Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Kielteinen oleskelulupapäätös

Jos olet jo Suomessa ja saat Maahanmuuttovirastolta kielteisen oleskelulupapäätöksen, sinun täytyy joko poistua Suomesta tai tehdä valitus päätöksestä. Saat oleskella Suomessa niin kauan kun valituksen käsittely kestää. Valituksen voit tehdä myös silloin, jos olet hakenut oleskelulupaa ulkomailta käsin. Silloin sinun pitää odottaa myös valituksen käsittelyä ulkomailla.

Jos olet Suomessa turvapaikanhakijana tai olet ihmiskaupan uhri, sinulla on oikeus saada vapaaehtoisen paluun tukea, jos päätät palata kotimaahasi. Lue lisää kohdasta Vapaaehtoisen paluun tuki.

Oleskelulupapäätöksestä valittaminen

Ohje valituksen tekemisestä on aina päätöksen liitteenä. Valituksen käsittelee hallinto-oikeus. Hallinto-oikeus voi joko hylätä valituksen tai lähettää asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Valituksen hylkääminen tarkoittaa sitä, että Maahanmuuttoviraston päätös pysyy voimassa.

Jos hallinto-oikeus hylkää valituksen, voit joissakin tapauksessa hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan, he ottavat valituksen käsittelyyn.

Voit saada apua valituksen tekemiseen joko yksityiseltä asianajalta, valtion oikeusaputoimistosta tai Pakolaisneuvonta ry:stä (vain turvapaikanhakijat).

InfoFinlandin sivulta Tarvitsetko juristia? löydät lisätietoa siitä, miten voit saada apua oikeusasioissa.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Oikeusapua pakolaisillesuomi | ruotsi | englanti

Poistuminen Suomesta

Jos lupapäätöstä koskeva valituksesi hylätään, sinun täytyy poistua Suomesta. Tavallisesti sinulle annetaan määräaika, jonka kuluessa sinun täytyy poistua maasta. Jos et poistu vapaaehtoisesti, sinut voidaan määräajan jälkeen poistaa maasta.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Poistuminen Suomestasuomi | ruotsi | englanti

Vapaaehtoisen paluun tuki

Jos haluat palata takaisin kotimaahasi, voit joissakin tapauksissa saada sitä varten vapaaehtoisen paluun tukea. Tuki on joko rahaa tai palvelua. Rahasumman suuruus riippuu siitä mihin maahan palaat. Palvelu on esimerkiksi sitä, että saat apua asunnon tai työpaikan etsimisessä siitä maasta, jonne palaat.

Voit saada tukea jos:

  • olet turvapaikanhakija ja hakemuksesi käsittely on kesken
  • olet saanut turvapaikkahakemukseesi kielteisen päätöksen
  • olet ihmiskaupan uhri eikä sinulla ole kotikuntaa Suomessa
  • sinulla on tilapäinen oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi
  • olet saanut tilapäistä suojelua
  • kansainvälisen suojelun asemasi Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja sinut on päätetty karkottaa.

Jos olet vastaanottokeskuksen asiakas, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea omasta vastaanottokeskuksestasi. Jos et ole vastaanottokeskuksen asiakas, voit hakea tukea Maahanmuuttovirastolta.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Vapaaehtoinen paluusuomi | ruotsi | englanti