theme icon

Voinko menettää oleskeluluvan?

Koronavirus COVID-19

Suomen rajaliikennettä rajoitetaan. Monilla mailla on edelleen käytössä karanteenimääräyksiä.

Lue lisää: Koronavirus ja muutto Suomeen.

Koronaviruksen vaikutukset oleskelulupiin

Jos sinulla on työntekijän oleskelulupa, joka koskee vain työntekoa tietyllä työnantajalla, ja menetät työpaikkasi, voit poikkeussäädöksen mukaan työskennellä tietyillä aloilla ilman jatkoluvan hakemista 31.10.2020 saakka.

Jos sinulla on työntekijän oleskelulupa, vaikka kokin työhön, ja olet menettänyt työpaikkasi, voit vaihtaa alaa ja siirtyä esimerkiksi maataloustöihin. Poikkeussäädös on voimassa lokakuun loppuun saakka, ja se koskee maataloustyötä ja muutamia muita tehtäviä, jotka on määritelty välttämättömiksi. Tarkista työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta, onko työtehtäväsi määritelty välttämättömäksi huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta.

Oleskelulupasi täytyy olla voimassa myös sen ajan, kun teet töitä toisella työnantajalla tai ammattialalla. Jos oleskelulupasi on päättymässä, hae jatkolupaa ennen kuin edellinen päättyy.

Kaikissa oleskelulupiin liittyvissä asioissa olethan yhteydessä Maahanmuuttovirastoon.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Työskentely tietyillä aloilla ilman jatkoluvan hakemistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta välttämättömät tehtävätsuomi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Maahanmuuttoviraston ohjeita koronatilanteessasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKausitoita.fi:
Kausitöitä suomalaisilla maatiloillasuomi | ruotsi | englanti

Oleskeluluvan peruuttaminen

Pysyvä tai määräaikainen oleskelulupasi peruutetaan, jos

  • muutat pysyvästi pois Suomesta
  • olet oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta ulkomailla

Pysyvä tai määräaikainen oleskelulupasi voidaan peruuttaa myös, jos

  • olet antanut vääriä tietoja kun hait lupaa
  • olet salannut sellaisen asian, joka olisi voinut estää luvan myöntämisen
  • toinen Schengen-valtio pyytää, että Suomi peruuttaa sinulle myönnetyn oleskeluluvan

Määräaikainen oleskelulupa voidaan peruuttaa myös, jos niitä syitä, joiden perusteella lupa on annettu, ei ole enää olemassa. Ota huomioon, että tietyissä tapauksissa täytyy olla myös riittävästi tuloja elämiseen Suomessa. Maahanmuuttoviraston sivuilta voit tarkistaa, kenellä ja kuinka paljon tuloja täytyy olla.

Oleskeluluvan peruuttamisesta päättää Maahanmuuttovirasto.

Jos muutat ulkomaille

Jos aiot muuttaa Suomesta ulkomaille kahdeksi vuodeksi esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi, voit tehdä Maahanmuuttovirastolle hakemuksen siitä että oleskelulupaasi ei peruuteta. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siinä täytyy olla päiväys ja allekirjoitus sekä henkilötietosi. Siitä täytyy myös käydä ilmi kuinka kauan ja miksi oleskelet ulkomailla. Laita hakemukseen myös perustelu sille, miksi oleskelulupaasi ei pitäisi peruuttaa. Sinun täytyy tehdä hakemus ennen kuin olet oleskellut ulkomailla kaksi vuotta.

Jos suomalainen työnantajasi on lähettänyt sinut työskentelemään ulkomaille, et menetä oleskelulupaasi Suomeen, vaikka oleskelisit työskentelyn takia ulkomailla yli kaksi vuotta.

Lisätietoa muutosta ulkomaille on InfoFinlandin sivulla Muutto Suomesta ulkomaille.

Jos avioliitto tai rekisteröity parisuhde päättyy

Jos sinulla on määräaikainen oleskelulupa perhesiteen perusteella, avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyminen voi vaikuttaa oleskelulupaasi. Myös perheenjäsenesi kuolema saattaa vaikuttaa oleskelulupaan, jos hän oli perheenkokoajana Suomessa.

Jos perhesidettä ei enää ole, perhesiteen perusteella myönnettyä lupaa ei välttämättä enää jatketa. On myös mahdollista, että voimassaoleva lupa perutaan.

Oleskelulupaasi voidaan kuitenkin jatkaa, jos sinulla on edelleen kiinteät siteet Suomeen. Osoituksena kiinteistä siteistä Suomeen voivat olla esimerkiksi

  • lapset tai muut perheenjäsenet Suomessa
  • työpaikka tai oma yritys Suomessa
  • opiskelupaikka Suomessa

Jos eroat puolisostasi siksi, että hän on väkivaltainen sinua kohtaan, oleskelulupaasi voidaan jatkaa erosta huolimatta. Esitä asiasta selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus tai perheneuvolan lausunto. Liitä oleskelulupahakemukseen myös oma selvityksesi tilanteesta.

Lisätietoa avioerosta ja rekisteröidyn parisuhteen päättymisestä löydät InfoFinlandin sivulta Avioero.

Jos menetät työpaikkasi

Jos sinulla on työntekijän oleskelulupa, joka koskee vain työntekoa tietyllä työnantajalla ja menetät työpaikkasi, sinun tulee hakea kokonaan uutta työntekijän oleskelulupaa tai oleskelulupaa jollakin muulla perusteella.

Jos Maahanmuuttovirasto on myöntänyt sinulle työntekijän oleskeluluvan ja työsuhteesi päättyy aikaisemmin kuin oleskelulupa, sinun tai työnantajasi täytyy ilmoittaa Maahanmuuttovirastolle kirjallisesti, että työsuhteesi päättyy.

Jos työntekijän oleskelulupaasi ei ole rajattu koskemaan työtä yhden tietyn työnantajan palveluksessa, vaan se on myönnetty tietylle ammattialalle ja lupasi on voimassa, voit vaihtaa työpaikkaa samalla ammattialalla.

Lisätietoa työstä ja yrittäjänä toimimisesta Suomessa löydät InfoFinlandin sivulta Työ ja yrittäjyys. Tietoa työntekijän ja yrittäjän oleskeluluvista löydät sivulta Töihin Suomeen ja Yrittäjäksi Suomeen.

Maasta karkottaminen

Jos sinulla on jo ollut oleskelulupa Suomeen, mutta sinulle ei myönnetä jatko-oleskelulupaa, Maahanmuuttovirasto tekee karkottamispäätöksen.

Jos syyllistyt rikoksiin Suomessa, sinut voidaan karkottaa myös rikosten perusteella.

Jos sinut karkotetaan, mahdollinen voimassa oleva oleskelulupasi raukeaa ja sinun pitää poistua maasta. Tavallisesti sinulle annetaan määräaika, jonka kuluessa sinun täytyy poistua Suomesta.

Jos et poistu Suomesta määräajan sisällä, poliisi tai Rajavartiolaitos poistaa sinut maasta.

Sinua ei lain mukaan karkoteta maasta, jos sinua uhkaa kotimaassasi kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Oleskeluluvan peruminensuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Käännyttäminen ja karkottaminensuomi | ruotsi | englanti