Koulutus Joensuussa

Päivähoito

Joensuussa on kaupungin omia päiväkoteja ja perhepäivähoitajia. Kaupunki järjestää myös avointa ohjattua leikkitoimintaa alle kouluikäsille lapsille. Lisäksi Joensuussa on yksityisiä päiväkoteja ja yksityisiä perhepäivähoitajia. Päivähoidon palveluita saa tarvittaessa myös ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin.

Voit hakea lapsellesi päivähoitopaikkaa sähköisesti tai lomakkeella, joka löytyy kaupungin internetsivuilta.

Jätä hakemus 4 kuukautta ennen kuin tarvitset hoitopaikkaa. Hoitopaikan voi saada nopeammin, jos tarvitset sitä esimerkiksi siksi, että olet saanut työpaikan tai opiskelupaikan. Hoitopaikan voi saada nopeammin myös silloin, kun hakee osa-aikaista hoitoa.

Hoitopaikkahakemuksen voi palauttaa päivähoidon palveluohjaustiimille.

Voit jättää palvelupuhelimeen soittopyynnön yhteydenottoa varten.

Voit varata ajan myös henkilökohtaiseen asiointiin.

Lue lisää: Päivähoito

linkkiJoensuun kaupunki:
Päiväkoditsuomi | englanti | venäjä

linkkiJoensuun kaupunki:
Perhepäivähoitosuomi

linkkiJoensuun kaupunki:
Päivähoidon lomakkeetsuomi | englanti | venäjä

linkkiJoensuun kaupunki:
Haku päivähoitoonsuomi

Esiopetus

Joensuun kaupunki tarjoaa kaikille 6-vuotiaille lapsille maksutonta esiopetusta. Joensuussa esiopetusta annetaan pääasiassa päiväkodeissa ja osittain koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Esiopetusta on noin neljä tuntia päivässä. Yhteensä esiopetusta on 700 tuntia vuodessa. Esiopetuksen opettajat ovat saaneet pedagogisen koulutuksen.

Jos lapsi tarvitsee sen lisäksi päivähoitoa, päivähoito järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus.

Ilmoittaudu esiopetukseen tammi-helmikuun aikana. Ilmoittautumisajat tiedotetaan paikallislehdessä ja kaupungin www-sivuilla. Jos et ole saanut kirjettä, jossa kerrotaan esiopetuspaikasta tai haet esiopetuspaikkaa muina aikoina, ota yhteys päivähoidon palveluohjaukseen.

Lue lisää: Esiopetus

linkkiJoensuun kaupunki:
Esiopetussuomi

linkkiJoensuun kaupunki:
Maahanmuuttajien esiopetussuomi

Perusopetus

Suomessa kaikki 7 vuotta täyttäneet lapset ovat oppivelvollisia, eli heidän täytyy suorittaa peruskoulu. Oppivelvollisuus päättyy sen lukuvuoden lopussa, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Vanhempien täytyy huolehtia siitä, että lapset käyvät koulua.

Peruskouluun täytyy ilmoittautua vuoden alussa. Kaupungin verkkosivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja lisätietoa ilmoittautumisesta. Jos sinulla on kysyttävää perusopetuksesta, voit myös ottaa yhteyttä kaupungin opetuspalveluihin.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus käydä koulua. Jos lapsi muuttaa Joensuuhun kesken koulun lukuvuoden, hän voi aloittaa koulun myös kesken lukuvuoden.

Joissakin kouluissa on mahdollista opiskella vieraalla kielellä, ja joissakin kouluissa on mahdollista opiskella esimerkiksi enemmän liikuntaa tai musiikkia.

Joensuussa valmistavaa opetusta annetaan useassa ryhmässä Rantakylän, Noljakan ja Pataluodon kouluissa.

linkkiJoensuun kaupunki:
Opetus- ja koulutuspalvelujen yhteystiedotsuomi

linkkiJoensuun kaupunki:
Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten esiopetussuomi

Oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Joensuussa annetaan oppilaan oman äidinkielen opetusta esimerkiksi venäjän, somalin ja arabian kielessä. Myös muita kieliä voidaan opettaa. Opetusryhmässä täytyy olla vähintään 4 oppilasta.

Oppilaan omana uskontona opetetaan esimerkiksi islamia ja ortodoksiuskontoa, jos lapsia on tarpeeksi monta.

linkkiJoensuun kaupunki:
Maahanmuuttajan äidinkielen opetussuomi

Ammatillinen koulutus

Pohjois-Karjalan aikuisopisto järjestää kieliopintoja, työelämään valmentavaa koulutusta ja ammattiopintoja. Aikuiskoulutus järjestää myös erilaisia projekteja, joiden avulla on mahdollista parantaa omaa ammattiosaamista.

Pohjois-Karjalan ammattiopisto järjestää ammatillista koulutusta Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa ja Niittylahdessa. Ammattiopisto järjestää myös ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja valmistavaa koulutusta maahanmuuttajille.

Pohjois-Karjalan opisto järjestää kansanopisto-opetusta ja Valma-koulutusta Niittylahdessa.

Valma-koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun suorittaneille nuorille ja aikuisille sekä maahanmuuttajille, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Valma-koulutukseen tarvitaan aiempia suomen kielen opintoja.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus

linkkiPohjois-Karjalan aikuisopisto:
Pohjois-Karjalan aikuisopistosuomi

linkkiPohjois-Karjalan koulutusyhtymä:
Ammattiopiston koulutuskalenterisuomi

linkkiPohjois-Karjalan opisto:
Kansanopisto-opetussuomi

linkkiPohjois-Karjalan opisto:
Valma-koulutussuomi

Lukio

Joensuussa on useita suomenkielisiä lukiota ja suomenkielinen aikuislukio. Voit hakea lukioon yhteishaun kautta. Lukioon voi päästä, jos perusopetuksen oppimäärä on suoritettu ja lukuaineiden keskiarvo on riittävän hyvä.

Lyseon lukion aikuislinja tarjoaa lukioon valmistavaa koulutusta Joensuussa. Lukioon valmistava koulutus on suunnattu muille kuin suomen- tai ruotsinkielisille opiskelijoille. Lukioon valmistavan koulutuksen tehtävänä on lisätä vieraskielisten oppilaiden mahdollisuuksia päästä lukioon sekä auttaa heitä menestymään lukio-opinnoissa.

Valmistavan opetuksen aikana voi suorittaa jo varsinaisia lukion opintoja valmistavan opetuksen opintojen lisäksi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Koulutus on yhden lukuvuoden mittainen ja siihen haetaan yhteishaun lisähaussa kesän aikana.

Lukioissa opetus on suomenkielistä. Suomi toisena kielenä -opetus järjestetään maahanmuuttajille joko omana ryhmänään tai siten, että he osallistuvat samoille äidinkieli ja kirjallisuus -kursseille kuin ne, joiden äidinkieli on suomi. Heitä kuitenkin arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaisesti ja he saavat henkilökohtaista opetusta tai tukiopetusta pienessä ryhmässä. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat selviytyvät lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla ja opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita ja hakeutua lukion jälkeen mieleisiin jatko-opintoihin.

Voit tiedustella lukioon valmistavasta koulutuksesta kaupungin opetuspalveluista. Lukioiden yhteystiedot löydät kaupungin opetuspalvelujen sivuilta.

Lue lisää: Lukio

linkkiJoensuun kaupunki:
Lukio-opetussuomi

Nuoret ilman opiskelupaikkaa

Nuoret, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa, voivat saada apua etsivästä nuorisotyöstä. Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria löytämään oikeat palvelut opiskelun, työn ja toimeentulon tueksi. Etsivät nuorisotyöntekijät auttavat selvittelemään elämäntilannetta ja hoitamaan käytännön asioita esimerkiksi virastoissa. Nuorisotyöntekijät antavat henkilökohtaista ohjausta nuoren toiveiden mukaan.

linkkiJoensuun kaupunki:
Ohjausta ja tukea nuorillesuomi

Korkeakoulutus

Karelia-ammattikorkeakoulussa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon usealla eri alalla. Näitä ovat muun muassa tekniikka, liiketalous, sekä sosiaali- ja terveysala. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa tekniikassa, liiketaloudessa ja sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi on mahdollista suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella voi suorittaa alemman korkeakoulututkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon ja tohtorin tutkinnon. Joensuussa annetaan myös aikuiskoulutusta ja tehdään tieteellistä tutkimusta.

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut, Yliopistot

linkkiItä-Suomen yliopisto:
Itä-Suomen yliopistosuomi

linkkiKarelia-ammattikorkeakoulu:
Karelia-ammattikorkeakoulusuomi | englanti | venäjä

Muita opiskelumahdollisuuksia

Joensuun seudun kansalaisopistossa voi opiskella tietotekniikkaa, musiikkia, liikuntaa ja tanssia, taideaineita, käden taitoja, ruoanlaittoa ja ensiapua. Siellä voi opiskella myös eri kieliä, esimerkiksi suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa ja italiaa. Opetustarjonta vaihtelee eri vuosina, joten kannattaa tarkistaa kurssit opiston verkkopalvelusta.

Maahanmuuttajat saavat alennusta tiettyjen kurssien hinnoista. Alennus on suoraan kurssin hinnassa. Kurssi on merkitty OPSET-tunnuksella.

Pohjois-Karjalan kesäyliopistossa voi opiskella suomen kieltä. Kesäyliopistossa voit suorittaa yliopistotasoisia avoimen yliopiston kursseja, ammatillista täydennyskoulutusta sekä kieli- ja kulttuurikursseja. Kesäaikana kesäyliopistossa on mahdollisuus kerrata lukio-opintoja. Lisäksi kesäyliopiston kesälukiossa voi suorittaa myös normaaleja lukiokursseja.

Kesäyliopiston kurssit ovat maksullisia opiskelijoille.

Lue lisää: Opiskelu harrastuksena

linkkiJoensuun seudun kansalaisopisto:
Joensuun seudun kansalaisopistosuomi

linkkiPohjois-Karjalan kesäyliopisto:
Koulutustarjontasuomi