Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus vaikuttaa siihen, miten puolisoiden omaisuus jaetaan eron tai kuoleman sattuessa. Jos puolisot eivät ole tehneet avioehtosopimusta, kummankin omaisuus lasketaan osituksessa yhteen ja jaetaan tasan puolisoiden kesken. Yleisin avioehtosopimus määrittää, että kummallakaan aviopuolisolla ei ole oikeutta toisen omaisuuteen. Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana. Siihen tarvitaan molempien puolisoiden suostumus.

Avioehtosopimus tehdään kirjallisesti. Se päivätään ja allekirjoitetaan. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Avioehtosopimus lähetetään maistraattiin rekisteröitäväksi. Sopimuksen tekemisessä kannattaa käyttää asiantuntevaa lakimiestä.

Avioehtosopimus on vapaaehtoinen.

linkkiMaistraatti:
Avioehtosopimussuomi | ruotsi