theme icon

Perhevapaat

Kun perheeseen syntyy lapsi, vanhemmilla on oikeus pitää perhevapaata eli jäädä hoitamaan lasta kotiin.

Perhevapaa tarkoittaa

  • äitiysvapaata
  • isyysvapaata
  • vanhempainvapaata
  • hoitovapaata

Ilmoita perhevapaasta työnantajallesi viimeistään kaksi kuukautta etukäteen.

Perhevapaat ovat yleensä palkattomia vapaita. Se, maksetaanko sinulle palkkaa perhevapaan ajalta, riippuu työehtosopimuksestasi. Tarkista asia työnantajaltasi.

Kela maksaa perhevapaiden ajalta perhe-etuuksia, eli vanhempainpäivärahoja ja kotihoidon tukea. Lue perhe-etuuksien ehdoista InfoFinlandin sivuilta Tukea lapsen syntymän jälkeen ja Tukea lapsen hoitamiseen kotona.

Kun perhevapaat päättyvät, työntekijällä on oikeus palata omaan työhön tai vastaavanlaiseen työhön vanhassa työpaikassa. Raskaana olevan naisen työsopimusta ei saa purkaa eikä häntä saa syrjiä raskauden vuoksi.

Suomessa työnantajat ja työntekijät tuntevat perhevapaat ja niitä käytetään yleisesti.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Perhevapaatsuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Tietoa lapsiperheiden tuistasuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro

Äitiysvapaa

Äitiysvapaan kesto on 105 arkipäivää. Äitiysvapaan aikana työnteko on sallittua, jos se voi tapahtua ilman, että äidin, sikiön tai lapsen turvallisuus vaarantuu. Äitiysvapaan aikana ei kuitenkaan saa tehdä työtä kahden viikon aikana ennen laskettua synnytysaikaa eikä kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen.

Isyysvapaa

Isyysvapaa on vanhempainvapaan osa, joka on tarkoitettu isän pidettäväksi. Isyysvapaan pituus on yhteensä 54 arkipäivää. Näitä päiviä ei voi siirtää äidin pidettäväksi.

Voit pitää korkeintaan 18 isyysvapaapäivää samaan aikaan kun lapsen äiti on äitiys- tai vanhempainvapaalla. Voit jakaa nämä päivät korkeintaan neljään jaksoon.

Loput 36 päivää voit jakaa korkeintaan kahteen jaksoon. Näiden päivien aikana äiti ei voi olla samaan aikaan vanhempainvapaalla. Tarkoitus on, että isä hoitaa lasta. Voit myös pitää kaikki 54 isyysvapaapäivää eri aikaan äidin kanssa.

Voit itse päättää, pidätkö kaikki isyysvapaapäivät tai osan niistä. Isyysvapaapäiviä voi käyttää ainoastaan alle 2 vuotiaan lapsen hoitoon. Kun lapsi täyttää 2 vuotta, et voi enää käyttää isyysvapaapäiviä, vaikka sinulla olisi niitä jäljellä.

Vanhempainvapaa

Äitiysvapaan jälkeen joko äiti tai isä voi jäädä kotiin hoitamaan vauvaa vanhempainvapaalle, joka on 158 arkipäivää. Molemmat vanhemmat eivät voi olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla. Vanhempainvapaan voi kuitenkin jakaa siten, että isä ja äiti ovat vuorotellen kotona hoitamassa lasta.

Hoitovapaa

Vanhempainvapaan jälkeen isä tai äiti voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta.

Se edellyttää, että äiti tai isä on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 6 kuukautta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Hoitovapaan aikana Kela maksaa kotihoidon tukea. Katso kotihoidon tuen ehdot InfoFinlandin sivulta Tukea lapsen hoitamiseen kotona.

Osittainen hoitovapaa

Hoitovapaa voi olla myös osa-aikainen. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta. Teet tällöin lyhyempää työaikaa ja saat vastaavasti vähemmän palkkaa. Myös molemmat puolisot voivat olla osittaisella hoitovapaalla esimerkiksi siten, että toinen lyhentää työaikaansa aamusta ja toinen iltapäivästä. Voit olla osittaisella hoitovapaalla siihen asti, kun lapsesi päättää toisen koululuokan.

Voit hakea Kelalta joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaan sekä osittaista hoitorahaa 1. ja 2. luokalla olevan lapsen hoitamista varten, jos sinulla on kotikunta Suomessa. Joustavaa hoitorahaa ei voi saada sellaisen lapsen hoitoon, joka on täyttänyt kolme vuotta, mutta ei ole vielä koulussa.

Lue lisää joustavasta ja osittaisesta hoitorahasta InfoFinlandin sivulta Tukea lapsen hoitamiseen kotona.