theme icon

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto kuuluu kaikille

Työnantajilla on Suomessa velvollisuus tarjota työntekijöilleen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Työnantaja voi myös järjestää työntekijöilleen sairaanhoitopalveluita. Työterveyshuollossa on mahdollista saada terveydenhoitajan, työterveyslääkärin ja työterveyspsykologin palveluita. Usein siellä toimii myös fysioterapeutteja. Erikoislääkärin palvelut eivät yleensä sisälly työterveyshuoltoon. Työnantajan täytyy kertoa sinulle, mitä palveluja ja millaista tukea voit saada työterveyshuollosta.

Oikeus työterveyspalveluihin ei koske työntekijän perhettä.

Työterveyshuollon tavoitteena on edistää terveyttä ja työkykyä ja yhteistyötä työpaikoilla.

Työterveyshuollon henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. He eivät kerro asioitasi työnantajallesi, jos et ole antanut siihen lupaa. Työterveyshuolto voi kuitenkin antaa työnantajallesi arvion siitä, voitko terveytesi puolesta jatkaa työntekoa.

Kela korvaa työnantajalle ja yrittäjälle osan työterveyshuollon kustannuksista, jos ne ovat tarpeellisia ja kohtuullisia.

linkkiTyösuojeluhallinto:
Tietoa työterveyshuollostasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyöterveyslaitos:
Tietoa työterveyshuollostasuomi | ruotsi

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Työterveyshuoltosuomi | ruotsi | englanti

linkkiFinlex:
Työterveyshuoltolakisuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Sairauspäivärahasuomi | ruotsi | englanti