Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Muutto pois Suomesta

Ilmoita muutosta viranomaisille

Kun muutat Suomesta ulkomaille, sinun täytyy ilmoittaa muutosta maistraatille. Voit tehdä muuttoilmoituksen internetissä tai lomakkeella, jonka saat maistraatista tai postista.

Jos muutat pysyvästi pois Suomesta tai oleskelet kaksi vuotta yhtäjaksoisesti ulkomailla, oleskelulupasi peruutetaan. Voit tehdä Maahanmuuttovirastolle hakemuksen, että oleskelulupaa ei peruuteta. Hakemus täytyy tehdä ennen kun olet oleskellut ulkomailla kaksi vuotta.

Lisätietoa asiasta löydät InfoFinlandin sivulta Voinko menettää oleskeluluvan?

Ulkomaille muutto ja sosiaaliturva

Kun muutat ulkomaille asumaan tai lähdet pois Suomesta lyhyttä lomamatkaa pidemmäksi ajaksi, sinun täytyy ilmoittaa siitä myös Kelaan. Jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin ja lähdet ulkomaille enintään vuodeksi, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan säilyy yleensä myös ulkomailla oleskelusi ajan.

Jos lähdet töihin EU- tai ETA-maahan, siirryt työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin, vaikka työskentely kestäisi alle vuoden. Silloin et voi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Jos muutat ulkomaille yli vuodeksi, muuttosi katsotaan pysyväksi muutoksi. Silloin oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy kun muutat pois Suomesta. Joissakin tilanteissa voit kuitenkin säilyttää oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan, vaikka olisit ulkomailla yli vuoden. Tämä mahdollisuus koskee esimerkiksi opiskelijoita. Se koskee myös työntekijöitä, jotka suomalainen työnantaja on lähettänyt ulkomaille. Edellytyksenä on, että olet toimittanut asiaa koskevan hakemuksen vuoden sisällä ulkomaille lähdöstäsi.

Jos muutat EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin lähetettynä työntekijänä, työnantajasi täytyy hakea sinulle Eläketurvakeskuksesta todistus E101/A1. Se pitää hakea ennen kun lähdet ulkomaille. Todistuksella voit osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, vaikka työskentelet ulkomailla.

Kun olet ulkomailla, sosiaaliturvaasi voi vaikuttaa esimerkiksi opiskelun tai työnteon aloittaminen. Ilmoita olosuhteiden muuttumisesta aina Kelaan.

Lisätietoa Suomen sosiaaliturvasta löydät Kelan internetsivuilta ja InfoFinlandin sivulta Suomen sosiaaliturva.

Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten vapaaehtoinen paluu

Jos haluat palata takaisin kotimaahasi, voit joissakin tapauksissa saada sitä varten vapaaehtoisen paluun tukea. Tuki on joko rahaa tai palvelua. Rahasumman suuruus riippuu siitä mihin maahan palaat. Palvelu on esimerkiksi sitä, että saat apua asunnon tai työpaikan etsimisessä siitä maasta, jonne palaat.

Voit saada tukea jos:

  • olet turvapaikanhakija ja hakemuksesi käsittely on kesken
  • olet saanut turvapaikkahakemukseesi kielteisen päätöksen
  • olet ihmiskaupan uhri, eikä sinulla ole kotikuntaa Suomessa
  • sinulla on tilapäinen oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi
  • olet saanut tilapäistä suojelua
  • kansainvälisen suojelun asemasi Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja sinut on päätetty karkottaa.

Jos olet vastaanottokeskuksen asiakas, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea omasta vastaanottokeskuksestasi. Jos et ole vastaanottokeskuksen asiakas, voit hakea tukea Maahanmuuttovirastolta.

linkkiMuuttoilmoitus.fi:
Muuttoilmoitussuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Oleskeluluvan peruminensuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Muutto ulkomaille ja sosiaaliturvasuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Vapaaehtoinen paluusuomi | ruotsi | englanti

Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaaliturva ja muutto ulkomaille