Siirry sisältöön

Suomen hallinto

Julkaistu20.04.2022

Valtionhallinto

Suomi on tasavalta. Suomen ylimmät valtioelimet ovat eduskunta, presidentti ja valtioneuvosto eli hallitus.

Eduskunta

Eduskunta säätää Suomen lait ja päättää valtion talousarviosta eli budjetista. Eduskunta myös valvoo hallituksen toimintaa. Eduskunnassa on 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan.

InfoFinlandin sivulla Vaalit ja äänestäminen Suomessa on tietoa siitä, kuka voi äänestää eduskuntavaaleissa.

Tasavallan presidentti

Suomen valtionpäämies on tasavallan presidentti. Presidentti valitaan vaaleilla. Presidentin virkakausi on kuusi vuotta. Sama henkilö voi olla presidentti korkeintaan kaksi peräkkäistä virkakautta eli 12 vuotta.

Tasavallan presidentti

 • vahvistaa lait
 • nimittää korkeimmat virkamiehet
 • johtaa ulkopolitiikkaa yhteistyössä hallituksen kanssa ja
 • on Suomen armeijan ylipäällikkö.

InfoFinlandin sivulla Vaalit ja äänestäminen Suomessa on tietoa siitä kuka voi äänestää presidentinvaaleissa.

Hallitus

Hallitukseen kuuluvat pääministeri ja muut ministerit. Eduskunta valitsee pääministerin, ja tasavallan presidentti nimittää hänet tehtävään. Muut ministerit presidentti nimittää pääministerin ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus valmistelee ja toteuttaa niitä päätöksiä, joita eduskunta on tehnyt. Hallitus on toimistaan vastuussa eduskunnalle eli ministerien tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Ministeriöt valmistelevat ne asiat, joista hallitus päättää. Ministerit johtavat ministeriöiden virkamiesten työtä. Ministeriöiden alaisuudessa toimii useita virastoja ja laitoksia. Esimerkiksi Maahanmuuttovirasto on sisäasiainministeriön alainen virasto.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleValtioneuvoston kanslia

Hallituksen toiminta

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleValtioneuvoston kanslia

Nykyinen hallitus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTasavallan presidentin kanslia

Tietoa presidentin tehtävistä

Valtion paikallishallinto

Valtion paikallishallinto tarkoittaa niitä viranomaisia, jotka hoitavat valtiolle kuuluvia tehtäviä jollakin tietyllä alueella. Valtion paikallishallintoon kuuluvat seuraavat viranomaiset:

 • poliisi,
 • syyttäjä,
 • ulosottovirastot,
 • maistraatit,
 • työ- ja elinkeinotoimistot,
 • verotoimistot,
 • tulli,
 • oikeusaputoimistot.

Lisätietoa viranomaisista ja niiden tehtävistä löydät InfoFinlandin sivulta Tärkeitä viranomaisia .

Aluehallinto

Aluehallintoa hoitavat aluehallintovirastot ja ELY-keskukset eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa. Aluehallintovirastot hoitavat Suomen lain toimeenpanoa ja valvontaa omalla alueellaan. Aluehallintovirastot vastaavat seuraavista asioista

 • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
 • pelastustoimi ja varautuminen
 • poliisi
 • työsuojelu
 • ympäristöluvat

Suomessa on 15 ELY-keskusta. Niiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi

 • yritysten neuvonta
 • ympäristönsuojelu
 • liikenneturvallisuuden edistäminen
 • maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleValtiovarainministeriö

Aluehallinto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleAluehallintovirasto

Aluehallintovirastot

Kunnat

Suomi jakaantuu kuntiin. Kunnilla on itsehallinto, eli ne voivat itse päättää omista asioistaan. Kunnilla on verotusoikeus eli oikeus kerätä asukkailta kunnallisveroa. Kunnilla on velvollisuus järjestää asukkailleen monia palveluja. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuolto, lasten päivähoito ja opetus. Lisäksi ne voivat tarjota myös muita palveluja. Lisätietoa löydät InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa .

Kunnan asioista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston jäsenet valitaan kunnallisvaaleissa, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävä on valmistella valtuuston päätökset ja toteuttaa ne.

InfoFinlandin sivulla Vaalit ja äänestäminen Suomessa on tietoa siitä, kuka voi äänestää kunnallisvaaleissa.