theme icon

Lukioon valmistava koulutus

Jos haluat vahvistaa suomen tai ruotsin kielen taitoasi ennen kuin haet lukioon, voit hakea lukioon valmistavaan koulutukseen. Se on tarkoitettu maahanmuuttajille. Siitä käytetään lyhennettä LUVA.

Kun haet LUVA-koulutukseen, tarvitset peruskoulun päättötodistuksen tai sellaiset tiedot ja taidot, jotka vastaavat perusopetusta. Sinun täytyy osata suomea tai ruotsia tarpeeksi hyvin, niin että pystyt seuraamaan opetusta valmistavassa koulutuksessa. Oppilaitos, jossa koulutus järjestetään, arvioi, riittääkö kielitaitosi.

LUVA-koulutus kestää yhden vuoden. Opiskelet vuoden aikana suomea tai ruotsia, sekä opiskelutaitoja. Ohjelmaan voi kuulua myös muita kieliopintoja ja lukion kursseja. Saat myös ohjausta opintoihin.

Hae nuorten LUVA-koulutukseen kesä-heinäkuussa. Täytä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa.

LUVA-koulutuksen jälkeen voit hakea lukioon. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Koulutukseen hakeminen.

linkkiOpintopolku.fi:
Lukioon valmistava koulutussuomi | ruotsi | englanti