theme icon

Muut tuet perheille

Perheet voivat saada erilaisia tukia elämiseen. Useimpien tukien saamisen edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan tai että sinulla on kotikunta Suomessa.

Perhe, jonka tulot eivät riitä asunnon vuokran maksamiseen tai omistusasunnon kuluihin, voi hakea yleistä asumistukea Kelasta.

Lapsen huoltaja, joka on eläkkeellä, voi hakea Kelasta lapsikorotusta omaan eläkkeeseen. Kela maksaa lapsikorotusta kunnes lapsi täyttää 16 vuotta.

Perhe voi hakea toimeentulotukea, jos sillä on taloudellisia ongelmia, joista se ei selviä muuten. Toimeentulotukea haetaan Kelasta.

Jos hoidat kotona perheenjäsentä, joka on pitkäaikaissairas, vammainen tai vanhus, kotikuntasi voi maksaa sinulle omaishoidontukea. Voit hakea omaishoidontukea kuntasi sosiaalitoimistosta. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Taloudellista tukea sekä sivun Ikäihmiset kohdasta Kun hoidat omaista kotona.

InfoFinlandin sivulla Yhden vanhemman perhe kerrotaan, millaista tukea lapsen kanssa asuva huoltaja voi saada, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Elatusapu on maksu, jolla erossa asuva vanhempi osallistuu lapsen kuluihin. Se vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa, maksaa elatusapua sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu.

linkkiKela:
Lapsikorotussuomi | ruotsi | englanti