Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Synnytys

Suomessa naiset synnyttävät tavallisesti sairaalassa. Neuvolasta saat tietoa alueesi sairaalasta tai sairaaloista. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, sairaalahoito on sinulle halvempaa.

Kotisynnytys on myös mahdollinen, mutta se ei kuulu yleisen terveydenhuollon piiriin eikä sitä suositella. Se tarkoittaa, että vanhempien on itse hoidettava synnytyksen järjestelyt. Myös vastuu synnytyksen sujumisesta on vanhemmilla.

Yleensä isä on mukana synnytyksessä. Tukihenkilönä voi olla myös joku muu sukulainen tai ystävä. Jos haluat, voit pyytää mukaan synnytykseen myös vapaaehtoista tukihenkilöä, joka on saanut koulutusta tukihenkilönä toimimiseen. Tällaista tukihenkilöä kutsutaan doulaksi. Voit kysyä neuvolasta oman paikkakuntasi doulatoiminnasta.

Suomessa suurin osa äideistä synnyttää alakautta. Se on useimmiten turvallisin tapa. Jos tämä ei ole mahdollista esimerkiksi vauvan asennon vuoksi, lääkäri tekee päätöksen keisarinleikkauksesta. Jos kaikki on muuten hyvin, leikkaus voidaan suunnitella etukäteen. Joskus synnytys alkaa normaalisti, mutta vauvan voinnin takia täytyy tehdä kiireellinen keisarinleikkaus.

Jos pelkäät synnytystä, puhu asiasta neuvolassa. Pelkoon voi saada apua esimerkiksi synnytyspelkopoliklinikalta.

Äitiysneuvoloissa ja joissakin synnytyssairaaloissa järjestetään perhevalmennusta, jonka tarkoituksena on valmistaa äitiä ja perhettä tulevaan synnytykseen ja vauvanhoitoon. Perhevalmennuksessa saat myös tietoa siitä, miten synnytys alkaa ja milloin on aika lähteä sairaalaan. Jos lapsivettä alkaa vuotaa tai jos sinulla on jatkuvia, tiheitä ja kivuliaita supistuksia, soita sairaalaan ja kysy, onko aika lähteä.

Kun lähdet sairaalaan, ota mukaan vauvalle riittävän lämpimät vaatteet kotimatkaa varten. Jos aiot kuljettaa vauvan autolla kotiin, tarvitset sitä varten autoon turvakaukalon.

Tulkkaus synnytyksessä

Tulkin saaminen synnytykseen voi olla vaikeaa, koska synnytyksen tarkkaa aikaa on vaikea tietää etukäteen. Jotkut tulkkikeskukset päivystävät tarvittaessa viikonloppuisin sekä ilta- ja yöaikaan ja myös lyhyellä varoitusajalla. Neuvolasta saat lisätietoa tulkkipalveluista kunnassasi. Henkilökunnan kanssa voit myös sopia siitä, että kielitaitoinen puoliso tai ystävä tulee mukaan synnytykseen tulkkaamaan. Päätöksen tulkin käytöstä tekevät vanhemmat. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tarvitsetko tulkkia?

Ympärileikkaus ja synnytys

Jos sinulle on tehty ympärileikkaus ennen kuin tulit Suomeen, sinulle tehdään synnytyksen yhteydessä avausleikkaus. Avausleikkaus voidaan tehdä myös raskauden keskivaiheessa. Ympärileikkauksesta on hyvä kertoa etukäteen synnytyssairaalassa, jotta se voidaan ottaa huomioon synnytyksessä.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Meille tulee vauva -opas(pdf, 1,46 Mt)suomi | ruotsi | englanti | venäjä | somali