Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen voi tapahtua

  • siviilivihkimisenä maistraatissa tai
  • kirkollisena vihkimisenä.

Vihkimisessä naimisiin menevien on oltava samanaikaisesti läsnä. Lisäksi paikalla on oltava vähintään kaksi todistajaa.

Siviilivihkiminen

Siviilivihkimisen voi lain mukaan suorittaa maistraatissa työskentelevä henkikirjoittaja, tai käräjäoikeudessa työskentelevä laamanni tai käräjätuomari. Varaa vihkimisaika hyvissä ajoin ennen hääpäivää maistraatista tai käräjäoikeudesta.

Siviilivihkiminen on maksuton, jos se tapahtuu maistraatin tai käräjäoikeuden tiloissa virka-aikana. Jos asiasta sovitaan erikseen, vihkiminen voidaan tehdä muuallakin, esimerkiksi kotona tai juhlatiloissa. Silloin siitä peritään erillinen maksu.

Siviilivihkimiseen on oikeus jokaisella, myös niillä, jotka kuuluvat johonkin uskontokuntaan.

Maistraatin sivuilla kerrotaan perustiedot vihkimisestä.

linkkiMaistraatti:
Vihkiminensuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaistraatti:
Maistraattien yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

linkkiOikeuslaitos:
Käräjäoikeuksien yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

Kirkollinen vihkiminen

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa

  • evankelis-luterilaisessa kirkossa
  • ortodoksisessa kirkossa tai
  • jossakin muussa Suomessa rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa.

Jokainen uskonnollinen yhdyskunta määrää itse, mitä ehtoja vihkimiseen liittyy ja millainen tilaisuus vihkiminen on. Jos puolisot eivät tunnusta samaa uskontoa, suoritetaan vihkiminen maistraatissa ja avioliitto voidaan siunata kirkossa. Luterilaisessa kirkossa voidaan vihkiä kristillisiin uskontoihin kuuluvat, esimerkiksi luterilainen ja ortodoksi.

linkkiEvankelis-luterilainen kirkko:
Tietoa avioliitostasuomi | ruotsi | englanti

linkkiSuomen ortodoksinen kirkko:
Suomen ortodoksinen kirkkosuomi | ruotsi | venäjä

linkkiVapaa-ajattelijain liitto ry:
Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, joilla on vihkimisoikeussuomi

Ulkomaan kansalaiset

Maistraateissa vihitään myös ulkomaan kansalaisia. Suomessa esteiden tutkinta tehdään aina ennen avioliiton solmimista. Lisätietoa saat InfoFinlandin sivulta Avioliiton esteiden tutkinta.

Vaikutus oleskelulupaan ja kansalaisuuteen

Suomessa asuvan Suomen tai jonkin muun maan kansalaisen avio- tai avopuoliso tai rekisteröity parisuhdekumppani voi saada oleskeluluvan Suomeen. Pysyvän oleskeluluvan voi saada, kun avioliitto on kestänyt viisi vuotta.

Lue aiheesta lisää InfoFinlandin sivulta Oleskelulupa puolisolle.

Avioliiton kautta ei voi saada Suomen kansalaisuutta.

Ulkomailla solmittu avioliitto rekisteröidään maistraatissa

Ulkomailla solmittu avioliitto on Suomessa virallinen vasta kun se on rekisteröity Suomessa.

Jos avioliitto on solmittu ulkomailla, vihkimisestä pitää esittää laillistettu ja käännetty todistus maistraatille rekisteröintiä varten. Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi lähettää vihkimisasiakirjat myös sikäläiselle Suomen edustustolle, joka toimittaa asiakirjat maistraatille Suomessa.

Suomessa asuvista henkilöistä merkitään perustiedot väestötietojärjestelmään. Rekisteröitäviä tietoja ovat muun muassa nimi, syntymäaika, kansalaisuus, perhesuhdetiedot ja osoite. Ulkomaalaisen on lain mukaan ilmoitettava rekisteriin samat tiedot kuin Suomen kansalaisenkin, jos oleskelu Suomessa kestää vähintään vuoden.

linkkiMaistraatti:
Ulkomailla tapahtuneen vihkimisen rekisteröinti -lomakesuomi | englanti