theme icon

Yhdistykset

Suomessa on väkilukuun nähden paljon yhdistyksiä. Kaikilla on lain mukaan oikeus toimia yhdistyksissä. Yhdistymisvapaus koskee myös ulkomaalaisia.

Yhdistys voi olla esimerkiksi urheiluseura, kulttuuriyhdistys, ystävyysseura tai uskonnollinen yhdistys.

Rekisteröidyt yhdistykset ovat aatteellisia yhdistyksiä. Yhdistystä ei pidä perustaa elinkeinon harjoittamista varten.

Suomessa on paljon myös maahanmuuttajien perustamia yhdistyksiä. Maahanmuuttajien yhdistys tai oman maan ystävyysseura voi auttaa säilyttämään ja kehittämään omaa kulttuuria uudessa yhteiskunnassa ja tehdä yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa. Erilaisia yhdistyksiä voit etsiä Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysnetti–palvelusta.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Yhdistysnettisuomi | ruotsi | englanti

Valtakunnallisia maahanmuuttajayhdistyksiä

linkkiMoniheli:
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkostosuomi | englanti

linkkiIESAF:
International English Speakers' Association of Finlandenglanti

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Apua ja tukea maahanmuuttajanaisille(pdf, 212kt)suomi | englanti | venäjä | ranska | somali | arabia | kurdi | thai

linkkiSVK:
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestösuomi | venäjä

linkkiFaro:
Suomen venäjänkielisten yhdistysten liittosuomi | venäjä

linkkiSuomen somalialaisten liitto:
Somalialaisyhdistysten kattojärjestösuomi | englanti | somali

linkkiAFAES:
Euroopan afrikkalaiset ja afrikkalaiseurooppalaisetsuomi | englanti

linkkiLiikkukaa! ry:
Liikuntajärjestöenglanti

linkkiYstävyysseurojen liitto:
Ystävyysseurojasuomi

Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen perustamisessa on käytännössä kolme vaihetta:

  1. päätös yhdistyksen perustamisesta
  2. sääntöjen tekeminen
  3. yhdistyksen rekisteröinti

Yhdistyksen rekisteröiminen

Yhdistys kannattaa rekisteröidä. Silloin yhdistys on oikeushenkilö, jonka jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhdistyksen toiminnasta. Rekisteröity yhdistys voi hakea rahoitusta ja avustuksia sekä tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten ja viranomaisten kanssa. Yhdistys rekisteröidään tekemällä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Yhdistysrekisterisuomi | ruotsi | englanti

Yhdistyksen perustaminen kun perustajat ovat ulkomaalaisia

Myös ulkomaalaiset eli henkilöt, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta, voivat perustaa rekisteröidyn yhdistyksen. Tässä tapauksessa sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan kotipaikan pitää olla Suomessa.

Jos puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on ulkomainen kotipaikka, voi yhdistys hakea poikkeuslupaa Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistys toimii yleensä vuoden jaksoissa. Se suunnittelee toimintansa ja taloutensa vuodeksi eteenpäin. Talousasiat ja kirjanpito pitää tarkistaa kauden lopuksi.

Yhdistyksessä valta on jäsenillä. Tärkeimmät päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa, jotka ovat avoimia kaikille jäsenille.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistykselle valitaan hallitus yhdistyksen kokouksessa, johon kutsutaan kaikki yhdistyksen jäsenet. Hallituksessa täytyy olla vähintään puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Säännöissä voidaan määrätä hallituksen koosta. Hallituksen tehtävä on hoitaa asioita lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan.

Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, kun suurin osa jäsenistä päättää niin yhdistyksen kokouksessa.

Kun purkautumispäätös on tehty ja varat luovutettu, tehdään purkautumisilmoitus yhdistysrekisteriin.

linkkiSuomen Pakolaisapu:
Järjestöhautomosuomi | englanti