theme icon

Oleskelulupaongelmat

Tarvitsetko neuvontaa oleskelulupa-asioissa? Tältä sivulta löydät tietoa, mistä voit pyytää apua ja neuvoa.

Neuvontaa oleskelulupa-asioissa

Jos sinulla on ongelmia tai epäselvyyksiä oleskeluluvan kanssa, voit kysyä neuvoa seuraavista paikoista:

  • Maahanmuuttovirasto
  • Suomen edustustot ulkomailla
  • oman kuntasi ohjaus- ja neuvontapalvelut maahan muuttaneille Suomessa
  • Pakolaisneuvonta
  • oikeusaputoimistot

Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla on paljon tietoa oleskeluluvista. Maahanmuuttovirasto antaa lupiin liittyvää neuvontaa myös puhelimitse.

Suomen ulkomailla olevat edustustot palvelevat ulkomailla olevia oleskeluluvan hakijoita.

Monissa kaupungeissa on maahanmuuttajien neuvontapalveluita, joissa työskentelee maahanmuuttoasioihin erikoistuneita neuvojia.

Pakolaisneuvonta antaa oikeudellista apua turvapaikkaprosesseissa sekä myös muita oleskelulupia koskevissa prosesseissa. Lisäksi Pakolaisneuvonta antaa yleistä oikeudellista neuvontaa turvapaikka- ja oleskelulupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Myös oikeusaputoimistojen puoleen voi kääntyä tilanteessa, jossa tarvitsee neuvontaa tai oikeusapua oleskelulupa-asiassa.

Huomaa, että vain Maahanmuuttovirasto voi tehdä oleskelulupia koskevia päätöksiä.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tietoa oleskeluluvistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Oikeudellista neuvontaasuomi | ruotsi | englanti

linkkiUlkoministeriö:
Suomen edustustot ulkomaillasuomi | ruotsi | englanti