Elämä Suomessa

Kaupungit

Turvapaikanhakija

Kuka on turvapaikanhakija?

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikan hakija ei siis ole pakolainen. Jos turvapaikanhakijalle myönnetään pakolaisen asema tai oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella tai jollain muulla perusteella, hän saa jäädä Suomeen.

Miten turvapaikkaa haetaan?

 • Tee turvapaikkahakemus henkilökohtaisesti,
 • hakemus pitää tehdä poliisille, rajaviranomaiselle tai tulliviranomaiselle
 • tee hakemus heti kun saavut Suomeen
 • kerro tarkasti miksi haet turvapaikkaa

Turvapaikkaa ei voi hakea

 • Suomen ulkomailla olevissa edustustoissa tai niiden kautta,
 • ottamalla ulkomailta yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse Suomeen.

Lisätietoa turvapaikan hakemisesta löydät InfoFinlandin sivulta Turvapaikanhakijana Suomeen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tietoa turvapaikanhakijoille-esitesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | ranska | somali | persia | arabia | kurdi

Turvapaikanhakijan oleskeluoikeus

Kun olet hakenut turvapaikkaa, sinulla on oikeus oleskella Suomessa niin kauan kuin hakemuksesi käsittely kestää. Sinä aikana et voi matkustaa ulkomaille. Jos matkustat, viranomaiset voivat päättää, että hakemuksesi ei ole enää voimassa.

Saat jäädä Suomeen, jos sinulle myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa jollakin muulla perusteella. Jos olosuhteet kotimaassasi ovat sellaiset, että et tarvitse turvapaikkaa eikä oleskeluluvan myöntämiselle ole muitakaan perusteita, hakemuksesi hylätään ja sinut käännytetään Suomesta.

Jos saat kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseesi tai oleskelulupahakemukseesi, sinulla on mahdollisuus valittaa päätöksestä. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Turvapaikanhakijana Suomeen

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Turvapaikan hakeminen Suomestasuomi | ruotsi | englanti

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

Saat tehdä ansiotyötä Suomessa, kun turvapaikkahakemuksesi jättämisestä on kulunut kolme kuukautta, jos sinulla on voimassa oleva matkustusasiakirja. Jos sinulla ei ole matkustusasiakirjaa, saat tehdä ansiotyötä Suomessa, kun olet ollut maassa kuusi kuukautta.

Tietoa työskentelystä Suomessa löydät InfoFinlandin sivuilta Työ ja yrittäjyys.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Turvapaikanhakijan työnteko-oikeussuomi | ruotsi | englanti

Sosiaaliturva

Turvapaikanhakijoilla ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi saada Kelan etuuksia.

Vastaanottokeskus maksaa turvapaikanhakijoille vastaanottorahaa. Sitä maksetaan niin kauan kuin turvapaikkahakemuksen käsittely kestää. Vastaanottoraha on pieni summa, joka on tarkoitettu välttämättömiin kuluihin.

Jos turvapaikanhakija saa oleskeluluvan ja hän asuu vakinaisesti Suomessa, hänellä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Suomen sosiaaliturvaan kuulumista pitää hakea Kelasta sen jälkeen kun oleskelulupa on myönnetty.

Perheenyhdistäminen

Turvapaikanhakijoilla ei ole oikeutta perheenyhdistämiseen. Perheesi jäsenet eivät voi saada oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Jos saat oleskeluluvan Suomeen, perheesi jäsenet voivat hakea lupaa perhesiteen perusteella. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Perheenjäsenen luokse Suomeen.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Oleskeluluvan hakeminen perhesiteen perusteellasuomi | ruotsi | englanti

Terveys

Turvapaikanhakijat eivät tavallisesti voi suoraan käyttää julkisia terveyspalveluja kuten esimerkiksi terveyskeskusta. Vastaanottokeskus järjestää turvapaikanhakijoille terveyspalvelut. Vastaanottokeskuksen terveydenhoitaja ohjaa turvapaikanhakijan hoitoon. Kysy lisää vastaanottokeskuksestasi.

Jos saat oleskeluluvan ja kotikunnan Suomesta, voit käyttää oman kotikuntasi julkisia terveyspalveluja samoin kun muutkin kunnan asukkaat.

Paperittomien terveydenhoito

Global Clinic on klinikka, josta voit saada lääkärin tai sairaanhoitajan apua ja neuvontaa, jos olet Suomessa ilman oleskelulupaa. Global Clinic klinikalle voit mennä, vaikka et tarvitsisi kiireellistä sairaanhoitoa. Global Clinic toimii seuraavissa kaupungeissa:

 • Helsinki
 • Turku
 • Tampere
 • Oulu
 • Joensuu
 • Lahti

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja tai lääkäri. Löydät yhteystiedot Global Clinicin sivuilta.

Global Clinicin palvelut eivät maksa asiakkaille mitään. Global Clinic ei ilmoita asiakkaitaan poliisille tai muille viranomaisille. Klinikan sijaintia ja aukioloaikoja ei ilmoiteta julkisesti.

linkkiGlobal Clinic:
Yhteystiedotsuomi | englanti | venäjä | ranska | arabia | romania | bulgaria

Oikeusapua turvapaikanhakijoille

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat sekä muut ulkomaalaiset voivat hakea apua ja neuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä Pakolaisneuvonta ry:stä. Pakolaisneuvonta antaa turvapaikanhakijoille oikeusapua turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa. Pakolaisneuvonta antaa neuvontaa myös henkilöille, jotka ovat Suomessa ilman oleskelulupaa.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Oikeusapua pakolaisillesuomi | ruotsi | englanti