Työntekijä tai yrittäjä

Oleskelulupa

Jos olet jonkin Pohjoismaan, EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen ja tulet Suomeen töihin, et tarvitse oleskelulupaa. Riippuen kansalaisuudestasi lue lisää InfoFinlandin sivuilta Pohjoismaiden kansalaiset tai EU-kansalaiset.

Jos olet jonkun muun maan kansalainen, tarvitset oleskeluluvan työnteon perusteella. Jos olet jo Suomessa jollakin muulla perusteella, sinulla voi olla oikeus työtekoon, vaikka et olisi hakenut oleskelulupaa työnteon perusteella. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Töihin Suomeen.

Jos et ole minkään Euroopan unionin jäsenmaan, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen ja haluat toimia yrittäjänä Suomessa, tarvitset yrittäjän oleskeluluvan. Lisätietoa oleskeluluvasta yrittäjälle löydät InfoFinlandin sivulta Yrittäjäksi Suomeen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Työnteko Suomessasuomi | ruotsi | englanti

linkkiHelsingin kaupunki:
Welcome Guideenglanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Yrittäjän oleskelulupasuomi | ruotsi | englanti

Jatko-oleskelulupa

Hae jatko-oleskelulupaa verkossa Enter Finland -palvelussa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Tee hakemus ennen kun edellinen oleskelulupasi päättyy. Lisätieto jatko-oleskeluluvan hakemisesta löydät InfoFinlandin sivulta Jatko-oleskelulupa.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Oleskeluluvan jatkaminensuomi | ruotsi | englanti

Työnteko ja yrittäminen Suomessa

InfoFinlandin osiosta Työ ja yrittäjyys löydät paljon tietoa työelämästä ja yrittämisestä Suomessa

Suomen ja ruotsin kieli

Jotkut työnantajat järjestävät työntekijöilleen suomen kielen opetusta. Kysy työnantajaltasi järjestetäänkö sinun työpaikallasi suomen kielen opetusta. Tietoa muista mahdollisuuksista opiskella suomen tai ruotsin kieltä, löydät InfoFinlandin osiosta Suomen ja ruotsin kieli.

Opiskelu

Jos haluat opiskella itsellesi tutkinnon tai lisätä omaa ammattitaitoasi, voit osallistua täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusta järjestävät muun muassa oppilaitokset, ammattijärjestöt ja Ammatinedistämislaitos. Myös monet työpaikat kouluttavat omia työntekijöitään esimerkiksi uusien laitteiden tai ohjelmien käyttämiseen.

Opiskelu ei ole pelkkää ammatin opiskelua. Opiskelu voi olla sinulle myös harrastus. Lue lisää InfoFinlandin sivuilta Opiskelu harrastuksena.

linkkiOpintopolku.fi:
Perustietoa täydennyskoulutuksestasuomi | ruotsi

Sosiaaliturva

Voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan joko vakinaisen asumisen tai työskentelyn perusteella. Suurin osa Kelan etuuksista on sellaisia, että sinulla on oikeus niihin vain, jos muutat vakinaisesti Suomeen. Lisäksi sinun täytyy täyttää samat etuuden saamiset edellytykset kuin muiden henkilöiden, jotka asuvat Suomessa.

Jos muutat Suomeen töihin, saat yleensä oikeuden Kelan etuuksiin työsuhteesi ajaksi myös silloin, kun sinulla on lyhyt työsopimus.

Lisätietoa Suomen sosiaaliturvasta löydät InfoFinlandin sivulta: Suomen sosiaaliturva.

Jos olet töissä Suomessa, sinun kannattaa liittyä suomalaiseen työttömyyskassan jäseneksi. Jos olet työttömyyskassan jäsen voit saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta, jos jäät työttömäksi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Ammattiliitot ja Työttömyysturva.

linkkiKela:
Suomeen muuttajan sosiaaliturvasuomi | ruotsi | englanti

Terveys

Työntekijän ja yrittäjän terveydenhoito

Jos olet tullut Suomeen työhön, sinulla on usein oikeus käyttää Suomen julkisia terveyspalveluita. Tämä riippuu työsopimuksesi kestosta ja laadusta sekä siitä, mistä maasta olet tullut Suomeen. Voit pyytää, että Kela selvittää oikeutesi julkisiin terveyspalveluihin. Lisätietoa julkisesta terveydenhuollosta löydät InfoFinlandin sivulta Terveyspalvelut Suomessa.

Työnantajilla on Suomessa velvollisuus kustantaa työntekijöilleen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto.

Yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon, jos haluaa. Yrittäjän ei siis ole pakko järjestää itselleen työterveyshuoltoa. Yrittäjän täytyy kuitenkin järjestää työterveyshuolto työntekijöille, jotka ovat hänen palveluksessaan.

Työterveyshuollon voi järjestää paikallisesta terveyskeskuksesta tai esimerkiksi yksityisestä lääkärikeskuksesta.

Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Työterveyshuolto sekä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Työterveyshuoltosuomi | ruotsi | englanti

Ongelmatilanteet

Jos menetät työpaikkasi

Jos sinulla on työntekijän oleskelulupa, joka koskee vain työntekoa tietyllä työnantajalla ja menetät työpaikkasi, sinun tulee hakea kokonaan uutta työntekijän oleskelulupaa tai oleskelulupaa jollakin muulla perusteella.

Jos Maahanmuuttovirasto on myöntänyt sinulle työntekijän oleskeluluvan ja työsuhteesi päättyy aikaisemmin kuin oleskelulupa, sinun tai työnantajasi täytyy ilmoittaa Maahanmuuttovirastolle kirjallisesti, että työsuhteesi päättyy.

Jos työntekijän oleskelulupaasi ei ole rajattu koskemaan työtä yhden tietyn työnantajan palveluksessa, vaan se on myönnetty tietylle ammattialalle ja lupasi on voimassa, voit vaihtaa työpaikkaa samalla ammattialalla.

Työelämän ongelmat

Jos kohdat ongelmia työpaikalla, ota yhteys ensin esimieheesi. Jos et saa apua häneltä, ota yhteyttä työpaikan työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Jos asia ei ratkea työpaikalla, ota yhteyttä oman alueesi työsuojelupiiriin tai omaan ammattiliittoosi.

Tietoa ja ohjeita siitä, mistä voit saada apua eri työelämän ongelmiin, löydät InfoFinlandin sivulta Työelämän ongelmat