theme icon

Vammainen lapsi

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotias lapsi voi saada vammaistukea, jos hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta vähintään kuuden kuukauden ajan. Alle 16-vuotiaan vammaistukea voit hakea Kelasta. Tuki myönnetään yleensä tietyksi ajaksi. Kun se on päättynyt, tuelle voi hakea jatkoa.

linkkiKela:
Vammaistuki lapsellesuomi | ruotsi | englanti

Erityishoitoraha

Voit saada Kelasta erityishoitorahaa, jos

  • alle 16-vuotias lapsesi on sairaalahoidossa tai
  • hoidat lastasi kotona ja kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon tai
  • työmarkkinatukesi väliaikaisesti katkeaa, kun et pysty osallistumaan kotoutumistoimenpiteisiin lapsesi hoidon takia tai
  • lapsesi kokeilee kouluun tai päivähoitoon palaamista

linkkiKela:
Erityishoitoraha alle 16-vuotiaallesuomi | ruotsi | englanti

Kuntoutusta lapselle

Lapsi, jolla on vaikea vamma, voi saada vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kela järjestää kuntoutuksen ja korvaa sen kustannukset. Kuntoutukseen voi sisältyä monenlaista toimintaa. Se voi olla esimerkiksi fysioterapiaa tai erilaisia kursseja, joilla opetellaan elämistä vamman kanssa. Kela voi järjestää kuntoutusta myös harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työ- tai toimintakykyä. Jos lapsi ei voi saada Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, vastuu kuntoutuksen järjestämisestä on kotikunnalla.

linkkiKela:
Vaativa lääkinnällinen kuntoutussuomi | ruotsi | englanti

Vammaisen lapsen koulunkäynti

Vammaisella lapsella on oikeus käydä koulussa lähikoulussa. Vammainen lapsi voi saada erityisopetusta, jos hänen vammansa vaikeuttaa oppimista. Lapsi voi myös saada koulunkäyntiavustajan, jos se on tarpeen.

Kela voi kustantaa kalliita ja vaativia apuvälineitä, joita vammainen lapsi tarvitsee koulunkäyntiä varten. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi tietokoneet ja niiden lisälaitteet. Apuvälineitä voi saada, jos lapsi ei selviä opiskelusta ilman niitä tai se on hyvin vaikeaa. Apuvälineitä voi saada aikaisintaan silloin kun lapsi on peruskoulun seitsemännellä luokalla.

linkkiKela:
Apuvälineitä työhön ja opiskeluunsuomi | ruotsi | englanti

Vammaisen lapsen vapaa-aika

Voit saada tietoja asuinalueesi harrastusmahdollisuuksista esimerkiksi oman kuntasi liikunta- ja kulttuuritoimesta. Myös vammaisjärjestöillä on monenlaista harrastustoimintaa. Esimerkiksi Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää erilaisia urheilu- ja liikuntatapahtumia.

linkkiSuomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:
Liikuntaa vammaisille lapsille ja nuorillesuomi | ruotsi | englanti