theme icon

Kuntoutus

Kuntien järjestämä kuntoutus

Kunnat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Voit päästä kunnan järjestämään kuntoutukseen, jos sinulla on kotikunta Suomessa. Kuntien järjestämään kuntoutukseen kuuluu:

 • kuntoutusneuvontaa
 • tutkimuksia, joilla selvitetään kuntoutuksen tarve
 • hoitoa, joka parantaa työ- ja toimintakykyä
 • kuntoutusjaksoja
 • apuvälinepalveluja
 • sopeutumisvalmennusta
 • kuntoutusohjausta

Saat lisätietoja kunnan kuntoutuspalveluista omalta terveysasemaltasi.

Kelan järjestämä kuntoutus

Kelan kuntoutus voi olla

 • ammatillista kuntoutusta
 • kuntoutusta vaikeavammaiselle
 • kuntoutuspsykoterapiaa

Ammatillista kuntoutusta järjestävät työeläkelaitokset ja Kela. Lääkinnällistä kuntoutusta järjestävät kunnat ja Kela. Jos kärsit ammattitaudista tai jos olet saanut vamman jossakin tapaturmassa, voit saada kuntoutusta vakuutusyhtiöltä. Kela voi tukea psykoterapiaa, mutta sinun täytyy etsiä itse sopiva terapeutti.

Kelan kuntoutus on tarkoitettu niille, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuksen piiriin. Lisää tietoa sairausvakuutuksesta saat InfoFinlandin sivulta Suomen sosiaaliturva.

Kuntoutusta työtä varten

Voit saada ammatillista kuntoutusta, jos sinulla on terveysongelmia, joiden takia et pysty tekemään työtä. Kuntoutusta voit saada myös, jos sinulla on riski joutua lopettamaan työ terveysongelmien takia. Työtapaturman jälkeen sinulla on oikeus kuntoutukseen.

Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta työntekijöille. Voit hakea kuntoutusta työeläkelaitokselta, jos olet ollut työssä viisi vuotta tai kauemmin. Kysy lisää oman työeläkelaitoksesi asiantuntijoilta, jotka hoitavat kuntoutusasioita.

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta nuorille ja aikuisille, jotka eivät ole työssä.

linkkiKela:
Ammatillinen kuntoutussuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Hakeminen ammatilliseen kuntoutukseensuomi | ruotsi | englanti

Kuntoutusta vaikeavammaiselle

Jos olet alle 65 vuotta ja sinulla on sairauden tai vamman vuoksi suuria vaikeuksia arjessa, esimerkiksi jos sinun on vaikea liikkua tai huolehtia itsestäsi, Kela voi järjestää sinulle vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Kuntoutus toteutetaan juuri sinulle sopivalla tavalla. Voit käydä kuntoutuksessa esimerkiksi kuntoutuslaitoksessa. Voit myös asua kotona ja käydä kuntoutuksessa sieltä käsin. Kuntoutuksen tavoite on tukea sinua ja läheisiäsi niin, että pystyt toimimaan aktiivisesti.

Kysy lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta Kelasta.

linkkiKela:
Vaativa lääkinnällinen kuntoutussuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Hakeminen lääkinnälliseen kuntoutukseensuomi | ruotsi | englanti

Psykoterapiaa kuntoutuksena

Jos mielenterveyden ongelma heikentää työ- tai opiskelukykyäsi, voit mahdollisesti hakea kuntoutuspsykoterapiaan. Kuntoutuspsykoterapian ehtona on, että:

 • olet saanut vähintään kolme kuukautta psykiatrista hoitoa, ja
 • hoitava psykiatri kirjoittaa sinulle lausunnon, jossa suositellaan kuntoutuspsykoterapiaa.

Lue lisää mielenterveyspalveluista InfoFinlandin sivulta Mielenterveys.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilöterapiaa, ryhmäterapiaa, kuvataideterapiaa, perheterapiaa tai paripsykoterapiaa. Lisäksi 16–25-vuotiaille nuorille se voi olla musiikkiterapiaa. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien vierailuja.

Terapiaan voi saada tukea vuodeksi kerrallaan korkeintaan 3 vuoden ajan. Terapiaa korvataan korkeintaan 80 kertaa vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa

Jotta Kela voisi tukea psykoterapiaa, terapeutilla täytyy olla oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä ja hänen tulee olla Kelan hyväksymä terapeutti.

linkkiKela:
Kuntoutuspsykoterapiasuomi | ruotsi | englanti

linkkiSuomen psykologiliitto:
Psykoterapeuttirekisterisuomi

Miten hakeudut kuntoutukseen

Kun tarvitset kuntoutusta, tarvitset ensimmäiseksi lääkärin lausunnon. Ota yhteyttä lääkäriisi, työterveyslääkäriisi tai Kelaan. Jos haet vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, tarvitset lisäksi kuntoutussuunnitelman.

Kun olet saanut lääkäriltä lausunnon tai kuntoutussuunnitelman, voit hakea kuntoutusta työeläkelaitoksestasi tai Kelasta. Voit kysyä kuntasi terveyspalveluista, työeläkelaitoksesta tai Kelan toimistosta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Lisätietoja Kelan kuntoutuksista löydät myös Kelan verkkosivuilta.

Jos haet Kelan kuntoutukseen, palauta kuntoutushakemus Kelaan ennen kuin kuntoutus alkaa. Kela antaa sinulle kirjallisen päätöksen kuntoutuksesta.

linkkiKela:
Asiointi verkossasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Kelan yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Sähköinen ajanvaraussuomi | ruotsi | englanti

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Kuntoutuksen ajalta voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67 -vuotias ja kuntoutuksen tavoite on säilyttää työkyky, palata työelämään tai päästä työelämään. Kuntoutusrahaa varten tarvitset myös kuntoutuspäätöksen esimerkiksi Kelasta tai työterveyshuollosta. Voit saada kuntoutusrahaa samoilla ehdoilla myös silloin, jos kotikuntasi järjestää kuntoutuksesi. Kela voi myös osittain korvata matkoja kuntoutukseen.

linkkiKela:
Kuntoutusrahasuomi | ruotsi | englanti