theme icon

Syrjintä ja rasismi

Suomen lain mukaan kaikkia ihmisiä täytyy kohdella yhdenvertaisesti riippumatta heidän taustastaan ja sukupuolestaan. Syrjintä on rikos.

Mitä syrjintä on?

Syrjinnällä tarkoitetaan eriarvoista kohtelua, jolloin henkilöä kohdellaan huonommin kuin samassa tilanteessa toista henkilöä. Syrjinnän perusteena voi olla esimerkiksi etninen alkuperä, kansalaisuus tai uskonto.

Syrjintää on uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen. Syrjintää on myös toisen henkilön käskeminen tai ohjaaminen syrjintään.

Syrjintää on esimerkiksi se, jos et saa palvelua etnisen alkuperäsi takia tai jos sinulta vaaditaan työhaastattelussa täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka se ei ole työssä välttämätöntä.

Se, että ihmisiä kohdellaan eri tavalla, ei aina ole syrjintää. Ihmisiä voidaan kohdella eri tavoin, jos siihen on olemassa hyväksyttävä peruste.

Yhdenvertaisuuslaki määrittelee, mikä on syrjintää.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kukaan ei saa joutua toista huonompaan asemaan näiden asioiden vuoksi.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella.

InfoFinlandin sivulta Lait ja oikeudet löydät lisää tietoa oikeuksistasi Suomessa.

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
Tietoa syrjinnästäsuomi | ruotsi | englanti

Rasismi ja rasistiset rikokset

Rasismi tarkoittaa jonkun ihmisryhmän tai siihen kuuluvan henkilön pitämistä muita huonompana esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasistinen rikos tarkoittaa rikosta, jonka tekijällä on rasistinen syy. Rasistinen rikos voi olla esimerkiksi väkivaltaa, kunnianloukkaamista, syrjintää, uhkailua, kiusaamista tai vahingontekoa. Jos joudut rasistisen rikoksen uhriksi, ilmoita asiasta poliisille.

InfoFinlandin sivulta Rikokset löydät tietoa siitä, miten voit tehdä rikosilmoituksen.

linkkiRikosuhripäivystys:
Apua rikoksen uhrillesuomi | ruotsi | englanti

linkkiPoliisi:
Poliisilaitosten yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

Apua syrjinnän uhrille

Syrjintä työpaikalla

Jos koet syrjintää töissä, ota yhteys ensin esimieheesi. Jos et saa apua häneltä, ota yhteyttä työpaikan työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Jos asia ei ratkea työpaikalla, ota yhteyttä oman alueesi työsuojelupiiriin tai omaan ammattiliittoosi.

InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä, löydät tietoa siitä mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla.

InfoFinlandin sivulta Työelämän ongelmat löydät tietoa monista yleisistä työelämän ongelmista ja siitä, miten voi hakea apua.

linkkiTyösuojeluhallinto:
Työsuojelusuomi | ruotsi | englanti

Syrjinnän vastainen neuvonta

Jos epäilet, että sinua on syrjitty, voit ottaa yhteyttä Rikosuhripäivystyksen syrjinnän vastaiseen neuvontaan. Syrjinnän vastainen neuvonta palvelee puhelimitse. Neuvonnan yhteystiedot löydät Rikosuhripäivystyksen verkkosivuilta.

linkkiRikosuhripäivystys:
Syrjinnän vastainen neuvontasuomi | ruotsi | englanti

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Jos koet syrjintää muualla kun töissä tai olet huomannut jossain syrjintää, voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Lisäksi sinulla on myös mahdollisuus viedä asia poliisille ja sitä kautta oikeuteen. Voit ottaa yhteyttä myös toisen ihmisen tai jonkun ryhmän puolesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa ohjeita, neuvoja ja suosituksia sekä auttaa löytämään sovinnon tapauksissa, jotka koskevat syrjintää. Valtuutettu voi myös tarvittaessa pyytää syrjinnästä epäillyltä selvityksen tapahtuneesta. Lisäksi se voi viedä tai auttaa viemään asian Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan tai oikeuteen.

Tapaamisista on sovittava etukäteen. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Jos et osaa suomea, ruotsia tai englantia, voit kirjoittaa sähköpostia tai kirjeen myös muulla kielellä.Yhteystiedot löydät Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilta.

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
Apua syrjinnän uhrillesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | ranska | somali | espanja | turkki | kiina | persia | arabia | kurdi | albania | saksa | thai | vietnam | portugali | tagalog | puola | bosnia | kroatia | romania | saame | serbia | nepali

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
Ilmoita syrjinnästäsuomi | ruotsi | englanti

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Jos olet kohdannut syrjintää, voit ottaa yhteyttä myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Lautakunta käsittelee syrjintää koskevia hakemuksia, ja se voi kieltää syrjinnän. Lisäksi lautakunta voi määrätä uhkasakon, joka korostaa syrjinnän kieltoa. Lautakunta voi myös vahvistaa osapuolten välisen sovinnon. Lautakunta ei käsittele työsuhteisiin liittyviä syrjintätapauksia.

linkkiYhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta:
Apua syrjintätapauksissasuomi | ruotsi | englanti | saame

Maahanmuuttajajärjestöt

Jos kohtaat syrjintää tai rasismia, voit saada neuvontaa ja apua myös maahanmuuttajajärjestöiltä. Järjestöjen yhteystietoja löydät InfoFinlandin sivulta Yhdistykset.