: Avioliitto

linkkiMaistraatti:
Maistraatti Oulun yksikkösuomi | ruotsi | englanti

Avioero

Nainen tai mies voi jättää avioerohakemuksen Oulun käräjäoikeuden kansliaan. Avioeroa voi hakea myös yksin. Avioeroa haettaessa ei tarvitse kertoa syytä. Voit myös lähettää hakemuksen käräjäoikeuden kansliaan postissa tai sähköpostina.

Rekisteröity parisuhde puretaan samalla tavalla kuin avioliitto.

Oulun käräjäoikeus
Viestikatu 1 1. kerros 90130 Oulu
Puhelin: 029 564 9500

Lue lisää: Avioero

linkkiOulun käräjäoikeus:
Oulu käräjäoikeussuomi

linkkiOikeuslaitos:
Oikeuslaitossuomi | ruotsi | englanti

Lapset avioerossa

Jos teillä on lapsia ja päädytte avioeroon, ottakaa yhteyttä lastenvalvojaan. Sosiaalitoimi vahvistaa sopimuksen lasten asumisesta, huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta.

Lue lisää: Lapset avioerossa

linkkiOulun Kaupunki:
Avio- tai avoerossasuomi

linkkiOikeuslaitos:
Lapsen huolto ja tapaamisoikeussuomi | englanti