Koulutus Kalajoella ja Merijärvellä

Päivähoito

Kalajoella ja Merijärvellä on sekä kunnallisia että yksityisiä päivähoitopaikkoja. Voit valita alle kouluikäisen lapsen päivähoidon järjestämiseksi joko kotihoidon tuen, kunnallisen päivähoitopaikan (päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito) tai yksityisen päivähoidon (palveluseteli tai yksityisen hoidon tuki). Maksut määräytyvät tulojen mukaan.

Hae päivähoitopaikkaan kirjallisesti 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu äkillisestä työllistymisestä, koulutus- tai opiskelupaikan saamisesta, hae hoitopaikkaa välittömästi. Järjestelyaika äkillisessä tilanteessa on kaksi viikkoa.

Saat hakemuksen ja liitelomakkeet päivähoitotoimistosta, Kalajoen kaupungin internet-sivuilta tai Merijärven kunnantoimistosta.

Päivähoitotoimisto (Kalajoki ja Merijärvi)
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
Puhein: 044 469 1297, ajanvaraus ohjaukseen

Merijärven kunnantoimisto
Kunnantie 1, 86220 Merijärvi

Lue lisää: Päivähoito

linkkiKalajoen kaupunki:
Päivähoitosuomi | englanti | venäjä

Esiopetus

Kalajoki

Esiopetus aloitetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna, pääsääntöisesti siis kuusivuotiaana. Osallistuminen on vapaaehtoista. Esiopetus järjestetään koulujen ja päiväkotien yhteydessä.

Esiopetukseen pitää ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautumislomake löytyy Kalajoen kaupungin internetsivuilta. Ilmoittautumisaika on tammikuussa ja esiopetus alkaa elokuussa.

Palauta esikoulun ilmoittautumislomake Kalajoen alueelta kaupungintalon infoon tai Himangan alueella Raumankarin koululle.

Voit palauttaa lomakkeen myös postitse osoitteella:

Kalajoen kaupunki / koulutoimisto
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

tai

Raumankarin koulu / koulutoimisto
Leipämäentie 8, 68100 Himanka

Merijärvi

Merijärvellä esiopetus järjestetään koulun yhteydessä. Esiopetukseen pitää ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautuminen esiopetukseen on tammikuussa ja opetus alkaa elokuussa. Ilmoittautuminen tehdään ottamalla yhteyttä koulutoimistoon.

Merijärven kunta / koulutoimisto
Merijärventie 106, 86220 Merijärvi
Puhelin: 044 4776 240

Opetukseen voi ilmoittautua tarpeen mukaan myös myöhemmin ottamalla yhteyttä koulutoimistoon.

Lue lisää: Esiopetus.

linkkiKalajoen kaupunki:
Esiopetussuomi

Perusopetus

Kalajoki

Kalajoella on 9 peruskoulua. Peruskouluun täytyy ilmoittautua vuoden alussa. Kaupungin verkkosivuilla on Kalajoen koulujen yhteystiedot sekä lisätietoa ilmoittautumisesta.

Lisätietoja perusopetuksesta saat koulutoimistosta:
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
Puhelin: Sivistysjohtaja, 044 469 1236

Merijärvi

Merijärvellä on yksi peruskoulu (Koivupuhdon koulu), jossa annetaan perusopetusta luokilla 0-9.

Merijärven koulutoimisto
Merijärventie 106, 86220 Merijärvi
Puhelin: Rehtori / Sivistystoimenjohtaja, 044 477 6290

Lue lisää: Perusopetus.

linkkiKalajoen kaupunki:
Perusopetussuomi | englanti | venäjä

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Oppilaalle voidaan järjestää oman äidinkielen opetusta tarpeen mukaan.

Voit kysyä oman äidinkielen opetuksesta Kalajoen tai Merijärven koulutoimistosta.

Ammatillinen koulutus

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU järjestää alueella toisen asteen monialaista ammatillista koulutusta, johon kuuluu seitsemän oppilaitosta. Koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa annetaan perus- ja aikuiskoulutusta seitsemällä eri koulutusalalla.

Kalajoella toimii Kalajoen ammattiopisto, jossa voi opiskella esimerkiksi metalli-, puu-, rakennus-, sisustusrakennus-, vaatetus- tai matkailualan osaajaksi.

Voit hakea opiskelupaikkaa yhteishaussa sähköisellä lomakkeella.

Kalajoen ammattiopisto
Opintie 2, 85100 Kalajoki
Puhelin: 040 3120 400

Lue lisää: Ammatillinen koulutus.

linkkiJokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä JEDU:
Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä JEDUsuomi | englanti

Lukio

Kalajoen lukiossa on laaja kurssitarjonta, jossa erikoisuuksina mm. kuvataidelinja, aamuharjoitukset ja International Studies.

Lukio antaa yleissivistävää koulutusta. Lukioon haetaan yhteishaussa. Lukio-opiskelijoiden valinta perustuu aikaisempaan koulumenestykseen. Jos sinulla on ulkomainen todistus, hae lukiopaikkaa yhteishaun aikana suoraan siitä lukiosta, jossa haluat opiskella. Lukion voi myös suorittaa yksityisoppilaana tenttimällä. Lukiokoulutuksessa vieraskielisten opiskelijoiden opetukseen voidaan hakea erillistä valtionavustusta.

Lisätietoa Kalajoen lukion toiminnasta saa verkkosivuilta.

Lue lisää: Lukio.

linkkiKalajoen kaupunki:
Kalajoen lukiosuomi | englanti | venäjä

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Jos olet alle 29-vuotias eikä sinulla ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa, voit saada apua nuorten aktivointipalvelu Jelppiverkosta.

Etsivä nuorisotyöntekijä kartoittaa nuoren elämäntilannetta yhdessä nuoren kanssa, motivoiden nuorta mukaan toimintaan. Nuorisotyöntekijä tarjoaa ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä pyrkii ohjaamaan oikeiden palveluiden piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä on tavattavissa tarpeen mukaan mm. oppilaitoksissa. Tarvittaessa nuorelle voidaan tarjota myös yksilövalmentajan palveluita.

Etsivä nuorisotyö ja yksilövalmennus ovat Kalajoella osa Kalajoki Akatemian toimintaa. Kalajoen ja Merijärven toiminta kuuluu alueelliseen Jelppiverkkoon. Jelppiverkko tarjoaa yksilöllistä ja suunnitelmallista palvelua, joka on nuorelle maksutonta ja täysin vapaa-ehtoisuuteen perustuvaa.

linkkiJelppiverkko:
Nuorten aktivointipalvelusuomi

Korkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutusta alueella järjestää Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieskassa ja Oulun ammattikorkeakoulu Oulaisissa. Ylivieskan yksikössä voi opiskella tekniikkaa, sosiaalialaa, humanistista ja kasvatusalaa, matkailua ja liiketaloutta. Oulaisten yksikössä voi opiskella terveysalaa. Hae opiskelupaikkaan sähköisellä hakemuksella valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Centria-ammattikorkeakoulu
Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska
Puhelin: (08) 499 2500

Oulun ammattikorkeakoulu
Oulaisten kampus / Terveysalan Oulaisten alueyksikkö
Kuntotie 2, 86300 Oulainen
Puhelin: 010 272 1046

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut.

linkkiCentria-ammattikorkeakoulu:
Centria-ammattikorkeakoulusuomi | englanti

linkkiOulun ammattikorkeakoulu:
Oulaisten kampus / terveysalan alueyksikkösuomi

Muita opiskelumahdollisuuksia

Kansalaisopistot (Kalajoen kansalaisopisto ja Jokihelmen opisto) tarjoavat erilaisia opintopiirejä ja kursseja. Opisto järjestää maahanmuuttajille suomen kielen ja kulttuurin kursseja.

Kalajoen kansalaisopisto (Kalajoen alue)
Kalajoentie 24, 85100 Kalajoki
Puhelin: 044 469 1444

Jokihelmen opisto (Merijärven alue)
Lallunniementie 2, 86600 Haapavesi
Puhelin: 044 759 1503

Kalajoen Kristillinen Opisto antaa alueella ammatillista koulutusta, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta. Oppilaitos tarjoaa lisäksi paljon lyhytkursseja eri aloilta.

Kalajoen Kristillinen Opisto
Kasarmintie 2, 85100 Kalajoki
Puhelin: (08) 463 9200

Lisätietoja opistojen verkkosivuilta.

Lue lisää: Opiskelu harrastuksena.

linkkiKalajoen kaupunki:
Kalajoen kansalaisopistosuomi | englanti | venäjä

linkkiJokihelmen opisto:
Jokihelmen opistosuomi

linkkiKalajoen Kristillinen opisto:
Kalajoen Kristillinen opistosuomi