theme icon

Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada työnantajalta työtodistus työsuhteen päättyessä, kun hän sitä pyytää. Työtodistus on tärkeä asiakirja, jossa on mainittu työsuhteen kesto ja työtehtävät. Lisäksi työntekijä voi pyytää, että todistukseen kirjoitetaan työsuhteen päättymissyy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus vielä kymmenen vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä ja tämän jälkeen ainoastaan jos siitä ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta hankaluutta. Jos työntekijä haluaa saada työtodistukseen arvion työtaidoista ja käytöksestä, työnantajan on toimitettava se työntekijälle tämän pyynnöstä vielä viiden vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Työnantajien on myös annettava työntekijälle uusi työtodistus, jos työntekijän työtodistus katoaa tai menee pilalle.

Työnantaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta ei anna työtodistusta, rikkoo työsopimuslakia.

linkkiFinlex:
Työsopimuslakisuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyösuojeluhallinto:
Tietoa oikeudesta työtodistukseensuomi | ruotsi | englanti