Ongelmatilanteet Oulussa

Tällä sivulla on tietoa palveluista Oulussa. Muuta tärkeää tietoa aiheesta löydät sivulta Ongelmatilanteet.

Erilaiset muutokset ja tapahtumat voivat muodostaa jokaiselle ihmiselle sopeutumishaasteen. Kriisitilanteita on monenlaisia ja niissä on normaalia reagoida voimakkaastikin. Kriisi voi liittyä esimerkiksi lasten kasvatukseen, parisuhteeseen tai väkivaltaan. Kriisi voi liittyä myös mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin tai jos elämässäsi on tapahtunut jotain traumaattista.

Lue lisää Ongelmatilanteet.

Koronavirus COVID-19

linkkiOulun Kriisikeskus:
Oulun Kriisikeskussuomi

linkkiOulun Kaupunki:
Päihdepäivystyssuomi

linkkiOulun Kaupunki:
Sosiaalipäivystyssuomi

linkkiOulun Kaupunki:
Sosiaalinen ja taloudellisen tuen päivystyssuomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Mielenterveyspäivystyssuomi

linkkiOulun Kaupunki:
Hätätilanteet ja päivystys suomi | englanti

Oleskelulupaongelmat

Jos sinulla on ongelmia tai epäselvyyksiä oleskeluluvan kanssa, voit ottaa yhteyttä maahanmuuttovirastoon.

Lue lisää: Oleskelulupaongelmat

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Maahanmuuttovirastosuomi | ruotsi | englanti | venäjä | kiina | arabia

Rikokset

Jos tarvitset poliisin kiireellistä apua hätätilanteessa, soita hätänumeroon 112. Älä soita hätänumeroon jos kyseessä ei ole hätätilanne.

Jos joudut rikoksen uhriksi tai todistat sellaista, kutsu poliisi paikalle selvittämään asiaa. Voit myös soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Voit tehdä poliisille rikosilmoituksen verkossa. Voit myös täyttää lomakkeen ja toimittaa sen poliisiasemalle.

Oulun keskustan poliisiasema
Kirkkokatu 13
90100 OULU
Puhelin: 071 876 0211

Oulun Rikosuhripäivystys
Vanhantullinkatu 2
90100 OULU

Auttava puhelin 116 006 (ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21)

Puhelinnumerot ja lisätietoa löydät Rikosuhripäivystyksen sivuilta (useita kieliä: suomi, ruotsi, englanti, serbokroatia, venäjä, turkki, espanja, somali, arabia).

Lue lisää: Rikokset

linkkiPoliisi:
Oulun Poliisisuomi | ruotsi | englanti

linkkiRikosuhripäivystys:
Rikosuhripäivystyssuomi | ruotsi | englanti

linkkiPoliisi:
Sähköinen rikosilmoitussuomi | englanti

Väkivalta

Jos tarvitset poliisin kiireellistä apua hätätilanteessa, soita hätänumeroon 112.

Jos perheesi jäsen käyttää väkivaltaa sinua kohtaa tai uhkaa sillä, voit mennä turvakotiin.

Oulun ensi- ja turvakoti

Kangastie 9 (Tuira)
90500 Oulu
Puhelin: 08 561 5500

Oulun ensi- ja turvakoti tarjoaa apua, jos sinulla on vaikeuksia pärjätä vauvasi kanssa tai kodissasi on väkivaltaa. Voit soittaa sinne kaikkina vuorokaudenaikoina.

Lue lisää: Väkivalta

linkkiPoliisi:
Oulun Poliisisuomi | ruotsi | englanti

linkkiOulun ensi-ja turvakoti ry:
Oulun ensi-ja turvakoti rysuomi | ruotsi | englanti

Syrjintä ja rasismi

Jos epäilet, että sinua on syrjitty työnhaussa tai työssä, eikä asia ratkea työpaikalla, ota yhteyttä Pohjois- Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueeseen.

Jos olet joutunut rasistisen rikoksen kohteeksi, voit tehdä rikosilmoituksen verkossa tai poliisilaitoksella.

Lue lisää: Syrjintä ja rasismi

linkkiPoliisi:
Sähköinen rikosilmoitussuomi | englanti

Tarvitsetko juristia?

Oulun oikeusaputoimisto palvelee Oulun asukkaita. Voit myös etsiä tietoa yksityisistä asianajajista esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton sivuilta tai puhelinluettelon keltaisilta sivuilta.

Veteraanikatu 5, 2.krs
90130 Oulu
Puhelin 029 56 61420

Lue lisää: Tarvitsetko juristia?

linkkiOikeuslaitos:
Oulun oikeusaputoimistosuomi

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
Suomen Asianajajaliittosuomi | ruotsi | englanti

Kuolema

Oulun alueen evankelis-luterilaisilla seurakunnilla on useita hautausmaita. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. Ne ovat siis tarkoitettu kaikille kaupungin asukkaille. Lisää tietoa saat Oulun evankelisluterilaisen seurakunnan www-sivuilta.

Jos olet kokenut äkillisesti läheisesi kuoleman, voit hakea kriisiapua omalta terveysasemalta tai virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun yhteispäivystyksestä. Oulun kaupungin kriisiryhmän työntekijöihin saa yhteyden terveysaseman kautta. Oulun alueen evankelis-luterilaiset seurakunnat järjestävät myös sururyhmiä. Suomen mielenterveysseuran ylläpitämästä Oulun kriisikeskuksesta voit saada myös apua.

Lue lisää: Kuolema

linkkiOulun seurakunnat:
Hautausmaatsuomi

linkkiOulun seurakunnat:
Oulun Ev.lut seurakunnat kriisi- ja surutyösuomi

linkkiOulun Kaupunki:
Terveyspalvelutsuomi | englanti

linkkiPohois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:
Oulun seudun yhteispäivystyssuomi | englanti

linkkiOulun Kriisikeskus:
Oulun Kriisikeskussuomi

Avioliiton ja parisuhteen ongelmat

Perheneuvolasta saat apua avioliiton ja parisuhteen ongelmiin.

Perheneuvola
Arkistokatu 4 B, 4. krs
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-ti, to-pe klo 10-12
Puhelin: 044 703 6120

Lue lisää: Avioliiton ja parisuhteen ongelmat

linkkiOulun Kaupunki:
Perheneuvontasuomi | englanti

Avioero

Nainen tai mies voi jättää avioerohakemuksen Oulun käräjäoikeuden kansliaan. Avioeroa voi hakea myös yksin. Voit myös lähettää hakemuksen käräjäoikeuden kansliaan postissa, sähkeenä tai sähköpostina. Rekisteröity parisuhde puretaan samalla tavalla kuin avioliitto.

Oulun käräjäoikeus
Viestikatu 1 1. kerros 90130 Oulu
Puhelin: 029 56 49500

Lue lisää: Avioero

linkkiOulun käräjäoikeus:
Oulu käräjäoikeussuomi

linkkiOikeuslaitos:
Oikeuslaitossuomi | ruotsi | englanti

Lasten ongelmat

Lastenneuvolan terveydenhoitaja neuvoo kysymyksissä, jotka liittyvät pienen lapsen terveyteen tai kasvuun ja kehitykseen. Lastenneuvolasta saat tietoa paikoista, joista voitte saada lisää apua, jos se on tarpeen.

Lastenneuvola
Puhelin: 08 558 44356

Kouluikäisten lasten ongelmissa auttaa esimerkiksi koulun terveydenhoitaja. Jos haluat kysyä neuvoa asioissa, jotka liittyvät lasten psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, voit varata ajan perheneuvolasta.

Lue lisää: Lasten ongelmat

linkkiOulun Kaupunki:
Lastenneuvolasuomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Perheneuvontasuomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Kouluterveydenhuolto suomi

Nuorten ongelmat

Voit puhua ongelmista koulun tai opiskelupaikan terveydenhoitajalle, koulukuraattorille tai nuorisotalon aikuisille.

Nuori itse tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä perheneuvolaan. Siellä on mahdollista puhua ongelmista ja saada apua ja tukea. Jos tarvitset väliaikaista yöpaikkaa kriisitilanteessa, ota yhteyttä Oulun ensi- ja turvakotiin.

Lue lisää: Nuorten ongelmat

linkkiOulun Kaupunki:
NettiNappisuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Immigrant NettiNappisuomi | englanti

linkkiOulun ensi-ja turvakoti ry:
Oulun ensi-ja turvakoti rysuomi | ruotsi | englanti

linkkiOulun Kriisikeskus:
Oulun Kriisikeskussuomi

Mielenterveysongelmat

Mielenterveyspalvelut tarjoavat Oulun kaupungin asukkaille apua ja tukea kriiseissä, psykiatrisessa hoidossa ja kuntoutuksessa sekä kotipalveluissa. Jos haluat apua mielenterveysasioissa, voit ottaa ensin yhteyttä terveyskeskukseesi, joka ohjaa sinut jatkohoitoon.

Voit myös kysyä neuvoja suoraan mielenterveystoimistosta. Jos tarvitset apua ja tukea mielenterveysasioissa tai haluaisit tietää hoitomahdollisuuksista läheistäsi varten, ota yhteyttä mielenterveystoimistoon.

Kriisitilanteissa voit ottaa yhteyttä mielenterveyspäivystykseen. Ajanvarausta ei tarvita, mutta päivystykseen kannattaa soittaa ennen saapumista. Arviointiin voi ottaa myös läheisen mukaan.

Aikuisten mielenterveyspäivystys
Eteläinen mielenterveystoimisto
Yrttipellontie 6, 2. krs.

Lasten ja nuorten mielenterveyspäivystys
Puhelin: 044 703 5919

Virka-ajan ulkopuolella päivystys on Oulun seudun yhteispäivystyksessä

Lue lisää Mielenterveys

linkkiOulun Kaupunki:
Oulun terveysasematsuomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Mielenterveyspäivystyssuomi

linkkiOulun Kaupunki:
Mielenterveyspalvelutsuomi

linkkiOulun Kaupunki:
Hätätilanteet ja päivystys suomi | englanti

Taloudelliset ongelmat

Taloudellisissa ongelmissa voit kysyä neuvoa sosiaalityöntekijältä. Joissakin tilanteissa sinulla on oikeus hakea toimeentulotukea.

Sosiaalipäivystys
044 703 6235
joka päivä klo 8-24

Velkaneuvonnasta saat tietoa ja neuvoja velkaongelmissa.

Velkaneuvontapalvelu
Puhelin: 044 703 6824
ma - pe klo 9-10

Lue lisää: Taloudelliset ongelmat

linkkiOulun Kaupunki:
Sosiaalipäivystyssuomi

linkkiOulun Kaupunki:
Talous ja velkaneuvontasuomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Toimeentuloturva suomi | englanti

Ilman asuntoa

Tietoa asunnon etsimisestä on sivulla Asuminen Oulussa. Jos jäät asunnottomaksi, ota yhteyttä Oulun sosiaalitoimistoon.

Aikuis- ja perhesosiaalityö
Mäkelininkatu 33 A 2. kerros
Henkilökohtaista neuvontaa ja päivystyspalvelua: ma - pe klo 9-12
Puhelinpalvelunumero 08 558 44891 ma - pe klo 10-15

Lue lisää: Ilman asuntoa

linkkiOulun Kaupunki:
Aikuis- ja perhesosiaalityö suomi | englanti

Päihdeongelmat

Päihdetyön palvelut tarjoavat neuvoja, jos haluat lopettaa tupakoinnin tai vähentää alkoholin käyttöäsi. Oulun asukkaat saavat hoidon ilmaiseksi. Alle 29 -vuotiaille hoitoa tarjoaa Nuorten päihdeasema Redi64, ja yli 29-vuotiaille A-klinikat. Ajanvarausta ei tarvita.

Huumeriippuvuus

Oulun Vinkki tarjoaa tukea suonensisäisten huumeiden käyttäjille ja heidän perheilleen.

Lue lisää: Päihdeongelma

linkkiOulun Kaupunki:
Mielenterveyspäivystyssuomi

linkkiOulun Kaupunki:
Päihdepäivystyssuomi

linkkiA-Klinikkasäätiö:
A-klinikkasuomi | ruotsi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Päihteet ja riippuvuussuomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Oulun vinkkisuomi