theme icon

Avioliiton ja parisuhteen ongelmat

Parisuhteen ongelmat

Parisuhdeongelmia voi käsitellä pari- ja perheterapiassa. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus tai mustasukkaisuus eli pelko siitä, että menettää toisen. Pari- ja perheterapiaa ja muuta apua antavat perheneuvolat ja perheasiain sovittelijat, psykiatrian poliklinikat, Kirkon perheasiain neuvottelukeskus ja Suomen Mielenterveysseura. Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta voit saada ilmaista apua myös englanniksi ja ruotsiksi, vaikka et olisi kirkon jäsen.

Väkivallasta perheessä ja parisuhteessa saat tietoa InfoFinlandin sivulta Väkivalta.

linkkiSuomen evankelis-luterilainen kirkko:
Tietoa kirkon perheneuvonnastasuomi | ruotsi | englanti

linkkiVäestöliitto:
Apua parisuhteen ongelmiinsuomi

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Tietoa perheasioiden sovittelustasuomi | ruotsi | englanti | venäjä

Avioero ja lasten huoltajuus

Avioerohakemuksen voi jättää omaan tai puolison kotikunnan käräjäoikeuteen. Avioeroa voit hakea yksin tai yhdessä puolisosi kanssa. Avioeroa haetaan kaksi kertaa eli kahdessa vaiheessa. Kun olet jättänyt avioerohakemuksesi käräjäoikeuteen, alkaa puolen vuoden harkinta-aika. Kun se on kulunut, avioeroa täytyy hakea puolen vuoden sisällä. Avioero on virallinen vasta, kun tämä toinen hakemus on hyväksytty.

Jos sinulla on puolisosi kanssa alle 18-vuotiaita lapsia, lasten tilanne voidaan myös ratkaista samalla, kun avioeroa haetaan. Voidaan sopia siitä, kenestä tulee lasten huoltaja, missä lapset asuvat ja milloin kumpikin vanhempi voi tavata lasta. Samalla voidaan sopia myös elatusavusta eli taloudellisesta tuesta, jota toinen vanhempi maksaa lasta varten. Voitte sopia asioista puolisosi kanssa tai kääntyä kunnan sosiaalitoimiston puoleen.

Jos avioliittosi päättyy, saatat tarvita sekä psyykkistä että oikeudellista apua. Oikeudellista apua voit kysyä oikeusaputoimistosta. Psyykkistä apua eroasioissa voit saada esimerkiksi erilaisista tukiryhmistä, jotka on tarkoitettu niille, jotka ovat eronneet. Tällaista toimintaa järjestävät esimerkiksi seurakunnat ja järjestöt.

Lue lisää lasten huoltajuuteen ja avioeroon liittyvistä asioista InfoFinlandin sivuilta Avioero, Yhden vanhemman perhe ja Mikä on perhe?.

linkkiOikeuslaitos:
Avioeron hakeminensuomi | ruotsi | englanti

linkkiOikeuslaitos:
Oikeusaputoimistotsuomi | ruotsi | englanti

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
Asianajajiasuomi | ruotsi | englanti