Koulutus Oulussa

Tällä sivulla on tietoa palveluista Oulussa. Muuta tärkeää tietoa aiheesta löydät sivulta Koulutus.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatus voi olla koko- tai osa-aikaista. Varhaiskasvatuksesta peritään tuloihin perustuva asiakasmaksu.

Myös kehitykseen ja oppimiseen tukea tarvitseville lapsille on omat varhaiskasvatusjärjestelynsä.

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa alle kouluikäiselle lapselle. Hae lapselle varhaiskasvatuspaikkaa vähintään 4 kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen aloitusta. Käytä sähköistä hakemusta. Voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin.

Jos perheelläsi ei ole tarvetta kokoaikaiselle varhaiskasvatukselle, voit hakea avoimen varhaiskasvatuksen palveluita. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin. Toiminnan tavoitteena on lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Avoimina varhaiskasvatuspalveluina järjestetään esimerkiksi erilaisia kerhoja ja ulkoiluleikkikouluja.

Lue lisää: Lapsen hoito

linkkiOulun kaupunki:
Päivähoitosuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Päiväkoditsuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Hakeminen päivähoitoonsuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Avoin varhaiskasvatussuomi | englanti

Englannin- ja muiden kielinen varhaiskasvatus

Tuulikellon päiväkodissa toimii englanninkielisiä ryhmiä. Allinpuiston päiväkodissa on englanninkielinen kielikylpyryhmä sekä ruotsinkielinen ryhmä. Mäntylä-Snellman päiväkodissa toimii saamenkielinen kerhoryhmä.

linkkiOulun kaupunki:
Tuulikellon päiväkotisuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Allinpuiston päiväkotisuomi

linkkiOulun kaupunki:
Mäntylä-Snellman päiväkotisuomi

Yksityiset kansainväliset päiväkodit

linkkiThe English Speaking playschool of Oulu:
The English Speaking playschool of Ouluenglanti

linkkiStarbright päiväkoti:
Starbright päiväkotisuomi | englanti

linkkiPäiväkoti Saksanpähkinä:
Päiväkoti Saksanpähkinäsuomi | saksa

linkkiSvenska Barnträdsgården :
Svenska Barnträdsgårdenruotsi

Esiopetus

Esiopetus järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta järjestetään keskitetysti eri kaupunginosien päiväkodeissa ja muutamissa kouluissa. Myös Oulun kristillinen koulu, Oulun Normaalikoulu, Oulun Steinerkoulu, Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Tervaväylän koulu antavat esiopetusta. Englanninkielistä esiopetusta järjestetään Pikku-Ainon päiväkodissa kansainvälisen koulun tiloissa niille lapsille, jotka läpäisevät erilliset kielitestit. Esiopetus on maksutonta.

Lue lisää: Esiopetus

linkkiOulun kaupunki:
Esiopetus suomi | englanti

linkkiOulun Kaupunki:
Päivähoito ja esiopetussuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Ylikiimingin koulusuomi

linkkiOulun kaupunki:
Pikkaralan koulusuomi

linkkiOulun kaupunki:
Leinonpuiston erityiskoulusuomi

linkkiOulun kristillinen koulu:
Oulun kristillinen koulusuomi

linkkiOulun Normaalikoulu:
Oulun Normaalikoulusuomi | englanti

linkkiOulun Steinerkoulu:
Oulun Steinerkoulusuomi

linkkiValteri:
Valterisuomi | ruotsi | englanti

linkkiSvenska Barnträdsgården :
Svenska Barnträdsgårdenruotsi

linkkiOulun kaupunki:
Pikku-Ainon päiväkotisuomi

Peruskoulu

Peruskouluun ilmoittautuminen

Jos lapsesi ilmoittautuu peruskouluun, ota yhteyttä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluun. Siellä maahanmuuttajien opetuksen koordinaattori huolehtii peruskouluikäisten (alle 16 -vuotta) maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetusjärjestelyistä.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Eija Laasonen-Tervaoja
eija.laasonen-tervaoja[at]ouka.fi
040 1320 463

Kaupungin perusopetusta tarjoavat koulut hyväksyvät oppilaikseen vain Oulussa asuvia oppilaita. Jos lapsilla on erityistarpeita tai he hakevat kansainväliseen kouluun, oppilaita voidaan hyväksyä myös muiden kuntien alueelta.

Oulun kansainvälinen koulu

Jos haluat lapsesi käyvän koulua englannin kielellä suomen kielen sijaan, ota yhteyttä Oulun kaupungin alaisuudessa toimivaan Oulun kansainväliseen kouluun (Oulu International School, OIS), joka tarjoaa opetusta ensimmäisestä yhdeksänteen luokka-asteeseen. Opetusta tarjotaan suomeksi ja englanniksi. Opetussuunnitelma perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan ja kansainväliseen IBO-ohjelmaan.

Lue lisää Perusopetus

linkkiOulun kaupunki:
Oulu International Schoolenglanti

Valmistava opetus ja oman äidinkielen opetus

Perusopetukseen valmistava opetus

Oulun kaupunki tarjoaa perusopetukseen valmistavaa opetusta, joka on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei vielä ole riittävä perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet suomen kielessä niin, että he voivat siirtyä perusopetukseen.

Valmistavassa opetuksessa oppilaat opiskelevat kaikkia oppiaineita suomeksi ja tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja erilaisiin oppimisympäristöihin.

Koulunkäynti valmistavan opetuksen jälkeen

Valmistava opetus kestää yleensä yhden vuoden ajan, jonka jälkeen oppilaat jatkavat koulunkäyntiä perusopetuksen luokassa omassa lähikoulussaan.

Oppilaille tarjotaan lisätukea myös valmistavan vuoden jälkeen. He saavat suomen kielen ja oman äidinkielen opetusta, sekä uskonnon opetusta ja yleistä tukiopetusta tarpeen mukaan. Muita aineita opiskellaan suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille opetetaan myös heidän omaa äidinkieltä kaksi tuntia viikossa edellyttäen, että ainakin kuusi oppilasta opiskelee samaa kieltä ja ryhmälle löydetään opettaja tai ohjaaja.

Lue lisää Perusopetus

linkkiOulun kaupunki:
Koulutus ja opiskelusuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Peruskoulujen yhteystiedotsuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Aamu- ja iltapäivätoiminta suomi | englanti

Lukiokoulutus

Oulussa on monta päivälukiota ja aikuislukio. Oulun aikuislukiossa järjestetään myös maahanmuuttajille tarkoitettua opetusta. Lisätietoja maahanmuuttajien opetuksesta löydät Oulun aikuislukion sivuilta.

Oulun aikuislukio
Sairaalanrinne 5
90220 Oulu

Suurin osa Oulun lukioista toimii kaupungin alaisuudessa. Oulun normaalikoulun lukio on Oulun yliopiston alainen lukio. Yksityisiä lukioita ovat ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Oulun Steinerkoulu.

Lukion voi suorittaa myös englanniksi käymällä International Baccalaureate (IB) – tutkinnon Oulun lyseon lukiossa.

Lue lisää: Lukio

linkkiOulun kaupunki:
Lukion yhteystiedotsuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Oulun aikuislukion kurssitsuomi

linkkiOulun Steinerkoulu:
Oulun Steinerkoulusuomi

linkkiSvenska Barnträdsgården :
Svenska Barnträdsgårdenruotsi

linkkiOulun kaupunki:
Baccalaureate (IB) -tutkintosuomi | englanti

Ammattikoulutus

Oulussa on viisi ammattioppilaitosta, jotka antavat ammattiin valmistavaa koulutusta monilla eri aloilla. Monissa ammattioppilaitoksissa voi saada ammattipätevyyden myös oppisopimusharjoittelun kautta. Ammattioppilaitokseen voi hakea myös lukion suorittaneena, ja ammatillisten opintojen yhteydessä voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Lisätietoja hakemisesta ja pätevyyksistä saat ottamalla suoraan yhteyttä kouluun.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus

Lue lisää Maahanmuuttajien valmistavat koulut

Oulun ammattiopistot:

linkkiSuomen Diakoniaopisto:
Suomen Diakoniaopistosuomi

linkkiOulun kaupunki:
Oulun konservatoriosuomi

linkkiOulun seudun ammattiopisto (OSAO):
Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)suomi | englanti

linkkiAmmattiopisto Luovi:
Ammattiopisto Luovisuomi

linkkiOulun palvelualan opisto (PAO):
Oulun palvelualan opisto (PAO)suomi

Maahanmuuttajien opintoihin valmistavat koulut:

linkkiSuomen Diakoniaopisto:
Suomen Diakoniaopistosuomi

linkkiOulun seudun ammattiopisto (OSAO):
Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)suomi | englanti

Korkeakoulutus

Korkeakoulutus tarkoittaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Korkeakouluihin voi hakea, kun on suorittanut ylioppilas- tai ammattitutkinnon.

Oulu on Pohjois-Suomen suurin opiskelijakaupunki. Kaupungissa on monitieteinen yliopisto ja ammattikorkeakoulu.

Lue lisää: Yliopistot

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut

linkkiStudy in Finland:
Study in Finlandenglanti

linkkiOulun Yliopisto:
Oulun Yliopistosuomi | englanti

linkkiDiakonia ammattikorkeakoulu:
Diakonia ammattikorkeakoulusuomi | englanti

linkkiOulun ammattikorkeakoulu:
Oulun ammattikorkeakoulusuomi | englanti

Muita opiskelumahdollisuuksia

Täydentävä ja jatko-opetus

Oulun konservatorio tarjoaa musiikinopetusta.

Oulu taidekoulu tarjoaa taiteiden opetusta 4–20-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut tarjoaa syventäviä koulutusohjelmia.

Avoimiin yliopisto-opintoihin voivat osallistua kaikki iästä, tavoitteista ja koulutustaustasta riippumatta. Avointa yliopisto-opetusta Oulussa tarjoavat Oulun avoin yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

linkkiOulun kaupunki:
Oulun konservatoriosuomi

linkkiOulun Yliopisto:
Oulun Yliopistosuomi | englanti

linkkiOulun Yliopisto:
Oulu avoin yliopistosuomi | englanti

linkkiPohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistosuomi | englanti

linkkiOulun kaupunki:
Oulu taidekoulusuomi

Aikuisopetus

Aikuisopetusta tarjoavat Oulussa seuraavat tahot:

linkkiOulun kaupunki:
Oulun konservatoriosuomi

linkkiAmmattiopisto Luovi:
Ammattiopisto Luovisuomi

linkkiSuomen Diakoniaopisto:
Suomen Diakoniaopistosuomi

linkkiOulun palvelualan opisto (PAO):
Oulun palvelualan opisto (PAO)suomi

linkkiPSK-Aikuisopisto:
PSK-Aikuisopistosuomi | englanti

linkkiMarkkinointi-instituutti:
Markkinointi-instituuttisuomi | englanti

Kotoutumista edistävää maahanmuuttajakoulutusta järjestää seuraavat tahot:

linkkiPSK-Aikuisopisto:
PSK-Aikuisopistosuomi | englanti

linkkiSuomen Diakoniaopisto:
Suomen Diakoniaopistosuomi

Kansalaisopistot

Kansalaisopistot tarjoavat yleissivistävää harrasteluontoista opetusta monilla eri aloilla. Opetustarjontaan voit tutustua kansalaisopistojen internet -sivuilla.

linkkiOulun kaupunki:
Oulu-opistosuomi

linkkiVuolle Setlementti :
Vuolle-opistosuomi